BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Raport otwarcia

Pierwsze spotkanie w sprawie ws. Polityki Otwartości „Otwarte Starachowice” wdrażanej w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyło się 16 lutego 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Fundacji ePaństwo: Magdalena Siwanowicz Analityk prawny i Jakub Górnicki Członek Zarządu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego: Małgorzata Zatorska Doradca Prezydenta Miasta, Krystian Sadza Inspektor w Referacie Sportu, Promocji i Turystyki UM, Sebastian Krawczyk Kierownik Referatu Obsługi Informatycznej, Paweł Latała Informatyk w Referacie Obsługi Informatycznej, Ewa Stępień Referent Prawny w Zespole Obsługi Prawnej, Iwona Ogrodowska Rzecznik Prasowy UM, Wojciech Gawęcki Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Beata Duda Zespół Kontroli Wewnętrznej, Marta Cybulska Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego oraz Edyta Kiepas Stanowisko Planowania Budżetu Wydział Finansowy. W spotkaniu uczestniczył również radny Rady Miejskiej w Starachowicach Piotr Babicki.

Podczas spotkania omawiano treść projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartości Miasta Starachowice oraz Manifestu Otwartości Miasta Starachowice dopasowując dokument do priorytetów Miasta.

W dalszej części spotkania ustalono skład Zespołu ds. Otwartych Danych. Tworzą go pracownicy Urzędu Miejskiego: Małgorzata Zatorska Doradca Prezydenta Miasta, Krystian Sadza Inspektor w Referacie Sportu, Promocji i Turystyki UM, Sebastian Krawczyk Kierownik Referatu Obsługi Informatycznej, Ewa Stępień Referent Prawny w Zespole Obsługi Prawnej, Iwona Ogrodowska Rzecznik Prasowy UM, Wojciech Gawęcki Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, oraz wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego. Liderem zespołu został Paweł Latała Informatyk z Referatu Obsługi Informatycznej.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Prezydent Miasta Starachowice przyjął Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartości Gminy Starachowice.

Polityka otwartości jest procesem, który polega na udostępnianiu obywatelom danych gromadzonych przez miasto i używaniu nowych technologii do wspierania przejrzystego rządzenia. Zakłada stopniowe uwalnianie nowych zbiorów danych publicznych, publikowanych w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponownie wykorzystywanie. Polskie prawo wszystkim gwarantuje dostęp do informacji publicznej – z miejskimi danymi można się zapoznać składając odpowiedni wniosek. Gmina Starachowice chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i ułatwić im drogę dotarcia do informacji publicznych. Dostęp do danych za pomocą specjalnie dedykowanego portalu pozwoli mieszkańcom w łatwy sposób zapoznać się ze sposobem funkcjonowania ich miasta. Umożliwi też zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz ułatwi realizowanie nowych inicjatyw społecznych i biznesowych opartych o dane publiczne.

Podczas kolejnego ze spotkań z przedstawicielami Fundacji ePaństwo oraz pracownikami urzędu ustalono zbiory danych, jakie zamierzamy jako pierwsze udostępnić w ramach Polityki Otwartości w Starachowicach są to:

 • Duża Starachowicka Rodzina

 • rejestr żłobków działających w mieście

 • nauczanie indywidualne

 • awans zawodowy nauczycieli

 • rejestr zezwoleń na na sprzedaż napojów alkoholowych

 • ewidencje umów, rejestr licencji i zezwoleń transportowych

 • rejestr nabytych nieruchomości

 • rejestr sprzedanych nieruchomości

 • rejestr zachipowanych zwierząt

 • wykaz nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta animatorom kultury

 • zestawienie dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym

 • stypendyści sportowi

Publikacja danych dotyczących wydatków Urzędu Miejskiego to kolejny etap.

Autor: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję