Kontakt

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowicah

tel. 41 273 82 83, 664 132 922

e- mail: gospodarczadzial@starachowice.eu

Pracownik Urzędu Miejskiego oddelegowany do obsługi obiektu  Targowisko Miejskie przy ul. Targowej w Starachowicach

p. Adam Sałata tel 602 781 498.

 

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Print