Awans zawodowy nauczycieli nauczyciel

Liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2015/16 według stopnia awansu zawodowego.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Aktualizacja: raz na kwartał

 

AWANS ZAWODOWY

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

placówka 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przedszkole Miejskie nr 2            
Przedszkole Miejskie nr 6            
Przedszkole Miejskie nr 7            
Przedszkole Miejskie nr 10            
Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi           1
Przedszkole Miejskie nr 13       1    
Przedszkole Miejskie nr 14           1
Przedszkole Miejskie nr 15     1      
Szkoła Podstawowa nr 1   1 1     2
Szkoła Podstawowa nr 2           1
Szkoła Podstawowa nr 6 1 1 1      
Szkoła Podstawowa nr 9         1  
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 1   3   1 1
Szkoła Podstawowa nr 11 1          
Szkoła Podstawowa nr 12     1 2 1  
Szkoła Podstawowa nr 13     1   1 1
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Print