Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Ostrowieckiej

W dniu 10.05.2022 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Ostrowieckiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004, jako działki nr 859/4 o powierzchni 1,6497 ha i 859/5 o powierzchni 1,7879 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00022014/4.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Print