BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel: 41-27-38-200; 41-27-38-300
fax: 41-274-63-05

Godziny pracy:
od - 07:30 do - 15:30
Kasa czynna do godziny 14:00
(w poniedziałek Biuro Obsługi Mieszkańców,
Urząd Stanu Cywilnego, Kasa oraz
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do godz. 16.30)

Kontakt

Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-02
sekretariat@starachowice.eu

Biuro Rady Miejskiej - kierownik Halina Zarzycka
tel: 41-273-83-12
radamiejska@starachowice.eu

Zastępcy Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Gospodarczych - Elżbieta Gralec
II Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych - Marcin Gołębiowski
 
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-08
fax: 41-274-78-73
vice@starachowice.eu
 
Skarbnik Miasta - Beata Pawłowska
tel: 41-273-83-39

Sekretarz Miasta - Tomasz Porębski
tel: 41-273-82-94
sekretarz@starachowice.eu

Biuro Architekta Miejskiego - Marcin Bednarczyk
tel: 41-273-83-48
architekt@starachowice.eu 

Rzecznik Prasowy - Leszek Kowalski
tel: 41-273-82-09
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Referat Podatków i Opłat - kierownik Urszula Kowalska - Dziura
tel: 41-273-83-42
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: mail:deklaracjeoplata@starachowice.eu; nr tel. 41 273-82-44, 41 273-82-88
Pozostałe opłaty i podatki:
nr tel. 41 273-83-75, 41 273-83-42, 41 273-82-61, 41 273-82-62

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji podatkowej, zawiadomieniu,
informacji o numerze rachunku lub
na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940,

jak w przypadku poniżej podanych rodzajów opłat:
dzierżawy, zajęcie pasa drogowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, wykup lokalu - 41 273-83-71, 41 273-82-98
opłata targowa - 41 273-82-69
opłata za posiadanie psa - 41 273-83-75
mandaty - 41 273-83-88
najem lokali (czynsze), opłata skarbowa, środki transportowe - 41 273-83-77
podatki@starachowice.eu
deklaracjeoplata@starachowice.eu

Referat Księgowości Budżetowej - kierownik Aneta Kozieł
tel: 41-273-82-92
podatki@starachowice.eu

Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej
tel: 41-273-82-68
finanse@starachowice.eu

Referat Realizacji Inwestycji - kierownik Małgorzata Galas - Bąba
tel: 41-273-83-45
inwestycje@starachowice.eu

Referat Zamówień Publicznych - kierownik Dorota Skwarlińska
tel: 41-273-82-75
 
Referat Gospodarki Odpadami i Dróg - kierownik Ernest Kumek
tel: 41-273-83-41
komunalny@starachowice.eu

drogi gminne i ich oznakowanie
tel: 41-273-82-34
komunalny@starachowice.eu

gospodarka odpadami komunalnymi
tel: 41-273-83-40
odpady@starachowice.eu

gospodarka wodami opadowymi / strefa płatnego parkowania
tel: 41-273-83-40
komunalny@starachowice.eu

Referat Ochrony Środowiska - p.o. kierownika Maciej Myszka
tel: 41-273-83-79

letnie i zimowe utrzymanie dróg / utrzymanie czystości i porządku w gminie
tel: 41-273-82-32
komunalny@starachowice.eu

utrzymanie terenów zielonych/ mała architektura / opieka nad zwierzętami bezdomnymi
tel: 41-273-82-99
komunalny@starachowice.eu

ochrona środowiska i przyrody
tel: 41-273-82-42
srodowisko@starachowice.eu

 Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych - kierownik Malwina Skrzyniarz-Pióro
tel: 41-273-82-51
lokalowy@starachowice.eu
 
zasoby lokalowe:
tel: 41 273-82-52
 
remonty i awarie:
tel. 41 273-82-54
 
działalność gospodarcza:
tel. 41 273-82-82

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - kierownik Szymon Jarosz

tel: 41-273-82-11
urbanistyka@starachowice.eu

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami - p.o. kierownika Justyna Malicka
tel: 41-273-82-20
nieruchomosci@starachowice.eu

Referat Edukacji, Kultury i Sportu - kierownik Mariusz Majewski
tel: 41-273-83-67
 
tel: 41-273-83-68
tel: 41-273-83-66
tel: 41 273-83-65
tel: 41 273-83-18
 
Referat Administracji i Kadr - kierownik Katarzyna Walendziak
tel: 41-273-83-15
kadry@starachowice.eu

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel: 41-273-82-79
funduszeunijne@starachowice.eu

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - kierownik Urszula Borcuch
tel: 41-273-82-47
sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Zofia Hallmann
tel: 41-273-83-21
usc@starachowice.eu

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel: 41-273-82-17
fax 41-273-82-16
664-135-271
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel: 41-273-82-18
e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu
Straż Miejska - komendant Waldemar Jakubowski

tel: 41-273-82-66
telefon alarmowy: 986
strazmiejska@starachowice.eu

Punkt Pomocy Prawnej
pokój nr 18 (parter)
Poniedziałek: 15.30 - 19.30
Wtorek: 15.30 - 19.30
Czwartek: 15.30 - 19.30

Zakres udzielanych porad obejmuje w szczególności: problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku po rozwodzie, wychowawcze, ustalania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, mieszkaniowe, alimentacyjne, zaciągniętych długów, meldunkowe i eksmisje. 
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Starachowice!

Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
pokój nr 16 (parter)
Dni i godziny otwarcia:
                               poniedziałek - piątek: 11.00-15.00 - Punkt nieodplatnego doradztwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji
                               poniedziałek - piątek: 15.30-19.30 - Punkt nieodplatnego doradztwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji

Dla kogo pomoc?
- dla osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie
- dla młodzieży do 26. roku życia
- dla kombatanów
- dla weteranów
- dla osób powyżej 65. roku życia
- dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
- dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Wiecej informacji na temat działania Powiatowego Punktu Pomocy Prawnej, można uzyskać na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicah - klikając w poniższy link.

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję