Pozostałe opłaty

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

Anna Wróblewska (księgowość, windykacja)

pokój: 210 (II piętro)

tel. (0-41) 273-82-98

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

Opłata za użytkowanie wieczyste płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

OPŁATA SKARBOWA

Agnieszka Szumielewicz (księgowość, windykacja)

pokój: 210 (II piętro)

tel. (41) 273-82-98

e-mail: agnieszka.szumielewicz@starachowice.eu

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Aneta Kozieł (księgowość, windykacja)

pokój: 203 (II piętro)

tel. (41) 273-83-71

e-mail: aneta.koziel@starachowice.eu

Opłata za zajęcie pasa drogowego płatna jest bez wezwania do 15 stycznia każdego roku.

CZYNSZE Z TYT. NAJMU LOKALI KOMUNALNYCH

Brygida Gałka (księgowość)

pokój: 207 (II piętro)

tel. (41) 273-83-77

e-mail: brygida.galka@starachowice.eu

Agnieszka Truchlewska (windykacja)

pokój: 201 (II piętro)

tel. (41) 273-83-78

e-mail: agnieszka.truchlewska@starachowice.eu

OPŁATY Z TYT. DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Aneta Kozieł (księgowość, windykacja)

pokój: 203 (II piętro)

tel. (41) 273-83-71

e-mail: aneta.koziel@starachowice.eu

OPŁATA TARGOWA

Małgorzata Gmerek (księgowość)

pokój: 201 (II piętro)

tel. (41) 273-82-69

e-mail: malgorzata.gmerek@starachowice.eu

Stawki opłaty targowej: Uchwała nr XI/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty.

 

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Print