Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej o pow. 43,91 m2 przy ul. Czerwonego Krzyża 1

W dniu 08.12.2020 r. o godz. 10:00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 43,91 mwraz z udziałem w gruncie wynoszącym 4391/157234, znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 1, usytuowanym przy ulicy Czerwonego Krzyża w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 293, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00008865/0.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu - kliknij pełną treść informacji

Author: Agnieszka Mergalska

Print