Utrzymanie terenów zielonych

Za nadzór nad realizacją umów i koordynowaniu prac nad terenami zielonymi odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tel. 41 2738299, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmy odpowiedzialne za realizację usługi koszenia terenów gminnych oraz terenów osiedlowych w mieście w sezonie letnim 2017 r.:

Firma odpowiedzialna za realizację usługi nasadzeń i pielęgnacji kwiatów na rondach oraz skwerach, w okresie od 23.02.2017 r. do 31.10.2017 r. w mieście, jest FUH "Twój Ogród" - Piotr Gołda, ul. Pasternik 12 w Starachowicach, tel. 606-717-566.

Miasto organizuje co roku zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów z terenów gminnych w 2 etapach:

Wykonawcą powyższych usług jest Firma D-Max ze Świśliny.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print