Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krańcowej.

W dniu 07.10.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Krańcowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006, jako działka nr 107/7
o powierzchni 0,1219 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001470/5.
 
 
Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.
 
Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
// - //
Marzena Gębura
 
 
 
Author: Justyna Malicka

Print