Informacja o wyniku I przetargu na wydzierżawienie stanowisk handlowych, znajdujących się przy cmentarzach przy ulicach: Radomskiej, Polnej i Zgodnej.

W dniu 31.08.2021 r. o godz. 11:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres od dnia 18 października do dnia

7 listopada 2021 roku trzydziestu czterech stanowisk handlowych,

znajdujących się na części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przy cmentarzach przy ulicach: Radomskiej, Polnej i Zgodnej, przeznaczonych na sprzedaż zniczy i kwiatów.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
// - //

Marzena Gębura

Author: Justyna Malicka

Print