Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wykazach nieruchomości gminnych

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

  1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Starachowice na zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach przy ulicy Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka ewidencyjna
    nr 3/20, oraz prawa własności budowli w postaci stalowej wiaty o powierzchni 127 m2 stanowiącą odrębną nieruchomość.

  2. gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41/273-82-58; pkt 2 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Linki do wykazów:

Bugaj dz. 3/20 - użytkowanie wieczyste i własność

Podgórze - działki nr 593, 691/1 i 691/2

1 Maja – część działki nr 727/21

Południowej – część działki nr 1821/20

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print