Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Alei Świętego Jana Pawła II

W dniu 18.08.2021 r. o godz. 10:00 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Alei Świętego Jana Pawła II

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 1891/13 o powierzchni 0,1604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00020907/7.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
// - //

Marzena Gębura

Author: Justyna Malicka

Print