Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Ostrowieckiej

W dniu 16.03.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki nr 2575/1 i 2575/3 o łącznej powierzchni 0,8166 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00032409/3.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu -kliknij pełną treść informacji

Author: Agnieszka Mergalska

Print