Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopalnianej

W dniu 11.03.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kopalnianej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działki:

                     

  1. nr 1286/3 o powierzchni 0,0449 ha 

  2. nr 1286/5 o powierzchni 0,0604 ha 

dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00000089/0.

 

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu -kliknij pełną treść informacji

Author: Justyna Malicka

Print