Numery kont bankowych

PODATKI I OPŁATY

Bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice jest Bank PKO BP SA.

Rachunek bankowy dochodów jednostki - Urzędu Miejskiego 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

 

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

- dzierżawy

- zajęcia pasa drogowego

- użytkowania wieczystego

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- opłaty skarbowej

- opłaty targowej

- opłaty za posiadanie psa

- wykupu lokalu

- sprzedaży nieruchomości

- mandatów

- najmu lokali

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać należy na dywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej lub informacji o nr rachunku.

Podatnicy i płatnicy mogą bez dodatkowych opłat i prowizji dokonywać wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat, na rzecz Miasta Starachowice w kasach Urzędu Miejskiego oraz we wszystkich Oddziałach Banku PKO BP SA na terenie Miasta Starachowice.

Oddziały Banku PKO BP SA w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00
- Radomska 48 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

Rachunek sum depozytowych – Urzędu Miejskiego
59 1020 2629 0000 9102 0362 0150
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:
- kaucji, wadium

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Print