Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 05.07.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy
ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Składowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka numer 846/3 o powierzchni 0,0460 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Jabłoniowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki numer 345 i 347 o powierzchni 0,0034 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  3. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Adama Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka numer 874/21 o powierzchni 0,0108 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  4. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Zgodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006 jako działka numer 187/1217 o powierzchni 0,0055 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  5. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Zgodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006 jako działka numer 187/1220 o powierzchni 0,0109 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Print