Spółki Gminne

Gmina Starachowice jest udziałowcem 6 spółek:
- Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 100% udziału w kapitale zakładowym,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 75,22% udziału w kapitale zakładowym,
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 100% udziału w kapitale zakładowym,
- Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. 100% udziału w kapitale zakładowym,
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 9,70% udziału w kapitale zakładowym,
- Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. 6,89% udziału w kapitale zakładowym.

Author: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Print