Opieka nad zwierzętami

psy i koty

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. rada gminy dla realizacji zadania własnego z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice” obejmuje:

Projekt Programu przekazany został zgodnie z wymaganiami ustawowymi do zaopiniowania przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”) oraz dzierżawców terenów łowieckich (Koła Łowieckie: „Ponowa” i „Hubert”).

Za nadzór nad realizacją umów i koordynowaniu prac nad realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi odpowiada Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach tel 41 2738242, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmy odpowiedzialna za realizację usług świadczonych dla gminny w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:

  1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" w Janiku, tel: 41 2600266, 2605555.
  2. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz całodobowa usługa weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna AS, lek.wet. Dariusz Białoń, Starachowice, tel. 502 577 943.
  3. Usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych Firma Maciej Glijer BAROS  z Suchedniowa, tel. 515 732 363.

Referat Ochrony Środowiska realizuje także zadania w zakresie dotyczącym:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt

Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print