Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

1. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach: 

- ulica Kościelna - część działki nr 32/5 i część działki nr 270/2 (obręb 0005), z przeznaczeniem pod istniejący kiosk,-kliknij treść zarządzenia

2. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Starachowicach:

- ulica Zgodna - część działki nr 1460/1 i część działki nr 1460/2 (obręb 0005),  ulica Polna - część działki nr 610 i część działki nr 611 (obręb 0005), z przeznaczeniem na usytuowanie na każdym stanowisku kiosku, w którym prowadzona będzie sprzedaż zniczy, kwiatów i artykułów cmentarnych,-kliknij treść zarządzenia

3. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Starachowicach:

- ul. Polna - działka nr 427/6 (obręb 0006) o powierzchni 0,0991 ha. - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami (pkt 1 i 2 pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 3 pok. 103, telefon nr 41 273-82-20).

Author: Agnieszka Suligowska

Print