Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Kieleckiej

W dniu 21.04.2021 r. o godz. 10:00 odbył się V przetargu pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka 
nr 364/5 powierzchni 1,7838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001234/9.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Justyna Malicka

Print