Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowiska nr 2, usytuowanego przy cmentarzu przy ulicy Radomskiej, przeznaczonego do prowadzenia handlu zniczami, kwiatami i artykułami cmentarnymi

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do dnia 24 stycznia 2020 r. stanowiska nr 2, usytuowanego przy cmentarzu przy ulicy Radomskiej na części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonego do prowadzenia handlu zniczami, kwiatami i artykułami cmentarnymi.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali Nr 130, Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, w terminie do dnia 05 września 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach do godz. 14.00
lub przelewem na konto Gminy Starachowice PKO Bank Polski S.A. nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w wysokości podanej w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, klikając tutaj

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print