Drewbud logo

Drewbud

ul. Radomska 29,
27-200 Starachowice

www.drewbud.starachowice.pl
e-mail: drewbud.starachowice@gmail.com
telefon: 662 289 882, 602 711 331

Działalność budowlana obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i remontowe w pełnym zakresie
- nadzór budowlany, prowadzenie książek obiektów,
- przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie
- specjalistyczne fundamenty ( np. pod maszyny, przejazdy drogowe)
-" Małą architekturę" (chodniki, parkingi, place, zieleńce, ogrody)
- wykonywanie konstrukcji stalowych, bram stalowych, ogrodzeń itp.
- usługi sprzętowe ( koparki, samochód skrzyniowy i samowyładowczy, walec wibracyjny, zagęszczarki, wózek nożycowy, piła do cięcia asfaltu i betonu)
- współpracując z biurami projektowymi możemy również sporządzać projekty techniczne (we wszystkich branżach) dla budownictwa przemysłowego i mieszakniowego sugerując nowoczesne energooszczędne i ekologiczne rozwiązania techniczne.

Działalność finansowa obejmuje:

- doradztwo ekonomiczno-finansowe
- sporządzanie wniosków kredytowych, pożyczkowych, unijnych
- dokonywanie prognoz
- sporządzanie analiz finansowych

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print