Opróżnianie koszy ulicznych

Za nadzór nad realizacją zawartej umowy i koordynację prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie miasta odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tel. 41 2738299, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmą odpowiedzialną za opróżnianie oraz konserwację 602 koszy ulicznych w mieście jest Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA", ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 88250151.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print