BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym

Zestawienie środków przyznanych przez Prezydenta Miasta stowarzyszeniom i klubom sportowym w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Aktualizacja: raz na rok

 

 

2016 rok
 
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH STOWARZYSZENIOM I KLUBOM SPORTOWYM W FORMIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKI PRZEZ PREZYDENTA MIASTA - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W//zestawienie%20dotacji%202016.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W//Zestawienie%20profilaktyka%202016.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W//Zestawienie%20dotacji%20-%20obozy%202016.pdf
 
 
2017 rok
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkursy//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%202017%20rok%20-%20zadania%20spo%C5%82eczne.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkursy//zestawienie%202017%20zadania%20kultura%20sport%20turystyka.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.- https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkursy//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%202017%2004.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/lato%202017//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%202017%20-%20obozy.pdf
 
 
2018 rok
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkursy%202018//zestawienie%20dotacje%20sport%202018.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promocji i organizacji wolontariatu.  - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkursy%202018//Zestawienie%20dotacji%202018.pdf
 
ZESTAWIENIE dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/obozy%202018//Zestawienie%20dotacji%20-%20obozy%202018.pdf
 
 
2019 rok
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202019//zestawienie%20dotacje%20podpis%20prezydent%208%2002%202019.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promocji i organizacji wolontariatu.  - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202019//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%20w%202019.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202019//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%20-%20wakacje%202019.pdf
 
 
2020 rok
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promocji i organizacji wolontariatu. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202020/ko/Zestawienie%20przyznanych%20dotacji%20pomoc%20spoleczna.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202020/ko//zestawienie%20dotacje%20kultura%20sport.pdf
 
Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202020//Zestawienie%20przyznanych%20dotacji2.pdf
 
 
2021 rok
 
ZESTAWIENIE dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/EKSP-W/konkurs%202021//zestawienie%20konkurs%202021%20ngo%20wykaz.pdf
 
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept