Informacja o wyniku I przetargu na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Warszawskiej 5

W dniu 14.04.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 20,00 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej nr 5 w Starachowicach, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka nr 43/10 o powierzchni 0,1823 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00030659/6.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu -kliknij pełną treść informacji

Author: Agnieszka Mergalska

Print