Zmiana Zarządzenia Nr 316/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.06.2018 r.

W dniu 25.06.2018 r., została zamieszczona informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym m. in. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ulicach Składowej i Turystycznej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jakodziałki ewidencyjne: nr 851/3 i 803/3, 803/10, 805/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. kliknij treść informacji

Pod tekstem zamieszczono przekierowanie do Zarządzenia Nr 316/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.06.2018 r. kliknij treść zarządzenia

W związku z decyzją zmiany trybu przetargu wydane zostało ZARZĄDZENIE NR 427/2018 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 23.08.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 316/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.06.2018 r. kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print