Wykaz gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 08 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości wykazów gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Stanisława Moniuszki – działka nr 1576 (obręb 0003) z przeznaczeniem pod istniejący garaż drewniany i na teren zielony - trawnik,

Marszałka Piłsudskiego – część działki nr 521/1 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod osiem istniejących garaży metalowych, na dojazd do garaży i plac manewrowy,

Jeleniej – działka nr 1712 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojazd i na teren zielony,

Benedyktyńskiej – działka nr 1324/4 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże, budynki gospodarcze i na powiększenie ogródka,

Słonecznej – działki nr 344/14, 344/15, 344/16, 344//17, 344/28, 344/32 i 344/33 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod istniejące garaże, budynki gospodarcze, na ogródki i na tereny zielone,

Wanacja – działka nr 1322 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże metalowe, na dojazd do garaży i na zieleń niską,

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Linki do wykazów:

Stanisława Moniuszki – działka nr 1576

Marszałka Piłsudskiego – część działki nr 521/1

Jeleniej – działka nr 1712

Benedyktyńskiej – działka nr 1324/4

Słonecznej – działki nr 344/14, 344/15, 344/16, 344//17, 344/28, 344/32 i 344/33

Wanacja – działka nr 1322

 

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print