Materiał promocyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach

Na prośbę Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach, w ramach współpracy w obszarze obrony Ojczyzny, Urząd Miejski w Starachowicach publikuje materiał promocyjny dotyczący możliwości ochotniczego odbycia Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

 

 

Author: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Print