Wykaz gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 8 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości wykazów:

gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Słonecznej – część działki nr 344/5 (obręb 0005) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

al. Armii Krajowej – część działek nr 262/12 i 262/17 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy, na dojście do pawilonu i teren przynależny,

Majówka – część działki nr 1290/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący kiosk KAMI,

części parterowego budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 420 m2 usytuowanego na działce nr 1169/5, położonej w Starachowicach przy ulicy inż. Władysława Rogowskiego 5, wraz z prawem dostępu do kotłowni i korzystania z części tej działki o pow. 820 m2 – obręb 0002, przeznaczonego do ponownego najmu w drodze bezprzetargowej, na cele statutowe dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Linki do wykazów:

Słoneczna – część działki nr 344/5

al. Armii Krajowej – część działek nr 262/12 i 262/17

Majówka – część działki nr 1290/2

Władysława Rogowskiego 5

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print