Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

· Bankowej – część działki nr 1102/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod dwustronną tablicę reklamową,kliknij treść zarządzenia

· Południowej – część działki nr 1821/20 (obręb 0003) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy,kliknij treść zarządzenia

· Ignacego Prądzyńskiego – część działki nr 1255/26 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod miejsce postojowe,kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 102 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Author: Agnieszka Suligowska

Print