Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 5 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości, wykazów gruntów gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowania do wykazów:

Ostrowiecka część dz. 477/4 (obręb 0007)

Ignaca Zaczkiewicza dz. 1714 (obręb 0003)

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print