Nauczanie indywidualne uczniów

Zestawienie liczby uczniów korzystających z nauczania indywidualnego.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Aktualizacja: semestralnie

 

 

Nauczanie indywidualne uczniów

Nazwa placówki

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Szkoła Podstawowa nr 1

6

13

10

9

6

4

2

Szkoła Podstawowa nr 2

3

1

2

1

1

2

0

Szkoła Podstawowa nr 6

5

2

4

3

2

2

2

Szkoła Podstawowa nr 9

2

6

5

6

5

2

3

Szkoła Podstawowa nr 10

15

25

22

23

20

14

14

Szkoła Podstawowa nr 11

2

2

3

2

3

3

4

Szkoła Podstawowa nr 12

6

4

7

8

8

4

1

Szkoła Podstawowa nr 13

6

8

5

4

2

1

6

 

Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Print