Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 22 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

 

  1. gruntu gminnego przeznaczonego do oddania w użyczenie, położonego przy ulicy Stefana Żeromskiego na części działki nr 559/16 (obręb 0005) z przeznaczeniem na obsługę nieruchomości Sienkiewicza 6.

  2. gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41/273-82-58; pkt 2 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Linki do wykazów:

Stefana Żeromskiego - część działki nr 559/16

Bohaterów Westerplatte – część działki nr 150/2

Długiej – działki nr 510/1 i 511

Skalistej – część działki nr 8/22

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print