BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym

Zestawienie środków przyznanych przez Prezydenta Miasta stowarzyszeniom i klubom sportowym w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Aktualizacja: raz na rok

 

 

Zestawienie za rok 2017

Kategoria Zadanie Nazwa Kwota
Kultura

Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice

 Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru „Concentus”  2.800,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice  Fundacja „Kukułeczka”  6.000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice  Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury  3.000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie „ROMI”  2.500,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie „LOKALNI.PL”  1.500,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie Przyjaciół Big Bandu „Juniors Band Starachowice”  3.200,00 zł
Kultura  Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”  5.000,00 zł
Kultura  Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki  1.500,00 zł
Kultura  Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice  4.500,00 zł
Kultura  Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Towarzystwo Przyjaciół Starachowic  3.500,00 zł
Kultura  Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice   Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki „MiM”  4.500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia  sportowego dzieci i młodzieży w  grach zespołowych  oraz  udział zespołów w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 85.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia  sportowego dzieci i młodzieży w  grach zespołowych  oraz  udział zespołów w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz” 25.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Klub Sportowy „Dragon” 22.500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit” 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda" 24.500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking” 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 8.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Uczniowski Klub Sportowy „Kamienna” 4.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926 3.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Klub Sportowy „Świt” 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Starachowicki Klub Karate Kyokushin 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim,
wojewódzkim,   makroregionalnym,   ogólnopolskim   i   międzynarodowym   promujących   miasto
Starachowice
Klub Sportowy „Dragon” 7.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim,
wojewódzkim,   makroregionalnym,   ogólnopolskim   i   międzynarodowym   promujących   miasto
Starachowice
Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926 3.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim,
wojewódzkim,   makroregionalnym,   ogólnopolskim   i   międzynarodowym   promujących   miasto
Starachowice
Starachowicki Klub Karate Kyokushin 5.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Upowszechnianie   kultury   fizycznej   poprzez   organizację   imprez   sportowo-rekreacyjnych   dla   osób
niezrzeszonych w klubach sportowych
Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – Oddział Regionalny 4.500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Upowszechnianie   kultury   fizycznej   poprzez   organizację   imprez   sportowo-rekreacyjnych   dla   osób
niezrzeszonych w klubach sportowych
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice 500,00 zł
Turystyka Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach 3.000,00 zł

 

 

Zestawienie za rok 2016

 

 Kategoria Zadanie Nazwa Kwota
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Przyjaciół Big – Bandu „Juniors Band – Starachowice” 2 000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury 3 000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Majówka” 500,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Towarzystwo Przyjaciół Starachowic 3 000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada” 6 250,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice 1 500,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa” 1 000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice 7 000,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki 1 500,00 zł
Kultura Wspieranie aktywnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki „MiM” 6 250,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 75 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz” 35 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice 40 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit” 8 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 6 500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Klub Sportowy „Dragon” 25 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking” 10 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Starachowicki Klub Karate Kyokushin 9 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Uczniowski Klub Sportowy „Kamienna” 7 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926 6 500,00 zł
Kultura fizyczna i sport Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym indywidualnym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda” 25 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto Starachowice Klub Sportowy „Dragon” 5 000,00 zł
Kultura fizyczna i sport Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto Starachowice Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926 / Miejski Klub Sportowy „Star” – oferta wspólna 5 000,00 zł
Turystyka Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach 1 000,00 zł
Turystyka Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice 2 000,00 zł
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept