BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Rejestr wydatków

lp.Numer dokumentuData wpływu do urzęduOpis dokumentuWystawca dokumentuKwota bruttoPłatne na podstawiePodmiot publikujący
4476FM/M/204/2017/09/02122017-10-10Opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją w dniu 15.09.2017 roku festynu promującego budżet obywatelski zgodnie z umową 29/17/1002.ZAiKS Stowarzyszenie Autorów | 00-092 Warszawa, ul. Hipoteczna 2

409,36FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4475FM/M/204/2017/09/02112017-10-10Opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją festynu promującego budżet obywatelski w dniu 15.09.2017 roku zgodnie z umową 29/17/1001.ZAiKS Stowarzyszenie Autorów | 00-092 Warszawa, ul. Hipoteczna 2

108,55FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
447423196/F01172017-10-10Zakup artykułów żywnościowych do Domu Senior-WIGOR. AiG Zatorscy | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

307,07FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
447332/B/20172017-09-30Dostawa gorących posiłków do Domu Dziennego Senior-WIGOR w 9/2017 r. CENTO Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Wiśniowa 10

7202,87UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
44721587/SO/20172017-10-10Szkolenie:"Centralizacja VAT"Platforma Edukacyjna Project System | 96-100 Skierniewice, ul. Mazowiecka 28U

390,00FakturaReferat Administracji i Kadr
4471FV/17/10/0022017-10-10Szkolenie :"Stosowanie MSB w praktyce"Krajowa Izba Biegłych Rewidentów | 25-516 Kielce, Kielce, ul. IX Wieków Kielc 6/1

500,00FakturaReferat Administracji i Kadr
4470Faktura VAT nr MON/1828/09/17 z dnia 29.2017-10-10Należność za monitorowanie w miesiącu wrzesień 2017 r., systemu alarmowego na obiekcie Gminy Starachowice tzw. Pałacyk, usytuowanym w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15, zgodnie z umową nr 436/M/2011 z dnia 27.07.2011 r. i aneksem nr 380/M/2015 z dnia 01.01.2015 r.Grupa GT Ochrona Sp z o. o. | 25-619 Kielce, ul. Tytusa Chałubińskiego 42

61,50UmowaReferat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4469FV 022101-2017-8092017-10-10Opłata za paliwo do samochodu służbowego m-ki Fiat Doblo nr. rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

190,00FakturaStraż Miejska
4468177/SP/10/20172017-10-03Prowizja za pobraną opłatę skarbową za wrzesień 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zgodnie z umową z dnia 31.01.2017 r.Starostwo Powiatowe | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

258,58FakturaReferat Podatków i Opłat
446703 0132 000 0026 032017-10-06Opłata za dystrybucje energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta Starachowice.PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

54273,48UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
446617-FVS/09-074/74472017-10-06Opłata za zakup, transport i montaż wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy ul. Targowej w StarachowicachBudotechnika | 44-145 Pilchowice, ul. Bierawka 2a

8782,20UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4465110/9/20172017-10-02Naprawa i odnowienie istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych w mieście Starachowice w okresie 01.09.2017 - 30.09.2017" M-ZNAK" Sp. z o. o. | 25-640 Kielce, Kielce, ul. Jurajska 10/42

2749,23UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4464NAP-GN.6833.9.2014.KJ2017-10-09Wypłata II raty odszkodowania za przejęcie przez Gminę z mocy prawa na cele komunikacji publicznej nieruchomości leżącej przy ul. Romantycznej.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

8500,00DecyzjaReferat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4463PO.3162.3.176.2016.TA2017-10-09Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

141,48UstawaReferat Podatków i Opłat
44627960/10/2017/FV2017-10-09faktura za szkolenie "Ewidencja księgowa podatków i opłat w gminach w 2017 r."Taxpress s.c. | 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

350,00FakturaReferat Administracji i Kadr
4461FV-000323/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/17 za m-c 10/2017 r.STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

779,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4460FV-000311/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/ 7 - za m-c 10/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,88UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4459077/20172017-10-06Opłata za naprawę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 1 go Maja w StarachowicachP.H.U. Lidren Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 8

3323,37UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4458FV-000310/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/3 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

731,65UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4457FV-000315/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 /26 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,39UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4456FV-000312/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/3 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

653,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4455FV-000313/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/9 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

947,60UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4454FV-000316/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/30 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

838,34UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
445316/2017-SZOP2017-10-09Opłata za usługę udostępnienia aplikacji mobilnej internetowej i na telefony komórkowe dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach zgodnie z zawartą umową.ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 43-300 Bielsko-Biala, ul. Działowa 8a

184,50FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4452FV-000314/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 /19- za m-c 10/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,23UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4451FV-000337/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/36 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1100,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
44500073/EE/20172017-10-09Opłata za energię elektryczną pobraną przez urządzenie systemu monitoringu miejskiego - budynki przy ul. Armii Krajowej Nr 7 i Nr 19 w Starachowicach.Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9

172,55FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4449FV-000336/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/35 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

413,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4448FV-000335/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/33 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

916,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
44470074/EE/20172017-10-09Opłata za energię elektryczną pobraną przez urządzenie systemu monitoringu miejskiego, budynek przy ul. Granicznej 12 w Starachowicach.Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9

88,04FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
444609136/17/F2017-10-09Opłata za usługę hostingu i zarządzanie BIP dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach za m-c wrzesień 2017 zgodnie z zawartą umową.Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

246,00FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4445(S)FS-10332/09/2017/RO2017-10-03Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. | 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

935,80FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
444409137/17/F2017-10-09Opłata za usługę hostingu, utrzymanie i serwis systemu el-Agent dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach za m-c wrzesień 2017 zgodnie z zawartą umową.Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

332,10FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4443FV-000334/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 32- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1161,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4442FV-000333/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/29 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

934,68UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
444109138/17/F2017-10-09Opłata za usługę opieki autorskiej systemu el-Dok dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach za m-c wrzesień 2017 zgodnie z zawartą umową.Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

1955,08FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4440FV-000332/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/28 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1039,17UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4439FV-000331/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/26 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

703,13UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
443853/ZPC/09/20172017-10-09Opłata za wykonanie usługi ochrony obiektu Urzędu Miejskiego w Starachowicach.STW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

2231,71FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
443700904/172017-10-09Opłata za wykonanie usługi serwisu i nadzoru informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach zgodnie z zawartą umowa.FORTES Sp.J. Przedsiębiorstwo Informatyczne | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 177

2533,80FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4436F08730_P1017SC2017-10-06Płatność za konwojowanie gotówki z kas UM do bankuPoczta Polska | 60-943 Poznań, ul. Głogowska 17

1367,80FakturaReferat Podatków i Opłat
443515171741452017-10-09Opłata za zakup publikacji Prawo Pracy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Wolters Kluwer S.A | 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

269,09FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
44343897/EC/09/20172017-10-09Opłata za zużycie energii cieplnej w Budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Rada Nadzorcza Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1650,72FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4433FV-000330/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/25 za m-c 10/2017 r.STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1038,79UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4432FV-000329/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/24 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1141,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4431FV-000328/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/23 - za m-c 10/2017 r.STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

434,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4430FV-000327/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 21- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

979,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4429FV-000326/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/20 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

911,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
44288/172017-10-09Wynagrodzenie za prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w miesiącu wrześniu 2017 r.Bidziński Jacek Prowadzi Grupy Wsparcia

1400,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4427FV-000325/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 19- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

646,90UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4426FV-000324/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 18- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,91UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4425FV-000322/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 16- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1085,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4424FV-000321/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/12 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

656,82UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4423SM.3220.3.2017.KB2017-10-09Zapłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracowników UMStraz Miejska | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1702,21FakturaStraż Miejska
4422FV-000318/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/4 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

800,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4421FV-000317/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/1 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1069,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4420FV-000320/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/11 - za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1126,67UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4419FV 4768/17/P202017-10-09Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejMGR GRUPA Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 23

100,01FakturaStraż Miejska
4418FV-000319/20172017-10-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/6- za m-c 10/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1024,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4417FV 146/172017-10-02Zapłata za czajniki elektryczne zakupione na potrzeby Straży MiejskiejKOPEX BIS Barbara Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 1

200,00FakturaStraż Miejska
4416Faktura nr RSU/87/09/20172017-10-06Zapłata za dostawę mediów do nieruchomości gminnej Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

761,43UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
44153965/EC/09/20172017-10-06Opłata za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1923,82FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4414085/20172017-10-06Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" i terenu zewnętrznego przyległego do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". AGA Trans Agnieszka Rafalska | 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 9/12

5199,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4413000048/09/2017/MPOZ2017-10-06Opłata za miesięczną usługę monitorowania zdarzeń pożarowych w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". Argos-1 Sp. z o.o. | 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1 B

553,60FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
441237/ZPC/09/20172017-10-06Opłata miesięczna za usługę ochrony i mienia w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".STW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

8251,33FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4411122017-09-28Realizacja umowy (I część) na przeprowadzenie Kursu Ochrony Osobistej - projekt "Starachowice bezpieczne w praktyce". Stowarzyszenie SALUTEM | 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 15

18000,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
4410Faktura nr WOD/1426/09/20172017-10-04Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości gminnej Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

113,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4409Faktura nr WOD/1346/09/20172017-10-04Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości gminnej Ostrowiecka 21B.Prezes PWiK Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1917,33UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4408Faktura nr WOD/1347/09/20172017-10-04Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości gminnej Ostrowiecka 21A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2850,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4407275/20172017-10-06delegacjaElżbieta Piszczyk | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

77,00UstawaReferat Administracji i Kadr
4406276/20172017-10-06delegacjaMergalska Agnieszka

72,00UstawaReferat Administracji i Kadr
440521700101412017-08-31Realizacja kampanii reklamowej imprezy "Dni Starachowic 2017" na antenie RMF MAXXX w dniu 01.09.2017 r.GRUPA RMF MAXXX Sp z o.o. Sp.k. | 04-028 Warszawa, ul. al. Stanów Zjednoczonych 61a

319,80ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
440417032K2/4419/172017-10-06Zakup paliwa do pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 55-090 Mirków, ul. Łosice 30

170,28FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
440321700101092017-08-31Realizacja kampanii reklamowej imprezy "Dni Starachowic 2017" na antenie RMF MAXXX w dniach 28 - 31.08. 2017 r.GRUPA RMF MAXXX Sp z o.o. Sp.k. | 04-028 Warszawa, ul. al. Stanów Zjednoczonych 61a

959,40ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
440218809K1/0804/172017-10-06Zakup paliwa do pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach.ORLEN STACJA PALIW 0804 | 27-200 STARACHOWICE, ul. ALEJA NIEPODLEGŁOSCI 5

248,11FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4401641/2017/INT2017-09-28Publikacja modułowych ogłoszeń prasowych oraz Informatora Urzędu Miejskiego na łamach Gazety Starachowickiej - wrzesień.Grzegorz Żyła Wydawnictwo 24 Godziny "Gazeta Starachowicka" | 27-200 Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 23

718,53UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
4400266/20172017-10-05zwrot kosztów podróży służbowej dla pracownika Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

60,00RachunekReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4399ZW/97/20172017-10-05faktura za uczestnictwo w XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowychłódzkie stowarzyszenie rzeczoznawców majątkowych | 90-608 łódź, ul. Wólczańska 51

750,00FakturaReferat Administracji i Kadr
439808/09/20172017-09-29Produkcja i emisja programu FLESZ - Informator Prezydenta Miasta Starachowice - wrzesień."VIMEDIA" Jan Tamioło | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/99a

2521,50UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
4397150/172017-10-05Zakup worków do odkurzaczy używanych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.P.H. Kopex - Bis Henryk Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

350,00FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
43965278/M1/172017-10-05Opłata za zakup środków do bieżącego utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach." Carmen" Spółka Jawna Monika Samborska &Agnieszka Sitek | 27-200 Starachowice, ul. Wspólna 1

196,71FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
43955702/17/P402017-10-05Zakup paliwa do pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Stacja Paliw | Starachowice, ul. Ostrowiecka 23

177,73FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4394FS/17/10/42017-10-02opłata za administrowanie szaletem miejskim przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

1188,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
439309/10/20172017-10-05Opłata za energię elektryczną pobraną przez urządzenie monitoringu miejskiego zgodnie z Umową Nr 3/08 z dn. 18.11.2008 roku.GMS STARACHOWICE | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 25

94,85FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
43921710100002017-10-02Czynsz dzierżawny za październik 2017 r. za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skarżysko, zajętej pod pas drogowy ul. Myśliwskiej.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko | 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Wiejska 1

708,90UmowaReferat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4391F0018/10/20172017-10-05Opłata za wykonanie pieczątek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Studio Magoria Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

389,91FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
43900850/17/FVA2017-09-25Publikacja ogłoszenia modułowego na łamach Tygodnika StarachowickiegoSTARPRESS sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 11

130,00ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
43896419/MAG/20172017-10-05Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania Prezydenta Miasta Starachowice z dziećmi ze starachowickich placówek oświatowych.P.W. "MAT" MARZENA TKACZUK | 27-200 Starachowice, ul. ZGODNA 4B

235,60FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
438847/20172017-10-03opłata za wycinkę drzew i krzewów dziko rosnących na terenie gminnej działki przy ul. Kościelnej w StarachowicachD-MAX Paweł Drążek | 27-225 Pawłów, Świślina 43

7452,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4387F/000345/172017-10-05Opłata za zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach.PHU Armet | 27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 5

102,69FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
438659/20172017-10-05Opłata za zakup wykładziny na wyposażenia pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.PHU "Clever" | 27-200 Starchowice, ul. Reymonta 35

861,00FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
438536/09/20172017-10-05Opłata za mycie pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach za m-c wrzesień 2017 roku.ENEF Nina Figiel | 27-200 Starachowice, ul. Główna 8

318,00FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
438400430/20172017-10-05Faktura za szkolenie : " Problematyka prawa użytkowania wieczystego"Mazowieckie Centrum doskonalenia Kadr | 00-145 Warszawa, al. Solidarnosci 72/17

480,00FakturaReferat Administracji i Kadr
43837907/10/2017/FV2017-10-05Faktura za szkolenie "Pomoc publiczna udzielania przez gminy z uwzględnieniem zmian w 2017 r."Taxpress s.c. | 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

350,00FakturaReferat Administracji i Kadr
4382FV/2017/10/32017-10-05Opłata za usługę hotelową w czasie podróży służbowej pracownika Urzędu Miejskiego w StarachowicachPHU DEAL | 55-093 Kiełczów, ul. Północna 1

200,00FakturaReferat Obsługi Informatyczno-Technicznej
4381FV 09/09/20172017-10-05FV za opracowanie Studium Wykonalności zgodnie z dokumentacja konkursową nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach Działania 7.1 Rozwój e - społeczeństwaStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner | 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

8487,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
4380Rachunek nr 5 do umowy zlecenie 1/20172017-10-05Wynagrodzenie za wrzesień 2017 r. za prowadzenie grypy wsparcia w zakresie warsztatów rozwoju osobistego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Charemska Monika

675,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
4379FV 219/09/20172017-10-05Koszty utrzymania lokalu za wrzesień 2017 r. zgodnie z aneksem nr 2 do umowy użyczenia z dnia 10.04.2017 r.Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury | Starachowice, ul. Radomska 21

507,74FakturaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
4378PO.3162.6.67.2017.KI2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4377PO.3162.6.127.2017.TA2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4376PO.3162.6.66.2017.KI2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4375nr 0000592/FAV/U/20172017-09-29Opłata za aktualizację użytkową systemu "odpadywgminie.com" wraz ze wsparciem serwisowym za miesiąc wrzesień 2017r.PROFEKO Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36

1230,00UmowaReferat Podatków i Opłat
4374PO.3162.6.149.2017.TA2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Sąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4373PO.3162.6.110.2017.KI2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4372PO.3162.6.121.2017.KI2017-10-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4371rachunek nr 12017-10-02Zapłata za pracę wynikającą z Umowy - zlecenia nr 2 w ramach programu Erasmus+.Osoba Fizyczna Nie Prowadząca Działalności Gospodarczej | Starachowice, ul. Ostrowiecka

3360,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
43704138/17/GKDŚ/KM2017-10-05Rozliczenie wody ścieków w lokalu gminnym Majówka 18 zarządzanym przez Anna Kołakowska za I półrocze 2017 rokuZarządzanie Nieruchomościami Anna Kołakowska | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. 8 Maja 24/16

25,37UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43691030/GŁ/20172017-09-19Wynajem auli konferencyjnej na odczyt okolicznościowyFundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego | 27-200 Starachowice, ul. Adama Mickiewicza 1A

123,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
43684137/17/GKDŚ/KM2017-10-05Opłata za lokale użytkowe zarządzane przez "ALIANT" Katarzyna Prześrut za miesiąc wrzesień 2017 r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

155,09UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43674136/17/GKDŚ/KM2017-10-05Opłata za lokale gminne użytkowe zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc październik 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

4012,23UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4366FS 70/20172017-09-26Przyjęcie do schroniska w Janiku dwóch bezdomnych psów w wieku powyżej 6 m-cy w dniu 06.09.2017r.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

3800,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
436542119016352017-10-02Opłata za dostarczanie energii elektrycznej do oświetlenia drogowego ul. Krańcowej w Starachowicach.Animex Foods Spółka z o.o. sp.k. | 14-100 Ostróda, Ostróda, ul. Morliny 15

1056,08UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4364Umowa Nr 332/2015/1424522017-10-05Spłata odsetek od kredytu za okres od 1.07-30.09.2017Bank Spółdzielczy | 27-200 Staracahowice, Starachowice , ul. Kilińskiego 1/1

4530,22UmowaReferat Księgowości Budżetowej
43632017-10-05Refundacja opłaty komorniczejKrajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

35,61UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
4362Faktura nr 54/20172017-10-02Zapłata za utrzymanie terenów gminnych w miesiącu wrześniu 2017 r.Malicki Wiesław | ( F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki ) | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

3564,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4361Faktura nr 3896/EC/09/20172017-10-04Zapłata za dostawę energii cieplnej do budynku Ostrowiecka 21B.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1028,85UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4360Faktura nr 3904/EC/09/20172017-10-04Zapłata za dostawę ciepła do budynku Ostrowiecka 21A.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

210,03UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4359Faktura Vat nr FA/100233/20172017-10-03Faktura za realizację usług teleinformatycznych - system ostrzegania i informowania sms w okresie 01.09.2017 r.-30.09.2017 r. SerwerSMS.pl | 43-251 Pniówek, ul. Pszczyńska 46

66,30UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4358Wrzesień 2017 r.2017-10-03Rachunek z tytułu realizacji umowy zlecenia za wrzesień 2017 r.Osoba Fizyczna Nie Prowadząca Działalności Gospodarczej | Starachowice, ul. Ostrowiecka

255,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4357Fa VAT RSU/66/09/20172017-09-27Opłata za wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych kanalizacji deszczowejPWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2706,42UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
435600014/2017/TOG2017-09-29opłata za pielęgnację pogwarancyjną kwiatów na terenie miasta StarachowiceF.U.H. Twój Ogród - Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

5292,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4355310/20172017-10-02opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi w StarachowicachAdministrator Cmentarzy Komunalnych w Starachowicach - Jacek Ronduda | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 56

7153,49UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4354FS/17/10/52017-10-02opłata za administrowanie szaletami miejskimi przy al. Armii Krajowej i Placu Rynek w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

2415,42UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43531249/17/FVS-Bil2017-10-04Zakup biletów jednorazowch do użytku służbowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

750,00FakturaReferat Organizacyjny
435203/3K/2017/E2017-10-04Opłata za energię elektryczną- monitoring miejski - zgodnie z Umową Nr 1/16 z dnia 12.01.2016Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Granicznej 3 | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 3

86,46RachunekReferat Organizacyjny
4351Umowa Nr 3/B/16/0002017-10-04Spłata odsetek od kredytu za III kwartał 2017r Bank Spółdzielczy | 27-200 Staracahowice, Starachowice , ul. Kilińskiego 1/1

24953,43UmowaReferat Księgowości Budżetowej
4350170/20172017-09-27Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Skarżysko-Kamienna.Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

363,89NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
434901/09/20172017-09-29Realizacja usług rehabilitacyjnych w Domu Senior-WIGOR w 09/2017. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1125,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
4348171/20172017-09-27Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola publicznego w Gminie Skarżysko-Kamienna.Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

522,35NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
434701/09/20172017-09-29Realizacja usługi utrzymania czystości w Domu Senior-WIGOR w 09/2017.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

682,50UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
434601/09/20172017-09-29Realizacja usług pielęgniarskich w Domu Senior-WIGOR w 09/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

900,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
4345VAT/79/SOSzW/09/20172017-10-02Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Starachowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we wrześniu 2017 r.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 16

4869,40FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4344DGL.7021.5.3.2017.MMa2017-10-04Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.Chałaciński Janusz

195,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
434301/09/20172017-09-29Realizacja usługi prowadzenia warsztatów aktywizujących w Domu Senior-WIGOR w 09/2017. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

440,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
434201/09/20172017-09-29Realizacja warsztatów muzycznych w Domu Senior-WIGOR w 09/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

360,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
4341Faktura nr FVS/33/9/20172017-10-02Zapłata z dostawę energii elektrycznej do nieruchomości Ostrowiecka 21A i 21B."EkoMedia" Sp.zo.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

10106,39UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4340Faktura nr WOD/1179/09/20172017-10-02Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków- dotyczy gminnych nieruchomości mieszkalnych.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

7824,18UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4339Faktura FA 0539/17/MO42017-09-27Zapłata za wykonanie prac kominiarskich w nieruchomościach gminnych.SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

2700,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4338Faktura nr 81/09/20172017-10-02Zapłata za wywóz nieczystości płynnych.Wywóz Nieczystości Płynnych Tadeusz Marczak | 27-200 Starachowice, al. Niepodległości 73

1924,56UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
43376/20172017-10-04Opłata za miesięczną usługę letniego utrzymania terenów zewnętrznych Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Minda Dariusz

1000,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
43361627/ZP/20172017-09-29Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

573,74FakturaReferat Organizacyjny
43351628/ZP/20172017-09-29Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

37,00FakturaReferat Organizacyjny
4334103072162017-10-04Opłata za roczny nadzór techniczny- badanie okresowe T2 urządzenia dźwigowego hydraulicznego w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Urząd Dozoru Technicznego | 25-316 Kielce, ul. Kościuszki 33 B

520,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4333144/K/20172017-10-04Opłata za konserwację dźwigu hydraulicznego zainstalowanego w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Urządzenia Transportu Bliskiego serwis Maria Brzoza | 26-001 Masłów, ul. Modrzewiowa 12

170,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
433218/20172017-10-03Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji przebudowy ulic Moniuszki i SmugowejPrzedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Rafał Olewiński | 25-548 KIelce, ul. Orkana 38/20

1280,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
433130/SEV/172017-09-27Opłata w związku z kontrolą obiektu - dotyczy zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Radomskiej w Starachowicach - Etap I"Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny | Starachowice, ul. Złota 6

69,20DecyzjaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
433025/20172017-09-25Zapłata za przebudowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem I etap PZU - ul. Czerwonego Krzyża"GROCHBUD II" Spółka z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31/106

100310,31UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
4329Faktura Vat nr 41552017-09-22Faktura za montaż haka holowniczego do samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter.AUTO - MAX Piotr Trzos | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 10

718,00ZlecenieZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
43284/20172017-10-03Opłata za usługę obsługi parkingu na Targowisku Miejskim w Starachowicach.Ćwieluch Piotr

585,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4327PO.3162.46.3.2015.WA2017-10-03Opłata komorniczaKomornik Gotfryd Nowak | ( Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ) | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 13

80,00UstawaReferat Podatków i Opłat
432623/20172017-09-29zakup sadzonek i artykułów do urządzenia ziołowego ogrodu społecznościowego w ramach edukacji ekologicznejZielony Ogród-Usługi Projektowe Wykonywanie Terenów Zielonych Sprzedaż Roślin Ozdobnych Beata Pastuszka | 27-200 Starachowice, ul. Kielecka 73

281,00FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4325Rachunek 9/20172017-09-27Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia z dnia 05.01.2017r. za miesiąc 09/2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2080,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4324FS/07887/20172017-09-25zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy w ramach Światowego Dnia Monitoringu WódPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

267,39FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43231075/20172017-09-25zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy w ramach obchodów Światowego Dnia Monitoringu WódKlinika Komputera | 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 1

480,00FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43225975/MAG/20172017-09-18zakup batonów dla uczestników Europejskiego Tygodnia MobilnościP.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

44,70FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43215976/MAG/20172017-09-18zakup batonów dla uczestników Europejskiego Tygodnia MobilnościP.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

60,00FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4320FV/17/080922017-09-18zakup napojów dla uczestników Europejskiego Tygodnia MobilnościF.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

278,00FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
431977/20172017-10-02Opłata za wykonanie mocowań i zasilania dla 43 szt. latarniowców, które zostaną umieszczone na słupach oświetleniowych wzdłuż ul. księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

8200,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
431875/20172017-10-02Opłata za utrzymanie i obsługę trzech fontann w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi na placu Rynek w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

5272,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4317WEW-19886/20172017-10-03Opłata drugiej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice TST-46849 zgodnie z umową z dnia 25.09.2015 roku.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

266,00ZlecenieReferat Organizacyjny
43166282/MAG/20172017-10-03Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach.P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna /4 B

168,89FakturaReferat Organizacyjny
4315Faktura Nr 263/10/2017/FK2017-10-03Rekompensata wg umowy nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy StarachowiceMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

516666,66FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
431418614K1/0804/172017-10-03Zakup paliwa do pojazdu służbowego Gminy Starachowice TST-05488.ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

183,60FakturaReferat Organizacyjny
431376/20172017-10-02Opłata za utrzymanie i konserwację wodotrysku fontanny przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

6125,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4312SS/11/10/172017-10-02Opłata za bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej w miesiącu wrześniu bieżącego roku.Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

15159,26UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43110215/17/FVS-Us2017-10-03Opłata za wynajęcie autobusów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

324,00FakturaReferat Organizacyjny
4310SS/10/10/172017-10-02Opłata za usługę opróżniania koszy ulicznych i wywóz odpadów w miesiącu wrześniu bieżącego roku.Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

9033,12UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43094084/17/GKDŚ/KM2017-10-03Opłata za lokale gminne użytkowe zarządzane przez ALIANT Katarzyna Prześrut za miesiąc wrzesień 2017 rAgencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

39,72UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4308271/20172017-10-03Zwrot kosztów za podróż służbową dla pracownika Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Iwona Zarzycka | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

22,00RachunekReferat Organizacyjny
43074083/17/GKDŚ2017-10-03Opłata za lokale gminne zarządzane przez Janusza Ulichnowskiego za miesiąc październik 2017 r.Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Janusz Ulichnowski | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 12

210,89UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43064082/17/GKDŚ/KM2017-10-03opłata za lokale gminne zarządzane przez Piotra Adamus za miesiąc październik 2017 r.Zarządca Nieruchomości mgr. inż. Piotr Adamus | 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 35

3184,65UchwałaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
43052612-SEE.711.1.828.20172017-05-29Koszty egzekucyjneNaczelnik Urzędu Skarbowego | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

17,84UstawaReferat Podatków i Opłat
4304WEW19833/20172017-10-02Opłata za czwarty kwartał 2017 roku, za używanie częstotliwości radiowej w Sekcji Monitoringu Miejskiego w Starachowicach.Urząd Komunikacji Elektronicznej | 01-211 Warszawa, Kasprzaka 18/20

1512,00ZlecenieReferat Organizacyjny
4303(S)FS-751/17/K522017-09-21Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6Nowa Szkoła Sp. z o.o. | 90-248 Łódź, ul. POW 25

4726,25FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4302S17/0090452017-10-02Opłata za wykonanie przeglądu serwisowego grawitacyjnego systemu oddymiania w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PHU PSOFIX | 41-800 Zabrze, ul. Myśliwska 13

2952,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4301(S)FS-7654/08/2017/RO2017-09-15Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. | 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

3699,44FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4300S17/0090462017-10-02Opłata za naprawę i wymianę akumulatorów w jednej z central grawitacyjnego systemu oddymiania w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PHU PSOFIX | 41-800 Zabrze, ul. Myśliwska 13

184,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4299Umowa z dnia 13.07.2009r2017-10-02Spłata odsetek od obligacji serii G w xvi półrocznym okresie odsetkowym Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7

17868,60UmowaReferat Księgowości Budżetowej
4298Rachunek nr 18/09/20172017-09-22Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym przy ul. Wojska Polskiego 18/65Elektro JL Auto Naprawa i Usługi Elektryczne Łukasz Młodożeniec | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 39

2260,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4297Faktura Nr 8/20172017-09-15Należność za wykonanie mapy podziału działki przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z umową nr 49/APG/2017 z dnia 28.06.2017 r.P.P.H.U. "GEOZET" Zygmunt Bernaciak | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/72

973,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
42962017/09/062017-09-29Wynagrodzenie za porady i konsultacje w Punkcie Pomocy Psychologicznej w Starachowicach w miesiącu wrześniu 2017 r.Pracownia Pomocy i Edukacji Psychologicznej Jadwiga Soboń | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7/11

1800,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4295BR.3233.10.2017.ZH2017-10-02wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej za miesiąc wrzesień 2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

26861,00Lista wypłatBiuro Rady Miejskiej
429452/20172017-09-29Wynagrodzenie za udzielanie porad w Punkcie Pomocy Prawnej w Starachowicach w miesiącu wrześniu 2017 r.Biuro Usług Prawnych Sylwester Ślusarczyk | 26-085 Miedziana Góra, Przyjmo, ul. Przyjmo 3

1451,20FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4293Umowa z dnia 12.03.2012r2017-10-02Spłata odsetek od obligacji serii BB Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 02-515 Warszawa, Warszawa, ul. Puławska 15

33190,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
4292FV 021256-2017-8092017-10-02Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej PHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

197,00FakturaStraż Miejska
4291Rachunek nr 1/09/20172017-10-02Rachunek 1/09/2017 do umowy zlecenia z dnia31.08.2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2820,00RachunekReferat Księgowości Budżetowej
4290Nr 03 0365 000 0022 032017-09-29Opłata za dystrybucję energii elektrycznej do szaletu miejskiego przy Al. armii Krajowej i Placu Rynek w StarachowicachPGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

519,06UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
428912/20172017-09-30Zakup prasy do Domu Senior-WIGOR we 09/2017 r. SALONIK Dorota Banaszkiewicz | 27-200 Starachowice, ul. Al. Armii Krajowej 28/Boks 43

83,65FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
4288F/001168/172017-10-02Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w Starachowicach.PACO | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2B

41,94FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4287EKSP.8141.12.35.2017.JWo2017-09-28Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4286EKSP.8141.12.34.2017.JWo2017-09-28Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

40,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4285EKSP.8141.12.33.2017.JWo2017-09-28Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

40,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4284EKSP.4431.1.2017.GMo-282017-09-29Dotacja na kształcenie specjalne w niepublicznym punkcie przedszkolnym.Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MAŁYMI KROKAMI" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 8

37568,50Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4283EKSP.4431.1.2017.GMo-282017-09-29Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalne.Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 19

15865,68Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4282EKSP.4431.1.2017.GMo-282017-09-29Dotacja na kształcenie specjalne w niepublicznym przedszkolu.Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

8746,20Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4281FN-PO.3162.1.120.2012.KI2017-09-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
42800608-SEE.711.12.178.20172017-09-25Zaliczka na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzek. administracyjąUrząd Skarbowy | Kraśnik Lub. , ul. Kościuszki 5

426,30UstawaReferat Podatków i Opłat
4279FN-PO.3162.1.199.2012.TA2017-09-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

20,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4278PO.3162.6.167.2017.TA2017-09-29Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4277bilet parkingowy2017-09-29Zwrot kosztów za parkowanie samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488Zarząd Dróg i Transportu | 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

2,50RachunekReferat Organizacyjny
4276411/20172017-09-29Zakup osłony gumowej do anteny w samochodzie służbowym Renault Trafic TST 05488Audio Car | 27-200 Starachowice, ul. Kanałowa 1

15,20FakturaReferat Organizacyjny
4275WEW19594/20172017-09-29Opłata pierwszej raty za ubezpieczenie pojazdu Gminy Starachowice-przyczepa podłodziowa MOSiR-TST 11878, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

13,00ZlecenieReferat Organizacyjny
4274EKSP.8141.9.37.2017.SZM2017-09-29Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1050,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4273117/8/20172017-09-22Zakup książki na upominek dla jubilataFirma Księgarska GRAF sc Łukasz Jurczuk, Wiesław Jurczuk | 27-200 Starachowice, pl. Rynek 41

69,90FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
42720221/17/FVS-Us2017-09-28Usługa przewozowa uczestników uroczystości rocznicowejMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

432,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
427174/20172017-09-28Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

350,00FakturaReferat Organizacyjny
427075/20172017-09-28Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

80,00FakturaReferat Organizacyjny
42691610/ZP/20172017-09-28Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

2623,03FakturaReferat Organizacyjny
4268Rachunek Nr 92/2017 z dnia 18.09.2017 r.2017-09-28I rata należności za wykonanie I etapu prac geodezyjnych (podziału, połączenia) działek Gminy Starachowice położonych w Starachowicach przy ul. Targowej, zgodnie z umową Nr 56/APG/2016 z dnia 20.07.2017 r.Geodeta Uprawniony - Ryszard Dróżdż | 27-200 Starachowice, ul. Młynarska 28a

5950,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4267Pokwitowanie wpłaty KP nr 43752017-09-28Należność za założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości.Sąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

120,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4266FV 020962-2017-8092017-09-28Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Peugeot nr rej TST 10 AM, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,03FakturaStraż Miejska
4265- opłata nr 5540/20172017-09-28Należność za wypis z kartoteki budynków i lokali m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

20,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
426416/20172017-09-15Wynagrodzenie za podziału nieruchomości prywatnej, położonej w rejonie ul. Ustronie, dla wydzielenia działek przeznaczonych pod: jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, publiczny ciąg pieszy i projektowaną drogę lokalną."Geo-zoom" - Katarzyna Pomietło | 97-400 Bełchatów, ul. Łęczycka 23

2290,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4263- opłata nr 5539/20172017-09-28Należność za wypis z kartoteki budynków i lokali m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

20,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4262- opłata nr 5538/20172017-09-28Należność za wypis z kartoteki budynków i lokali m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

20,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4261PO.3161.1.14.2017.SLJ.12017-09-28Zapłata za nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym. Sąd Rejonowy | Starachowice, ul. Staszica 12

50,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4260- opłata nr 5537/20172017-09-28Należność za wypis z kartoteki budynków i lokali m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

20,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4259PO.3162.6.166.2017.TA2017-09-28Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4258PO.3162.6.165.2017.TA2017-09-28Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4257Fa VAT 2/09/20172017-09-04Opłata za remont przepustu w ul. ŻytniejF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

12887,63UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
425647/20172017-09-21Zapłata za usługę przewozową na trasie Starachowice - Tarczek - StarachowiceSEAD-Trans Sławomir Cholewiński | 27-200 Starachowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27

350,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
425590024867312017-09-28Opłata za dzierżawę słupów linii niskiego napięcia na potrzeby monitoringu miejskiegoPGE Dystrybucja S.A. | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

49,04FakturaReferat Organizacyjny
4254bilet parkingowy2017-09-27Opłata za parkowanie samochodu Służbowego Skoda TST 38833Miejski Zarząd Dróg | 25-384 Kielce, Kościuszki 14

11,00RachunekReferat Organizacyjny
4253bilet wjazdowy2017-09-27Opłata za parkowanie samochodu służbowego Skoda TST 38833UW Kielce | Kielce

3,00RachunekReferat Organizacyjny
425203 2318 000 0096 032017-09-27Opłata za zprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiegoPGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

322,60FakturaReferat Organizacyjny
42511590/ZP/20172017-09-26Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w UMKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

33,20FakturaReferat Organizacyjny
4250Faktura nr SS/t/9/172017-09-20Zapłata za wykonanie prac porządkowych na terenach gminnych.Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

1620,00ZlecenieReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4249Faktura nr WOD/548/09/20272017-09-19Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości na oś. Bugaj.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

4385,85UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4248Faktura nr WOD/493/09/20172017-09-19Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości Radomska 51.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

220,52UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4247Faktura nr WOD/402/09/20172017-09-19Zapłata za dostawę wody i odbiór ścieków - dotyczy nieruchomości gminnej Bugaj 9 i 11.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

483,84UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4246Faktura nr WOD/403/09/20172017-09-18Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy gminnych nieruchomości mieszkalnych.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2181,75UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
42452017-08/KH08/62017-09-06Zapłata za przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych dla uczestników pikniku Zakończenie Sezonu na Kąpieliskach.ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 4

500,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
42440153/09/2017/S2017-09-22Skład i druk listów gratulacyjnychPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

36,90ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
424361/20172017-09-06Zapłata za obsługę energetyczną podczas pikniku Zakończenie Sezonu na Kąpieliskach.Zaklad Instalatorstwa Elektrycznego Wójcik Andrzej | 27-210 Starachowice, ul. Murarska 9/1

369,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4242FVS/005517/STA/20172017-09-18Zapłata za usługę sanitarną oraz usługę zabezpieczenia pikniku Zakończenie Sezonu na Kąpieliskach.TOI TOI Polska Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

1111,92FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
42411/09/20172017-09-19Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Słoneczną do ul. GórnejEXAL - Marek Tokarz | 39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16

12300,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
424024/20172017-09-19Zapłata za wykonanie "Budowy ul. Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem"Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 26

105165,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
4239FA/30/08/2017/DT2017-09-13Zapłata za przebudowę ulicy Moniuszki w StarachowicachBUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

774402,06UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
4238FA/32/08/2017/DT2017-09-13Zapłata za przebudowę ulicy Miodowej i Smugowej w StarachowicachBUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

305534,61UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
42371/09/172017-09-04Zapłata za wykonanie robót budowlanych dotyczy "Budowy boisk wielofunkcyjnych" cz. II "Zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 10"P.P.U.H. AGRO - BUD | Starachowice, ul. 6 Września 91a

715979,42UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
42362017-09-28Refundacja opłaty komorniczej za okres od.01 do 27 września br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

1196,80UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
42354026/17/GKDŚ/KM2017-09-28Rozliczenie wody ścieków za I półrocze 2017 r. oraz rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach zarządzanych przez Wspólny Dom"Wspolny Dom" Zarządca Nieruchomości | 27-200 Starachowice, ul. Złota 22

33168,21UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
42341709103092017-09-27Czynsz dzierżawny za październik 2017 r. za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, leżącego przy ul. Radomskiej, przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Pileckiego 14 d

10826,30UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4233Faktura2017-09-20Zakup owoców na uroczystość "Złote Gody"Warzywa-Owoce Marcin Molenda | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 15

436,35FakturaUrząd Stanu Cywilnego
4232FV 251101021/09/172017-09-20Zakup szampana na uroczystość "Złote Gody"Biedronka | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 40

378,00FakturaUrząd Stanu Cywilnego
42312612-SEE.711.1.1661.20172017-09-21Koszty postępowania egzekucyjnegoNaczelnik Urzędu Skarbowego | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

9,90UstawaReferat Podatków i Opłat
423027/01/20172017-09-14Opłata za świadczenie usług weterynaryjnych, odłowu bezdomnych zwierząt oraz przewożenia zwierząt do schroniska w Janiku w miesiącu sierpień 2017 roku.Przychodnia Weterynaryjna "AS" | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 35

8471,70UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4229EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego klubu dziecięcego.Klub Malucha Re-Re-KUM-KUM | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 25

6400,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4228EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego przedszkola.Niepubliczne Przedszkole GUCIO | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

12471,12Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4227EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego żłobka.GUCIO Prywatny Żłobek Anna Kasperska | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

17500,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4226EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego.Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO" | 27-200 Starachowice, ul. Górna 10

5418,01Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4225EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego przedszkola.Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

39491,88Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4224EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego gimnazjum.Niepubliczne Gimnazjum | 27-200 Starachowice, ul. Główna 8

16714,95Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4223EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i kształcenie specjalne.Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

21196,69Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4222EKSP.4431.1.2017.GMo-272017-09-27Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, kształcenie specjalne oraz oddział przedszkolny.Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

53943,44Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
422174/20172017-09-25Opłata za serwis 70 szt. latarniowców (iluminacji świątecznych), które zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych na terenie miasta Starachowice w okresie świąt Bożonarodzeniowych.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

31000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
422037/KZ/20172017-09-26opłata za wykonanie nasadzeń krzewów iglastych na terenie rekreacyjnym przy ul. Na SzlakowiskuZ.B.i K.T.Z. Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-go Września 109a

5859,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4219WO/03-1648/1017/Z2017-09-25Opłata za sprzedaż energii elektrycznej od oświetlenia drogowego zasilanego z linii Orłowo 1 obwód 1-go Maja.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1200,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4218PO.3162.6.164.2017.TA2017-09-27Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
421755/20172017-09-04Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach"Tomik" Piotr Tomczyk | 27-200 Starachowice, ul. Niska 17

20059,66FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4216FV 712017-09-20Kwiaty dla jubilatów na uroczystość "Złote Gody"Kwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

2450,00FakturaUrząd Stanu Cywilnego
421554/20172017-09-04Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach"Tomik" Piotr Tomczyk | 27-200 Starachowice, ul. Niska 17

20059,66FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4214FV F/001117/172017-09-14Naczynia jednorazowe wykorzystane podczas uroczystości "Złote Gody"PACO | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2B

711,42FakturaUrząd Stanu Cywilnego
4213FV 5980/09/20172017-09-19Tort na uroczystość "Złote Gody"Zakład Cukierniczy "Lazur" | 26-140 Łączna, ul. Jęgrzna 14b

1198,50FakturaUrząd Stanu Cywilnego
421253/20172017-09-04Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach"Tomik" Piotr Tomczyk | 27-200 Starachowice, ul. Niska 17

20059,66FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4211FV 0093/09/2017/S2017-09-13koperty z nadrukiem na uroczystość "Złote Gody"Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

192,27ZlecenieUrząd Stanu Cywilnego
42104003/17/GKDŚ/KM2017-09-27Opłata za lokale gminne zarządzane przez " Wspólny Dom" za miesiąc wrzesień 2017 r."Wspolny Dom" Zarządca Nieruchomości | 27-200 Starachowice, ul. Złota 22

46911,63UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4209FA VAT 504/09/2017/SWD2017-09-20Opłata za roboty ogólnobudowlane w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 24/2017 z dnia 31.08.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

9750,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
42084882/17/P402017-09-26Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833MGR GRUPA Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 23

176,40FakturaReferat Organizacyjny
420718081K1/0804/172017-09-26Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

230,15FakturaReferat Organizacyjny
42064186/001/20172017-09-26Zakup artykułów elektrycznych do bieżącej konserwacji sieci energetycznej w budynku Urzędu MiejskiegoP.P.U EUROKABEL-PROREM SP. Z O.O | 27-200 Starachowice, ul. Koscielna 98A

124,83FakturaReferat Organizacyjny
420578/09/20172017-09-26Zakup maty podłogowej do pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu MiejskiegoMEBLOTAP | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

125,00FakturaReferat Organizacyjny
4204141/20172017-09-26Zakup czajnika elektrycznego do pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimP.H. KOPEX - BIS | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

119,00FakturaReferat Organizacyjny
4203253/20172017-09-26Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoGłowacki Tadeusz

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4202252/20172017-09-26Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoGralec Elżbieta

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4201249/20172017-09-26Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoBujnowski Jarosław

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4200251/20172017-09-26Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoBujnowski Jarosław

15,00RachunekReferat Organizacyjny
41994/A/20172017-09-26opłata za koszenie terenów gminnych w StarachowicachLider konsorcjum Zbyslaw Jedrych | 08+500 Ryki, Ryki, ul. Wyczolkowskiego 13/21

19216,75UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4198000/13/2017/TOG2017-09-25opłata za wykonanie projektu na zagospodarowanie ronda im Mariana Świderskiego znajdującego się u zbiegu ulic Iłżeckiej i Długiej w StarachowicachF.U.H. Twój Ogród - Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

959,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4197Rachunek do umowy z 8 IX 2017 r.2017-09-18Opracowanie i wygłoszenie dla mieszkańców miasta referatu o początkach WierzbnikaDerwich Marek

1600,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4196F/1/17/0008492017-09-25Opłata za zakup akcesoriów komputerowych.REMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

156,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
4195F/1/17/0008332017-09-25Opłata za zakup akcesoriów komputerowych.REMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

196,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
4194PO.3162.6.163.2017.TA2017-09-26Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
41935127/M1/172017-09-26Zakup art. chemicznych i środków czystości do Domu Senior-WIGOR. " Carmen" Spółka Jawna Monika Samborska &Agnieszka Sitek | 27-200 Starachowice, ul. Wspólna 1

369,38FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
4192SS/8/9/172017-09-26Usługa transportowa w związku z obchodami rocznicowymiSpółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

49,20ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4191FV/220/20172017-09-14Realizacja umowy - rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Południe - busik, huśtawka, tunel. SIMBA S.C. | 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie, 74

11000,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
41902612-SEE.711.1.1642.20172017-09-18Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
41895/09/20172017-09-18Zabezpieczenie medyczne uroczystości rocznicowej przy Krzyżu KatyńskimRAVMED Rafał Piotrowski Zakład Transportu Sanitarnego Usługi Medyczne | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 138

100,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
418827/09/172017-09-23Zakup kwiatów ciętych dla osób nagrodzonych i wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Starachowice doroczną nagrodą za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kulturyPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

330,03FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
418711/20172017-09-25Opłata za wydanie 5 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Michałek Tadeusz - Biegły Psycholog

750,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
418643/20172017-09-25Opłata za wydanie 5 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

750,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4185957/172017-09-25Zakup uchwytów do kamer do budynku Urzędu MiejskiegoFirma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

58,00FakturaReferat Organizacyjny
4184FP1758/00613/09/17/022017-09-25Zakup artykułów spożywczychLIDL Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

7,91FakturaReferat Organizacyjny
41830959/17/FVS2017-09-25Opłata za prenumeratę "Tygodnik Starachowicki"STARPRESS sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 11

30,00FakturaReferat Organizacyjny
4182UAS 78/930909/20172017-09-25Opłata za prenumeratę "Gazeta Starachowicka""Ruch" S.A. | 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52

30,00FakturaReferat Organizacyjny
41811/09/20172017-09-25Opłata za wykonanie obrazu "Portret Kobiety" dla założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 10 rocznicę istnienia placówkiNapora Dariusz

440,00FakturaReferat Organizacyjny
418018294K1/0207/172017-09-25Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST-05488ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

390,44FakturaReferat Organizacyjny
4179246/20172017-09-25Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowego Bujnowski Jarosław

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4178F/30007689/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

259,97FakturaReferat Organizacyjny
4177F/30003159/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
4176F/30053228/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

418,13FakturaReferat Organizacyjny
4175F/30006025/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
4174F/30008032/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
4173F/30317230/09/172017-09-25Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

173,49FakturaReferat Organizacyjny
417213/20172017-09-25Faktura za szkolenie dla rzeczoznawców majątkowychŚwiętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych | 25-363 Kielce, Wesoła 51

490,00RachunekReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
4171245/20172017-09-25delegacjaTwardowska Małgorzata

83,00UstawaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
41700306/2017/P2017-09-25delegacjaEwa Skiba Urząd Miejski w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

230,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
416901/09/2017 z dnia 22.09.20172017-09-25Faktura za szkolenie z VAT dla przacowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległychRogala Elżbieta

3000,00RachunekReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
4168FS/07819/20172017-09-25Zakup artykułów papierniczych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimPHU "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

311,99FakturaReferat Organizacyjny
41679818/172017-09-22Opłata za usługę poligraficzną - wykonanie druków do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimRemi-B | 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35

1425,60FakturaReferat Organizacyjny
4166F 0059/09/20172017-09-22Opłata za wykonanie pieczątki do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu MiejskiegoStudio Magoria Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

27,06FakturaReferat Organizacyjny
41650941/17/FVS2017-09-21Opłata za świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego"MED-STAR" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 35

893,20FakturaReferat Organizacyjny
4164239/20172017-09-22Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoKrawczyk Sebastian | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

35,00RachunekReferat Organizacyjny
4163238/20172017-09-22Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoLatała Paweł

35,00RachunekReferat Organizacyjny
4162WOD/494/09/20172017-09-19Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w budynku Urzędu MiejskiegoPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1095,91FakturaReferat Organizacyjny
4161134/09/20172017-09-19Opłata za usługę wsparcia technicznego elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników w Urzędzie MiejskimKOMPAN Paweł Sokołowski | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

246,00FakturaReferat Organizacyjny
4160Op 1924/9/20172017-09-19Opłata za serwis oprogramowania komputerowego dla Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie MiejskimTensoft sp. z o.o. | 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

420,66FakturaReferat Organizacyjny
415924/09/20172017-09-22Zakup wiązanki okolicznościowejPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

50,00FakturaReferat Organizacyjny
4158FV 18078K1/0804/172017-09-25Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejORLEN STACJA PALIW 0804 | 27-200 STARACHOWICE, ul. ALEJA NIEPODLEGŁOSCI 5

199,99FakturaStraż Miejska
415766/20172017-09-25wiązanka pogrzebowaMagia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

120,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
4156- opłata nr 5536/20172017-09-22Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice działek: 1036/2, 1040 i 1042.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4155- opłata nr 5492/20172017-09-22Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice, dz. nr 970/2 obr. 0005.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4154- opłata nr 5491/20172017-09-06Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice dz. 3/20 obr.0001.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4153- opłata nr 5481/20172017-09-22Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice, dz. nr 1710 obr. 0004.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4152- opłata nr 5480/20172017-09-05Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice, dz. 2149/32, obr.0004.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4151- opłata nr 5479/20172017-09-05Należność za mapę działki z rejestru gruntów m. Starachowice, z obrębu 0004 nr 2149/32.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

7,40ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4150- opłata nr 5478/20172017-09-05Należność za mapę działki z rejestru gruntów m. Starachowice z obr.0001 nr 3/20.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

12,30ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
41495779/20172017-09-22Zakup mapy zasadniczej oraz kopii mapy ewidencyjnej.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

107,50FakturaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
4148Umowa z dnia 14.09.2017 r.2017-09-19Umowa w sprawie dotacji celowej dla Gminy Czersk.Gmina Czersk | 89-650 Czersk, Czersk, ul. Kosciuszki 27

30000,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4147248/20172017-09-22delegacjaPalacz Magdalena

18,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
4146KP Nr 0106912017-09-14Zwrot opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.Szkoda Sebastian

50,00RachunekZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4145PO.3162.6.163.2017.TA2017-09-22Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4144PO.3162.6.162.2017.TA2017-09-22Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
41431/IX/20172017-09-22Opłata za prace związane z przeprowadzeniem głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Starachowice, zgodnie z umową z dnia 13.09.2017.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

11180,00UmowaReferat Organizacyjny
4142Faktura Nr 241/09/2017/FK2017-09-22Rekompensata wg umowy wykonawczej nr 1/2017 za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy StarachowiceMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

15982,61FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
4141160/20172017-09-22Opłata za wykonanie usługi czyszczenia czujki oraz sprawdzenie poprawności działania całego systemu SAP w MHT "Galeria Skałka".BAREL Jerzy Urban i Wspólnicy SP.J | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 49

110,70FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
414013/20172017-09-15Faktura nr 13/2017 z dnia 15.09.2017 r. stanowi należność za wykonanie aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych poprzez zamianę z "Tr" na "Bp" dla działki ewidencyjnej nr 344/5 (obręb 0005) położonej przy ul Skałka w Starachowicach, zgodnie z umową Nr 71/APG/2017 z dnia 28.08.2017 r.LANDKART Usługi Geodezyjne Krzysztof Kozik | 27-220 Mirzec, Mirzec Poddąbrowa 37

300,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
41397/20172017-09-15Wynagrodzenie za podziału dwóch nieruchomości prywatnych, położonych przy ul. Polnej, dla wydzielenia działek pod pas drogowy tej ulicy.P.P.H.U. "GEOZET" Zygmunt Bernaciak | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/72

1200,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4138Fa VAT 13/20172017-08-30Opłata za wykonanie konserwacji kanalizacji deszczowejZakład Robót Instalacyjnych, Usług i Handlu "ZRI" Stanisław Skwarliński | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. ul. Radomska 25c

3299,14UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4137Fa VAT 47/20172017-09-01Opłata za letnie utrzymanie terenów osiedlowych za m-c sierpień 2017 r.F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

7452,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4136Fa VAT 46/20172017-09-01Opłata za letnie utrzymanie terenów gminnych za m-c sierpień 2017 r.F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

36828,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4135WEW189462017-09-21Opłata trzeciej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice TST 84UJ, zgodnie z umową z dnia 25.09.2017.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

256,00ZlecenieReferat Organizacyjny
41342017-09-21Zwrot do ŚUW niesłusznie pobranych świadczeńŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

1112,56UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
4133WEW18948/20172017-09-21Opłata trzeciej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice Peugeot TST10AM, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

224,00ZlecenieReferat Organizacyjny
4132PO.3162.6.161.2017.TA2017-09-21Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4131EKSP.403.13.2017.BAd-172017-09-21Nagroda prezydenta miasta za pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach w roku 2017Wiśniewska Beata

1500,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4130FN-PO.3162.1.31.2012.TA2017-09-21Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

34,48UstawaReferat Podatków i Opłat
4129FN.PO-71431-1/49/BE/20092017-09-21Opłata komorniczaKomornik przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 13

25,13UstawaReferat Podatków i Opłat
4128071/20172017-09-21Drogowe roboty remontoweP.H.U. "LIDREN" Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Bankowa 8

12450,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
41273920/17/GKDŚ/KM2017-09-21Opłata za lokale gminne zarządzane przez Wspólnota Mieszkaniowa R.W.Pileckiego 9 za miesiąc wrzesień 2017 r.Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości R.W.Pileckiego | Starachowice, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 9

1494,12UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
41262612-SEE.711.1.1629.20172017-09-15Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

28,10UstawaReferat Podatków i Opłat
4125EKSP.524.4.25.2017.KL2017-09-20Przekazanie dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w 2017 roku - Organizacja meczu bokserskiego - SKS Star 1926 - umowa nr 25/K/2017Starachowicki Klub Sportowy "STAR" 1926 | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

3000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4124EKSP.423.13.2017.KL2017-09-20Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowego - wrzesień 2017Gotszling Dawid

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4123EKSP.423.12.2017.KL2017-09-20Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowego - wrzesień 2017Pluta Tatiana

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4122343/20172017-09-10Realizacja usługi transportowej - przewóz zespołu ludowego na III Starachowicki Dzień Seniora. Darkom Pisarek Dariusz | 27-200 Starachowice, ul. Partyzantów 8

250,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
4121213/09/20172017-09-19II transza związana ze współorganizacją Dni Starachowic.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

30000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
412012/08/20172017-09-01Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w mieście StarachowiceF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

34744,79UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4119EKSP.403.13.2017.BAd-162017-09-20Nagroda prezydenta miasta za pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach w roku 2017Zaręba Jadwiga

1500,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
411819/09/172017-09-20Zakup wiązanki okolicznościowejPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

50,00FakturaReferat Organizacyjny
4117F 0049/09/20172017-09-20Opłata za wykonanie tablicywewnętrznej do pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimSTUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

246,00FakturaReferat Organizacyjny
4116DEL 232/172017-09-19Zwrot kosztów podróży służbowej dla pracownika UM w StarachowicachSłowik Artur | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

101,20RachunekStraż Miejska
411514781K1/0208/172017-09-20Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

367,36FakturaReferat Organizacyjny
4114EKSP.403.13.2017.BAd-142017-09-20Nagroda prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i promowania kultury w Starachowicach i poza granicamiZięba-Dąbrowska Agnieszka

1000,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4113EKSP.403.13.2017.BAd-152017-09-20Nagroda prezydenta miasta za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturySarzyński Krzysztof

2500,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4112FV 17/20172017-09-19Zapłata za dzwonek zakupiony do roweru, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.F.H.U.P. ROWEROWY ŚWIAT | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. IŁŻECKA 32

7,00FakturaStraż Miejska
4111EKSP.403.13.2017.BAd-132017-09-20Nagroda prezydenta miasta za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyMrózek Bożena Magdalena

2500,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4110244/20172017-09-20delegacjaHamera Edyta | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

87,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
410936/KZ/20172017-09-18opłata za wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów w sezonie jesiennym na terenie miasta StarachowiceZakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych - Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 109a

9763,74UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4108161/20172017-09-12Opłata za szkolenie 5 nauczycieli ze szkół podstawowych z przedmiotów przyrodniczychCentrum Doskonalenia Kadr Oświatowych | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 7

900,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4107O/S1/0094077/172017-09-18Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania fontanny i sceny znajdujących się na pl. Rynek w Starachowicach.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

1059,57UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4106SS/2/9/20172017-09-11Opłata za usługę opróżniania i konserwacji koszy ulicznych.Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

9033,12UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
41053899/17/GKDŚ/KM2017-09-20Rozliczenie wody ścieków za I półrocze 2017 roku, oraz rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez Anna Kołakowska Zarządzanie Nieruchomościami Anna Kołakowska | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. 8 Maja 24/16

8783,76UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4104SS/4/9/20172017-09-11Opłata za utrzymanie porządku na przystankach autobusowych.Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

15159,26UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
41031708103332017-09-14Zapłata za usługę rozdrabniania pozostałości pozrębowych - dot. zadania "Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich"Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Pileckiego 14 d

1545,77UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
4102Faktura VAT IB20175258 z dnia 05.09.20172017-09-19Należność za publikację w gazecie ogólnopolskiej wyciągu z ogłoszenia Prezydenta Miasta Starachowice o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Bugaj, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1 (obręb 0001), na podstawie zamówienia Nr 74/APG/2017 r. z dnia 31.08.2017 r.INFOR Biznes Sp. z o.o. | 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

1312,46ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4101FS/06877/20172017-08-24Zakup artykułów papierniczych w ramach realizacji programu Erasmus+.FORMAT | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. LEŚNA 33

38,29FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
410017/080952017-09-18Zakup artykułów spożywczychF.H. "Bil" Bujnowski Jerzy | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

1217,35FakturaReferat Organizacyjny
4099FP13925/20172017-09-18Zakup materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

113,05FakturaReferat Organizacyjny
4098700/M094/20172017-09-19Zakup upominków dla zwycięzców konkursu wiedzy o Budżecie ObywatelskimMartes Sport Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115 | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

179,97FakturaReferat Organizacyjny
40972226/20172017-09-19Zakup aparatu telefonicznego do pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

194,00FakturaReferat Organizacyjny
4096FP13944/09/172017-09-19Zakup kleju do naprawy opraw akt w Urzędzie Stanu CywilnegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

48,46FakturaReferat Organizacyjny
4095166/20172017-09-19Zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika Urzędu MiejskiegoOptos Salon Optyczny | 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 1

250,00FakturaReferat Organizacyjny
4094Po.3162.6.3.2017.TA2017-09-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
4093PO.3162.6.1.2017.TA2017-09-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
4092FV/17/080962017-09-18Zakup artykułów spożywczychF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

117,91FakturaReferat Organizacyjny
4091070/20172017-09-19Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" i terenu zewnętrznego przyległego do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".AGA Trans Agnieszka Rafalska | 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 9/12

5199,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4090FV 019982-2017-8092017-09-15Opłata za paliwo do samochodu służbowego m-ki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

190,03FakturaStraż Miejska
4089FV F/1025/172017-09-15Zapłata za żarówki zakupione do samochodu marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejAuto-Mix | 27-200 Starachowice, ul. Piłsudskiego 86

80,00FakturaStraż Miejska
4088NAP-GN.6823.5.2015.KJ2017-09-19Cena wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ul. Jeleniej, przeznaczonej pod ciąg pieszo-jezdny, ciąg pieszy oraz budownictwo mieszkaniowe.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

23000,00Akt notarialnyReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
408777/20172017-09-13Wynagrodzenie za sporządzenie umowy wykupu nieruchomości położonej w rejonie ul. Jeleniej, przeznaczonej pod ciąg pieszo-jezdny, ciąg pieszy oraz budownictwo mieszkaniowe oraz opłata sądowa za wpisanie nieruchomości do księgi wieczystej Gminy.Kancelaria Notarialna Jacek Samela | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 13

996,50FakturaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4086FVS/005708/STA/20172017-09-18opłata za wynajem kabiny toi toi przy ul. Na Szlakowisku"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

161,57UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4085FVS/005533/STA/20172017-09-18opłata za wynajem kabiny toi toi przy ul. Zgodnej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4084FVS/005532/STA/20172017-09-18opłata za wynajem kabiny toi toi przy cmentarzu komunalnym na ul. Radomskiej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
40833878/17/GKDŚ/KM2017-09-19Rozliczenie wody ścieków za I półrocze 2017 r oraz centralnego ogrzewania w sezonie 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez Marzenę Jakubowską"Zarządzanie Nieruchomościami" Marzena Jakubowska | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 4/21

5597,44UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
40823877/17/GKDŚ/KM2017-09-19Opłaty za lokale gminne zarządzane przez Agencję ALIANT Katarzyna Prześrut za miesiąc wrzesień 2017r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

14044,68UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
40813876/17/GKDŚ/KM2017-09-19Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę Nieruchomości Anna Kołakowska za miesiąc wrzesień 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami Anna Kołakowska | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. 8 Maja 24/16

7271,84UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4080Umowa nr 2/FN/062017-09-18Przekazanie dotacji za wrzesień 2017r Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

47700,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
4079Umowa nr 1/FN/062017-09-18przekazanie dotacji za wrzesień 2017r Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45150,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
407817/080942017-09-18Zakup artykułów spożywczychF.H. "Bil" Bujnowski Jerzy | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

322,68FakturaReferat Organizacyjny
4077116177/8/20172017-09-18Opłata za dostęp do sieci Internet dla beneficjentów projektu e-Inclusion (opłata za miesiąc sierpień 2017 r.)Telestrada | 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25

1107,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
4076FVT/0006046/09/2017-S156/P2017-09-15Opłata za usługę dostępu do GPD w ramach trwałości projektu e-Inclusion (opłata za miesiąc sierpień 2017 r.)VECTRA S.A | 81-525 Gdynia , Al. Zwycięstwa 253

1217,70UmowaReferat Obsługi Informatycznej
4075Po.3162.6.160.2017.TA2017-09-18Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4074PO.3162.6.159.2017.TA2017-09-18Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4073FA VAT 2/20172017-09-15Częściowa zapłata za wykonanie pomiarów elektrycznych w gminnych zasobach lokalowych.PPUH "ORCZYK" Orczyk Karolina | 27-230 Brody, Styków, ul. Świętokrzyska 85

17401,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4072FP 1421000170914-0035302017-09-15Zakup prześcieradeł na leżanki do Domu Senior-WIGOR. LIDL Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

125,03FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
4071Faktura VAT O/110/20172017-09-18Dopłata do ceny ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Starachowic obsługiwanych przez ZGK w BrodachZakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3

5230,92FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
4070FA VAT 7/I/20172017-09-13Roboty remontowo-budowlane w budynku przy ul. Widok 3"DREWBUD" Agnieszka Perchel - Papaj | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

4545,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4069210/09/20172017-09-12II transza Akcji Wakacyjnej pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania".Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

10000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4068109/09/172017-09-14Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego przy ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach.PZOZ | 27-200 Starachowice, Starachowice, Radomska 70

327,13UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4067233/20172017-09-13Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoMaterek Marek

223,20RachunekReferat Organizacyjny
4066PO.3162.6.125.2017.TA2017-09-18Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4065Potwierdzenie wpłaty nr, nr : 4114, 41152017-09-13Należność za wnioski złożone do Sądu Rejonowego w Starachowicach o wpisy w KW i założenie nowych Ksiąg Wieczystych.Sad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

360,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4064PO.3162.6.120.2017.TA2017-09-18Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4063PO.3162.6.126.2017.TA2017-09-18Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4062Potwierdzenie wpłaty: nr 4157, nr 4158.2017-09-13Należność za odpisy zwykłe z Ksiądz Wieczystych.Sad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

60,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4061PO.3162.6.129.2017.TA2017-09-18Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4060PO.3162.6.128.2017.TA2017-09-18Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4059Potwierdzenie wpłaty: KP nr 3706.2017-08-31Należność za dokumenty z Sądu Rejonowego w Starachowicach.Sad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

35,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4058- opłata nr 5112/20172017-09-13Należność za wypis z rejestru gruntów obr. 0003 o nr: 1398/3, 1398/4, 1398/22.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4057- opłata nr 5309/20172017-09-13Należność za wypis z rejestru gruntów działek z terenu m. Starachowice (dz. nr 1260 obr.0004).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4056- opłata nr 5308/20172017-09-13Należność za wypis z rejestru gruntów działek z terenu m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4055- opłata nr 5307/20172017-09-13Należność za wypis z rejestru gruntów działek m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4054GKDŚ.6222.7.2017.SEli2017-09-15wypłata dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewaniaOsoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4053PO.3162.30.20.2017.WA.32017-09-18opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4052PO.3162.30.19.2017.WA2017-09-18opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4051PO.3162.30.18.2017.WA2017-09-18opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
40505/160/7/54500023/7W/20172017-09-15opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji w szalecie przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP ENERGETYKA | 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

97,42UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4049133/20172017-09-15Opłata za wykonanie plakatów do obsługi głosowania w Budżecie ObywatelskimMarek Wójcik Agencja Reklamy Marecki.Name | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/18

305,00FakturaReferat Organizacyjny
4048WOD/176/09/20172017-09-15opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z szaletu przy Al. Armii Krajowej w StarachowicachPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

19,15UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
40473849/17/PO/UA2017-09-18Przelew podatku VAT za miesiąc 08.2017 wg deklaracji VAT-7 GminaUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

39636,00UstawaReferat Podatków i Opłat
40461025/20172017-09-14Opłata za usługę świadczenia dostępu do łącza zapasowego sieci internet dla Urzędu MiejskiegoKlinika Komputerowa Artur Wolski | 27-200 Starachowice, ul. Władysława Borkowskiego 1

150,00FakturaReferat Organizacyjny
404517513K1/0804/172017-09-15Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

153,87FakturaReferat Organizacyjny
4044242/20172017-09-15Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoGłowacki Tadeusz

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4043FP13670/09/172017-09-18Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".NUMENA Sp zoo | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Radomska 10

41,14FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4042WOD/179/09/20172017-09-18Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1158,13FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
40413729/EC/09/20172017-09-18Opłata stała za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1023,43FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4040Rachunek do umowy z dnia 11 IX 2017 r.2017-09-14Wykonanie tabliczki epitafijnej na Krzyż KatyńskiDróżdż Wiesław

397,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
4039Faktura Nr 105/09/2017 r. z dnia 06.09.22017-09-15Należność za oczyszczenie działek gruntu położonych w Starachowicach przy ul. Żytniej z gruzu betonowego, zgodnie z umową Nr 65/APG/2017 z dnia 02.08.2017 i Aneksu Nr 1 do tej umowy z dnia 21.08.2017 r.Roboty Ziemne Usługi Koparko - Ładowarką Krzysztof Kasperski | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 66a

31365,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
4038Faktura VAT Nr 03 2712 000 0032 03 z dni2017-09-15Należność za energię elektryczną dostarczaną w okresie od 07.07.2017 r., do 05.09.2017 r., do obiektu Gminy Starachowice tzw. Pałacyk, położonego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 15, zgodnie z umową nr 03271200003201102048 z dnia 09.06.2011 r.PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95

101,36UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
403733/08/20172017-09-15Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynkach Targowiska Miejskiego w Starachowicach.MICRON Sp. z o.o. | 25-612 Kielce , ul. Hoża 18/U1

8520,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4036FV 1/09/20172017-09-13Wykonanie usługi gastronomicznej na III Starachowickim Dniu Seniora w dniu 09.09.2017 r. BISTRO Manhattan | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 19

950,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
403565/20172017-09-15wiązanka okolicznościowa w związku z obchodami Dnia Sybiraka Magia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

100,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
403464/20172017-09-14Wykonanie zasilania sceny i namiotów ekspozycyjnych III Starachowickiego Dnia Seniora w dn. 09.09.2017 r. Zaklad Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Wojcik | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 9

246,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
403303/09/20172017-09-09Zakup pizzy dla występujących zespołów i solistów na III Starachowickim Dniu Seniora w dn. 09.09.2017 r. F.P.H.U. 'ALNIDA' Robert Jasztal | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

200,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
40322017-09-14Zapłata za serwis kabin typu TOI TOI w m-cu sierpniu.TOITOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

1423,66UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4031Faktura nr 3716/EC/09/20172017-09-15Zapłata za dostawę energii cieplnej do budynku Ostrowiecka 21A.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1018,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
403061006439042017-09-14Zakup ręczników papierowych i papieru toaletowegoEuropapier Polska Sp. z o.o. | 83-110 Tczew, ul. Jagielońska 55U

1266,16FakturaReferat Organizacyjny
4029FS/07556/20172017-09-14Zakup artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Urzędu MiejskiegoPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Format" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. LEŚNA 33

153,87FakturaReferat Organizacyjny
40281537/ZP/20172017-09-14Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

400,75FakturaReferat Organizacyjny
4027WOD/177/09/20172017-09-13Opłata za sprzedaż wody do fontanny zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej w StarachowicachPWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

635,64UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4026V/2584/20172017-09-13Opłata za usługę hotelową podczas pobytu w Stalowej Woli na Kongresie Centralnego Ośrodka Przemysłowego Prezydenta Miasta StarachowiceZPH WODEX Sp. z o.o. | 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1

570,00FakturaReferat Organizacyjny
4025204/A/20172017-09-14Opłata za pomiar ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miejskiego"LATPOŻ" Handel i Usługi w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpożarowego | 27-200 Starachowice, ul. Stawowa 1

473,55FakturaReferat Organizacyjny
40241/09/20172017-09-06Usługa zabezpieczenia medycznego uroczystości rocznicowejRAVMED Rafał Piotrowski Zakład Transportu Sanitarnego Usługi Medyczne | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 138

100,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
402361006336342017-09-06Opłata za artykuły chemiczne do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoEuropapier Polska Sp. z o.o. | 83-110 Tczew, ul. Jagielońska 55U

2182,82FakturaReferat Organizacyjny
4022PO.3162.6.158.2017.TA2017-09-14Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
4021SS/4/9/20172017-09-06Opłata za bieżące utrzymanie w tym sprzątanie, zamiatanie terenów przystanków autobusowych na terenie miasta Starachowice.Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

17989,49UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4020PO.3162.6.157.2017.TA2017-09-14Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
401915302604092017-09-14Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

3246,48FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4018O/S1/0089235/172017-09-14Opłata za zakup energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" oraz do budynku Urzędu Miejskiego.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

15781,25FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
40173973/001/20172017-09-14Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".P.P.U EUROKABEL-PROREM SP. Z O.O | 27-200 Starachowice, ul. Koscielna 98A

80,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4016FLZ06873707/004/172017-09-14Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". ORANGE Polska S.A. | 02-326 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 160

34,32FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4015WD/00-11175/0/17/W2017-09-14Opłata za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

13122,85FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
40143941/001/20172017-09-14Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachEUROKABEL-PROREM Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A

105,02FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
40133815/17/GKDŚ/KM2017-09-14Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości "Nasz Blok" za miesiąc wrzesień 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 27

3202,20UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
4012PO.3162.6.155.2017.TA2017-09-13Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
40111 za okres od 7.08-7.09.2017 r2017-09-11Zapłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic: Majówka, 8-Maja, Lipowa w Starachowicach"Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

960,00ZlecenieReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
40101 za okres od 7.08-7.09.2017 r2017-09-11Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic: Majówka, 8-Maja, Lipowa w Starachowicach"Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

540,00ZlecenieReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
40091/09/USŁ/STA/PR/20172017-09-07Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III"POWERSUN Sp. z o.o. | 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2

24600,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
4008F/U/17/0000652017-09-01Zapłata za budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Skalistej w kierunku ul. Kopanianej"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

116356,91UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
400755/20172017-08-30Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach"Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" Krzysztof Buczyński | 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 15/82

73492,50UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
400631167/BIG/09/20172017-09-04Opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. (za sierpień 2017r.)Krajowy Rejestr Długów | 51-214 Wrocław , ul. Danuty Siedzikówny 12

98,40FakturaReferat Podatków i Opłat
4005237/20172017-09-13Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowego dla kierowcy Urzędu MiejskiegoBujnowski Jarosław

15,00RachunekReferat Organizacyjny
4004Faktura nr 1224/9/20172017-09-12Zapłata za nadzór autorski nad finansowym systemem rozliczeniowym. Wojewódzki Ośrodek Informatyki | 80-355 Gdańsk, ul. Beniowskiego 84 B

61,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
4003Faktura nr 15302614242017-09-12Zapłata z dzierżawę pojemników na odpady komunalne.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

2541,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
400267/20172017-09-12Opłata za naprawę fontanny zlokalizowanej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

33000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
40010074/09/2017/S2017-09-12Skład i druk zaproszeń na uroczystość rocznicowąPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
40000071/09/2017/S2017-09-11Skład i druk zaproszeń na uroczystość rocznicowąPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3999EKSP.8141.9.36.2017.SZM2017-09-14Wynagrodzenie dla członków zespołu GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

600,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
39980200/17/FVS-Us2017-09-11Usługa przewozowa uczestników obchodów rocznicowychMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

432,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3997EKSP.8141.12.32.2017.JWo2017-09-14Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3996EKSP.8141.12.31.2017.JWo2017-09-14Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
399528/20172017-09-11Zakup książek "Zakłady i Miasto Starachowice na przestrzeni lat. Budujemy Samochody. Historia widziana z okien Redakcji Gazety"Grudniewski - Ubezpieczenia i Finanse. Paweł Grudniewski | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Spółdzielcza 29

1000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
39943805/17/GKDŚ/KM2017-09-13Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Marzenę Jakubowską za miesiąc wrzesień 2017 r.10580,03UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
39933084/17/GKDŚ/KM2017-09-13Opłata za lokale gminne zarządzane prze Starachowicką Spółdzielnie Mieszkaniową za miesiąc wrzesień 2017 r.SSM Wojska Polskiego | 27-200 Starachowice, ul. W.Polskiego 9

233,56UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3992F/1/17/0007592017-09-04Opłata za zakup karty graficznej.REMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

650,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
39912/20172017-09-09Realizacja zlecenia poprowadzenia warsztatów dla seniorów nt. technik wizażu i doboru kolorystyki podczas III Starachowickiego Dnia Seniora. Mobilne Studio Makijażu i Stylizacji Kolorem Katarzyna Bańska | 27-200 Starachowice, ul. Kombatantów 9

200,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
399079/9/20172017-09-09Zakup słodkiego poczęstunku do Domu Senior-WIGOR z okazji wizyty gości z Domu Seniora w Sędku. P.P.H. "Krawczyk" s.c. Jan Krawczyk, Halina Krawczyk | 27-200 Starachowice, ul. Jodłowa 21

79,80FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
398925/B/20172017-08-31Realizacja dostaw gorących posiłków do Domu Senior-WIGOR w 08/2017 r. CENTO Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Wiśniowa 10

7967,97UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
3988FV 0055/09/2017/S2017-09-08Teczki A-4 i dyplomy na uroczystość " Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego"Przedsiebiorstwo Usługowe COMPUS | Starachowice, ul. Kopalniana 27

674,16ZlecenieUrząd Stanu Cywilnego
3987SS/2/9/20172017-09-05Opłata za opróżnianie i konserwację koszy ulicznych na terenie miasta Starachowice.Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

9033,12UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3986FS 63/20172017-09-08Opłata za przyjęcie do schroniska bezdomnego zwierzęcia (psa) odłowionego na terenie miasta Starachowice.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

1900,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3985FV 20460/F01172017-09-06Bombonierki i wafle (na tort) na uroczystość " Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego"Hurtownia Artykułow Spożywczych A. i G. Zatorscy | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

1076,96FakturaUrząd Stanu Cywilnego
39842017-09-08Opłata za sprzedaż wody do fontanny zlokalizowanej na placu Rynek w StarachowicachPWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

299,10UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3983Faktura nr FA/369/20172017-09-12Zapłata za rozliczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Ostrowiecka 21B.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

241,08UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3982Nr O/S1/0089238/172017-09-08Opłata za sprzedaż energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych przy ul. Pastwiska i ul. Radoszewskiego oraz fontanny przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

535,10UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3981Faktura nr FA/368/20172017-09-12Zapłata za rozliczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Ostrowiecka 21A.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

261,74UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3980Faktura nr R/5040031761/20172017-09-11Zapłata za dostawę wody do budynku Targowa 11.PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1

53,94UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
397903 0249 000 0027 032017-09-08Opłata za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych przy ul. Pastwiska i ul. Radoszewskiego oraz do fontanny przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

5523,07UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3978068/20172017-09-12Opłata za montaż 4 szt. grilli miejskich 4 szt. ławostołów betonowych oraz plantowanie i zagęszczenie placu przy ul. Na Szlakowisku.P.H.U. Lidren Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 8

1845,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3977PO.3162.6.156.2017.TA2017-09-13Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3976PO.3162.6.154.2017.TA2017-09-13Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
39753972/001/20172017-09-13Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w Starachowicach.EUROKABEL-PROREM Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A

64,01FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
397415302603492017-09-13Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

3240,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3973WOD/112/09/20172017-09-13Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów Targowiska Miejskiego w StarachowicachPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

585,06FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
39723531/EC/08/20172017-09-13Opłata za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

602,28FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3971R/2/08/20172017-09-13Opłata za usługę konserwacji centrali telefonicznej i utrzymanie stałej łączności w budynku Urzędu MiejskiegoUsługi Telekomunikacyjne Agnieszka Wójtowicz | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 1/22

855,00RachunekReferat Organizacyjny
3970933/172017-09-08Zakup artykułów do bieżącej konserwacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu MiejskiegoFirma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

158,40FakturaReferat Organizacyjny
396910309K1/7027/172017-09-12Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN PHU BASTA S.J. | 33-336 Łabowa, ul. Nowa Wieś 155

178,96FakturaReferat Organizacyjny
3968392/20172017-09-12Opłata za usługę mycia samochodu służbowego SKODA SUPER TST 38833PROMAR Jan Mikosz Serwis Ogumienia | 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 67

30,00FakturaReferat Organizacyjny
39671511/ZP/20172017-09-12Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

577,43FakturaReferat Organizacyjny
3966F/000309/172017-09-12Zakup artykułów do bieżącej konserwacji sieci energetycznej w Urzędzie MiejskimPHU Armet | 27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 5

99,13FakturaReferat Organizacyjny
3965622/09/20172017-09-12Zakup artykułów do remontu pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

265,00FakturaReferat Organizacyjny
39642017-09-13Zwrot niesłusznie pobranych świadczeńŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

16612,63UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3963Faktura VAT Nr 178/08/20172017-08-31Faktura dotyczy dopłat do sprzedanych w sierpniu 2017 r. przez SCK biletów w ramach programu "Duża Starachowicka Rodzina"Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

97,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3962WOD/48/09/20172017-09-12opłata za wodę i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego na Placu Rynek w StarachowicachPWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

116,06UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3961097/09/172017-09-08Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu sierpniu 2017 r.Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

3950,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
39603772/17/GKDŚ/KM2017-09-13Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę nieruchomości Stardom za miesiąc wrzesień 2017r.Zarządzanie Nieruchomościami STARDOM Krystyna Rokita | 27- 200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/83

6656,31UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3959FV FTP/17/08/000492017-09-12Zapłata za badanie osoby zatrzymanej przez Straż Miejską i dowożonej na ww. osoby do ambulatorium ŚCRMIŚCRMITS | 25-311 KIELCE, ul. ŚW.LEONARDA 10

30,00FakturaStraż Miejska
39581/09/20172017-09-01Budowa łącznika drogi przy Alei Najświętszej Marii Panny w StarachowicachF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

21992,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
39572017-09-01Dostawa materiałów budowlanych dla realizacji przedsięwzięcia: "Utwardzenie terenu działki przy ul. H. Bosaka, ul. Pustowójtówny" w Starachowicach"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

29986,51UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
39566827/09/2017/FV2017-09-12faktura za szkolenie " Uchwały podatkowe na 2018 r. "Taxpress s.c. | 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

350,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
3955234/20172017-09-12delegacjaKowalska-Dziura Urszula | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

20,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
39544/20172017-09-12Opłata za wykonanie poziomych linii wyznaczających stanowiska postojowe na parkingu Targowiska Miejskiego.Ćwieluch Piotr

390,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3953Fa VAT 500/09/2017/GM2017-09-01Remont pokrycia dachowego budynku gminnego przy ul. Leśnej 27 - zgodnie z umową nr 18 z dnia 13.07.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

6546,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3952FLZ06382247/009/172017-09-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 01.03.2017.Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

640,81FakturaReferat Organizacyjny
395192/8/20172017-09-06Naprawa i odnowienie istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych w mieście Starachowice w okresie 01.08.2017 - 31.08.2017"M-ZNAK" | 25-640 Kielce, Kielce, ul. Jurajska 10/42

2398,99UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
39503/20172017-09-12Opłata za usługę obsługi parkingu na Targowisku Miejskim w Starachowicach.Ćwieluch Piotr

585,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
39495/20172017-09-12Opłata za miesięczną usługę letniego utrzymania terenów zewnętrznych Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Minda Dariusz

1000,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3948o/S1/0089236172017-09-12Opłata za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 18.04.2017.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

2227,24FakturaReferat Organizacyjny
3947WD/00-11267/0817/W2017-09-12Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 31.12.2010.PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

3355,44FakturaReferat Organizacyjny
3946019506-2017-8092017-09-12Zakup paliwa do pojazdu służbowego Gminy Starachowice TST 05488."PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

225,89FakturaReferat Organizacyjny
394510/20172017-09-12Przeprowadzenie warsztatów oraz planów filmowych dla dzieci i młodzieży.Gliwicki Klub Filmowy Wrota | 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 12/8

10000,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3944FP1758/02320/09/17/042017-09-12Zakup artykułów spożywczych do obsługi odpraw, narad, spotkań w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.LIDL Sklep Spożywczy Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne Jankowice, ul. Poznańska 48

25,08FakturaReferat Organizacyjny
394315171596022017-09-12Opłata za dostęp do serwiu "Lex dla Samorządu Terytorialnego" za okres:01.09.2017-30.11.2017, zgodnie z umową z dnia 01.12.2016.Wolters Kluwer S.A | 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

4672,65FakturaReferat Organizacyjny
394215302613842017-09-12Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z pojemnika Urzędu Miejskiego w Starachowicach w m-cu sierpień 2017, zgodnie z umową z dnia 26.10.2016.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

891,00FakturaReferat Organizacyjny
3941FLZ06185848/009/172017-09-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 01.03.2016.Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

300,12FakturaReferat Organizacyjny
394011-101901-091732017-09-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 27.02.2009.Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
3939FLZ06381479/009/172017-09-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 01.03.2016.Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

1082,88FakturaReferat Organizacyjny
393811-100210-09-1772017-09-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 27.02.2009.ORANGE Polska S.A. | 02-326 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
393715B.20172017-09-12Opłata za demontaż parkietu w sali "Olimpia" ul.Radomska 45 w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 29.08.2017.Roka Sp. z o.o | 25-015 Kielce, ul. Złota 23

5116,92FakturaReferat Organizacyjny
393611/20172017-09-12Zakup zniczy do obsługi uroczystości patriotycznych organizowanych przez Gminę Starachowice.Flower Art | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

200,00FakturaReferat Organizacyjny
393519465/FO1172017-08-24Zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji programu Erasmus+.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

134,29FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3934FV 17272/K1/0804/172017-09-11opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejORLEN STACJA PALIW 0804 | 27-200 STARACHOWICE, ul. ALEJA NIEPODLEGŁOSCI 5

150,03FakturaStraż Miejska
3933106/08/20172017-09-04Zapłata za dostawę mebli do Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach.Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o. o. | 83-300 Kartuzy, Kartuzy, ul. Gdańska 41

5308,68FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3932Faktura nr O/S1/0089237/172017-09-08Zapłata za sprzedaż energii elektrycznej do budynków gminnych.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

200,52UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
39313747/17/GKDŚ/KM2017-09-12Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości M-2 za miesiąc wrzesień 2017 rFU-H Zarządzanie Nieruchomościami M-2 | 27-200 Starachowice, ul. Partyzantów 1a/16

16669,18UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3930R/5040030218/20172017-09-08opłata za czynsz oraz wodę i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP S.A. | 02-305 Warszawa , ul. Al. Jerozoliskie 142 A

174,06UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
39291709100152017-09-04Czynsz dzierżawny za wrzesień 2017 r. za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, leżącego przy ul. Radomskiej, przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Pileckiego 14 d

10826,30UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3928229/20172017-09-11delegacjaSkwarlińska Dorota | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

87,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
392701/09/20172017-09-09Wykonanie oprawy muzycznej wieczorku tanecznego na "III Starachowickim Dniu Seniora". Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1000,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
3926171701071/09/172017-09-08Zakup artykułów żywieniowych do Domu Senior-WIGOR. Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A. | 62-025 Kostrzyn, pl. Żniwna 5

180,83FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
392515/S/20172017-09-04Zakup zestawów prezentowych na III Starachowicki Dzień Seniora. Kawy i Herbaty Świata Jerzy Jabłoński | 27-200 Starachowice, ul. Krzosa 6

417,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
3924F07826_P0917SC2017-09-08Płatność za konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego do bankuPoczta Polska | 60-943 Poznań, ul. Głogowska 17

802,55FakturaReferat Podatków i Opłat
392342/20172017-09-08Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu sierpniu 2017 r.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

1650,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
392210/20172017-09-08Opłata za wydanie 4 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Michałek Tadeusz - Biegły Psycholog

600,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
392141/20172017-09-08Opłata za wydanie 4 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

600,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
39200174/17/FVS-Zn2017-09-08Opłata za doładowanie karnetu do przejazdu komunikacją miejską dla gońca Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

100,00FakturaReferat Organizacyjny
39191147/17/FVS-Bil2017-09-08Zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

750,00FakturaReferat Organizacyjny
391888/20172017-09-05Zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika Urzędu MiejskiegoZakład Optyczny Tomasz Nastalski | 27-200 Starachowice, ul. Niska 13

250,00FakturaReferat Organizacyjny
3917SS/2/9/20172017-09-05Opłata za opróżnianie i konserwację koszy ulicznych na terenie miasta Starachowice.Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" | 27-200 Starachowice , ul. Radomska 21

7776,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
391611/08/20172017-09-06Opłata za zbieranie, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Starachowice.PHU Reko Karol Niziołek | 25-636 Kielce, ul. Kaznowskiego 3/23

1458,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3915WO/03/2899/0817/W2017-09-07Opłata za sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia drogowego zasilanego z linii Orłowo 1.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

276,31UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3914F30919P0817SFAKAME2017-09-07Opłata za świadczenie usług pocztowych dla Urzędu MiejskiegoPoczta Polska | 30-949 Kraków, ul. Prokocimska 6

6599,50FakturaReferat Organizacyjny
39131492/ZP/20172017-09-07Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

48,27FakturaReferat Organizacyjny
39121496/ZP/20172017-09-07Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

476,50FakturaReferat Organizacyjny
39115/FA/2017/092017-09-04Opłata za usługę obrotu kamery PK91 Monitoringu Wizyjnego Miasta Starachowice.SYMETRA Wojciech Wielogórski | 28-100 Busko Zdrój, ul. Mikułowice 108

400,00ZlecenieReferat Obsługi Informatycznej
3910FP13397/09/172017-09-07Zakup artykułów dekoracyjnych do Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

75,94FakturaReferat Organizacyjny
39093893/001/20172017-09-07Zakup artykułów do bieżącej konserwacji sieci energetycznej w budynku Urzędu MiejskiegoEUROKABEL-PROREM Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A

374,87FakturaReferat Organizacyjny
390861/172017-09-07Zakup artykułów do montażu elementów dekoracyjnych w budynku Urzędu MiejskiegoP.P.H.U. "DREWNO 2" - Krzysztof Staniszewski | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

30,73FakturaReferat Organizacyjny
39077/172017-09-01Wynagrodzenie za prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w miesiącu sierpniu 2017 r.Bidziński Jacek Prowadzi Grupy Wsparcia

1550,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
39060044/09/2017/S2017-09-07Powielanie i oprawa informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Starachowice za I półrocze 2017 roku.Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

2224,38FakturaBiuro Rady Miejskiej
390508168/17/F2017-09-06Opłata za system el-Dok dla Urzędu MiejskiegoZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

1955,08FakturaReferat Organizacyjny
39040080/17/FVS2017-09-07Opłata za konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Starachowice.Z.P.H.U. Elektro - Kompleks Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

17982,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3903WEW-18169/20172017-09-08Opłata czwartej raty za ubezpieczenie pojazdu Gminy Starachowice- Przyczepa podłodziowa TST 21207-MOSiR, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

13,00ZlecenieReferat Organizacyjny
3902160/SP/08/20172017-09-01Prowizja za pobraną opłatę skarbową za sierpień 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zgodnie z umową z dnia 31.01.2017 r.Starostwo Powiatowe w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4

327,55FakturaReferat Podatków i Opłat
390142118696042017-09-05Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania obwodu oświetleniowego przy ul. Krańcowej w Starachowicach.Animex sp. z o.o. S-K-A | 14-100 Ostróda, Morliny, 15

1055,41UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
390064/20172017-09-04Opłata za zakup 22 szt. latarniowców, które upiększą wystrój miasta w święta Bożonarodzeniowe.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

24999,92UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
389946/08/20172017-09-04Opłata za realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. "Budowa siłowni plenerowej z elementami małej architektury przy ul. Na Szlakowisku"STARMAX Marek Starczewski | 83-050 Bąkowo, ul. Rycerska 3

32800,41UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3898WOD/1025/08/20172017-09-01Opłata za zakup wody do fontanny zlokalizowanej na placu Rynek w Starachowicach.PWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

514,46UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3897FS/17/9/42017-09-04opłata za administrowanie szaletem miejskim przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

1188,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
38963525/EC/08/20172017-09-07opłata za zakup ciepła oraz świadczenie usługi przesyłania ciepła do szaletu miejskiego przy al. Armii Krajowej w StarachowicachZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

35,33UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
389500010/2017/TOG2017-08-31opłata za pielęgnację po okresie gwarancyjnym kwiatów sezonowych na terenie miasta StarachowiceFUH "TWÓJ OGRÓD" Piotr Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

5292,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3894FS/17/9/52017-09-04opłata za administrowanie szaletami miejskimi przy al. Armii Krajowej i na Placu rynek w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

2415,42UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3893264/20172017-09-01Opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi w StarachowicachAdministrator Cmentarzy Komunalnych w Starachowicach - Jacek Ronduda | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 56

6100,27UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
389234/KZ/20172017-08-24opłata za wykonanie usługi koszenia trawników i skarp na terenach osiedli zabudowy mieszkaniowej w StarachowicachZakład Budowy i Koserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6 - Go Września 109a

13566,52UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3891WOD/1026/08/20172017-09-01Opłata za wodę i ścieki z szaletu miejskiego na placu RynekPWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

105,28UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
389000011/2017/TOG2017-09-05Zapłata za zagospodarowanie zieleni na skarpach terenu SP nr 10Firma Usługowo-Handlowa "Twój Ogród" Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

39960,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3889PO.3162.7.4.2017.SZA.22017-09-07Opłata od wniosku za wpis hipotekiSąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

200,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3888PO.3162.7.5.2017.SZA.22017-09-07Opłata od wniosku za wpis hipotekiSąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

200,00UstawaReferat Podatków i Opłat
388708169/17/F2017-09-06Opłata za system BIP w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

246,00FakturaReferat Organizacyjny
388608167/17/F2017-09-06Opłata za system el-Agent dla Urzędu Miejskiego Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

332,10FakturaReferat Organizacyjny
3885F 0018/09/20172017-09-06Opłata za usługę wykonania pieczątek dla komisji wyborczej w Budżecie ObywatelskimSTUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

75,65FakturaReferat Organizacyjny
3884110/20172017-09-06Opłata za usługę wykonania i montażu rolet do okien w pomieszczeniu biurowym Urzędu MiejskiegoPHU Rolvis Sławomir Wysocki | 27-200 Starachowice, ul. Piłsudskiego 19A

586,03FakturaReferat Organizacyjny
38833509/EC/08/20172017-09-04Opłata za zużycie energii cieplnej w budynku Urzędu MiejskiegoZEC Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1650,72FakturaReferat Organizacyjny
388244/ZPC/08/20172017-09-07Opłata za ochronę obiektu Urzędu MiejskiegoSTW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

2231,71FakturaReferat Organizacyjny
38813/09/20172017-09-05Zakup wiązanki okolicznościowejPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

50,00FakturaReferat Organizacyjny
3880035/08/20172017-09-07Opłata za wykonanie kontroli okresowej przewodów kominowych w Pawilonach Handlowych nr 1 , 2 i 3 na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach.Zakład Kominiarski "FLORIAN" | 27-200 Starachowice, ul. Skalista 20

166,05FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3879FP13334/09/172017-09-06Zakup artykułów dekoracyjnych do Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

75,94FakturaReferat Organizacyjny
3878034/08/20172017-09-07Opłata za wykonanie kontroli okresowego przewodu kominowego w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Zakład Kominiarski "FLORIAN" | 27-200 Starachowice, ul. Skalista 20

116,85FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3877Faktura nr RSU/135/08/20172017-09-07Zapłata za dostawę mediów do nieruchomości Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

753,37UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3876FS/07004/20172017-09-06Zakup upominków dla uczestników wakacyjnej akcji "Lato z SDK SSM"Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

702,43FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3875002099/20172017-09-06Zakup słodyczy dla uczestników wakacyjnej akcji "Lato z SDK SSM"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Gulba | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 16

296,26FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
387411/MAG/08/20172017-09-06Zakup pucharów i statuetek wręczonych podczas Memoriału Piłkarskiego im. Edwarda PietrasińskiegoP.P.U. TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

400,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
38733691/17/GKDŚ/KM2017-09-07Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc wrzesień 2017 rZakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

36953,65UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3872F/U/17/0000672017-09-04Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Starachowice"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

5478,43UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
38713689/17/GKDŚ/KM2017-09-07Opłata za lokale użytkowe zarządzane przez Zarządcę nieruchomości ALIANT za miesiąc 2017r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

194,81UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3870EKSP.524.4.12.2017.KL2017-09-07Przekazanie drugie transzy dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego - KKS ASPN JuventaKatolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej JUVENTA Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

30000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
38693687/17/GKDŚ/KM2017-09-07Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Janusz Ulichnowski za miesiąc wrzesień 2017 r.Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Janusz Ulichnowski | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 12

210,89UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
386803/09/20172017-09-06Usługa prezentacji sylwetek żołnierzy polskich oraz uzbrojenia w trakcie obchodów rocznicowychStowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych | 27-100 Iłża, ul. Czachowskiego 4

630,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
38670188/17/FVS-Us2017-09-01Usługa przewozowa kombatantów na uroczystości rocznicoweMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

324,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3866F/U/17/0000622017-08-24Remont chodników przy ulicy Lipowej w Starachowicach"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

37450,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
38651709100002017-09-01Czynsz dzierżawny za wrzesień 2017 r. za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skarżysko, zajętej pod pas drogowy ul. Myśliwskiej.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko | 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Wiejska 1

708,90UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
38642017-08/KH08/52017-08-31Usługa organizacji zajęć sportowych dla uczestników pikniku zorganizowanego z okazji Święta Wojska PolskiegoZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 4

300,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
38632017-09-07Refundacja opłaty komorniczej za okres od 23 do 31 sierpnia br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

474,76UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3862151/20172017-09-04Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola publicznego w Gminie Skarżysko-Kamienna. Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

522,35NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3861150/20172017-09-04Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola niepublicznego w Gminie Skarżysko-Kamienna. Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

363,89NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
386035/20172017-08-25Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola publicznego w Gminie Łączna.Gmina Łączna | 26-140 Łączna

3142,38NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3859FV 15/20172017-09-06Zapłata za dętkę, oponę oraz zamknięcie zakupione do roweru, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej F.H.U.P. ROWEROWY ŚWIAT | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. IŁŻECKA 32

93,90FakturaStraż Miejska
3858EKSP.524.2.14.2017.JWo2017-09-07II transza dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "JUVENTA" | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

20000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
385711/08/20172017-09-01Produkcja i emisja programu "FLESZ" Informator Prezydenta Miasta na antenie TV Starachowice w miesiącu - sierpniu"VIMEDIA" Jan Tamioło | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/99a

2521,50UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
3856561/2017/INT2017-09-04Publikacja modułowych ogłoszeń prasowych oraz Informatora Urzędu Miejskiego na łamach Gazety Starachowickiej w miesiącu - sierpniu Grzegorz Żyła Wydawnictwo 24 Godziny "Gazeta Starachowicka" | 27-200 Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 23

718,53UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
385502/09/20172017-09-04Emisja spotu reklamowego promującego "Dni Starachowic 2017" na antenie Telewizji Starachowice w paśmie reklamowym oraz na stronie internetowej. "VIMEDIA" Jan Tamioło | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/99a

615,00ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
3854000027/08/2017/MPOZ2017-09-06Opłata za miesięczną usługę monitorowania zdarzeń pożarowych w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Argos-1 Sp. z o.o. | 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1 B

553,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3853F 0319/20172017-08-31Emisja spotu reklamowego promującego "Dni Starachowic 2017" przez radiowęzeł na Targowisku Miejskim.INTERMARKA Magdalena Maciąg | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Boczna 14

123,00ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
385238/ZPC/08/20172017-09-06Opłata miesięczna za usługę ochrony i mienia w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".STW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

8251,33FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3851Faktura VAT nr 0000522/FAV/U/20172017-08-31Opłata za aktualizację użytkową systemu "odpadywgminie.com" wraz ze wsparciem serwisowym za miesiąc sierpień 2017 r.PROFEKO Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36

1230,00UmowaReferat Podatków i Opłat
3850Faktura nr FA/99049/20172017-09-04Faktura za usługi teleinformatyczne w m-cu sierpniu 2017 r. - system informowania i ostrzegania sms.SerwerSMS.pl "Arnet" Sadowski Artur | 43-251 Pniówek, Pniówek, ul. Pszczyńska 46

348,34UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3849Rachunek za VIII.2017 r.2017-09-05Rachunek za m-c sierpień 2017 r. zleceniobiorcy za realizację zadań w ramach funkcji Pełnomocnika Informacji Niejawnych i ABI. 1500,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3848FV-000283/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/26 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,39UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3847FV-000280/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 /3 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

653,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3846FV-000282/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/19 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,23UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3845FV-000281/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/9 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

947,60UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3844FV-000284/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 /30 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

838,34UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3843Rachunek za VIII.2017 r.2017-09-04Rachunek zleceniobiorcy za realizację zadań konserwatora-mechanika-kierowcy w sierpniu 2017 r. na rzecz OSP Starachowice. 300,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3842FV-000279/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/7 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,88UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3841FV-000278/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/3 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

731,65UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3840FV-000287/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/6- za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1024,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3839FV-000285/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/1 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1069,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3838FV-000286/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/4 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

800,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3837FV-000289/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/12 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

656,82UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3836FV-000290/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 16- za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1085,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3835FV-000291/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 17- za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

779,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3834FV-000292/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 18- za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,91UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3833FV/3/08/20172017-08-28Przeprowadzenie wywiadu ankieterskiego pośród mieszkańców Starachowic na temat działalności prezydenta miasta oraz opracowanie raportu podsumowującego badaniaFirma Usługowa TEYA Paweł Więcek | 25-634 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 14C/28

1845,00ZlecenieBiuro Komunikacji Społecznej
3832FV-000293/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/19 - za m-c 09/2017646,90UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
383110226384462017-08-29Polisa NNW dla seniorów biorących udział w wycieczce do Warszawy na Paradę Seniorów. PZU S.A Warszawa | 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24

46,23ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
3830FV-000294/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/20 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

911,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3829FV-000295/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 21- za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

979,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3828FV-000296/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/23 - za m-c 09/2017434,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3827FV-000298/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/25 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1038,79UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3826FV-000297/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/24 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1141,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3825FV-000300/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/28 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1039,17UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3824FV-000301/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/29 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

934,68UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3823FV-000302/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/32 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1161,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3822FV-000303/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/33 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

916,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3821FV-000304/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/35 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

413,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3820FV-000305/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/36 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1100,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3819FV-000288/20172017-09-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/11 - za m-c 09/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1126,67UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3818Umowa z dnia 14.09.2009r2017-09-06Spłata odsetek od kredytu za III kwartał 2017r Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rynek 8

35256,14UmowaReferat Księgowości Budżetowej
3817Umowa z dnia 12.05.2008r2017-09-06Spłata odsetek od kredytu długoterminowego za III kwartał 2017rBank Gospodarstwa Krajowego | 25-359 Kielce, ul. Zagórska 20

16494,75UmowaReferat Księgowości Budżetowej
3816225/20172017-09-06Zwrot kosztów wyjazdu służbowego na konferencję Ministerstwa Rozwoju.Stanos Kamil | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

100,80RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
38152612-SEE.711.1.1524.20172017-09-04Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

17,90UstawaReferat Podatków i Opłat
38142612-SEE.711.1.1447,20172017-08-25Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

38,60UstawaReferat Podatków i Opłat
3813224/20172017-09-06Zwrot kosztów wyjazdu służbowego na konferencję Ministerstwa Rozwoju.Nasternak-Kmieć Aneta

100,80RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
38122612-SEE.711.1.1475.20172017-08-29Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
38112612-SEE.711.1.1471.20172017-08-29Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

12,50UstawaReferat Podatków i Opłat
38102612-SEE.711.1.1472.20172017-08-29Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
38092612-SEE.711.1.1474.20172017-08-29Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
3808Faktura nr WOD/1143/08/20172017-09-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

102,56UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3807Faktura nr Wod/1141/08/20172017-09-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości Ostrowiecka 21A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2828,90UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3806Faktura nr WOD/1142/08/20172017-09-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości Ostrowiecka 21B.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2056,74UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3805Faktura WOD/1022/08/20172017-09-01Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy gminnych nieruchomości mieszkalnych.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

12011,17UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3804Faktura nr 77/08/20172017-09-01Zapłata za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników gminnych.Marczak Tadeusz

2245,32UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3803Faktura nr 48/20172017-09-06Zapłata za utrzymanie terenów gminnych w miesiącu sierpniu.Malicki Wiesław | ( F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki ) | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

3564,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3802Faktura nr FVS/29/8/20172017-09-04Zapłata za dostawę energii elektrycznej do budynków Ostrowiecka 21A i 21B."EkoMedia" Sp.zo.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

10959,16UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
38012612-SEE.711.1.1473.20172017-08-29Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

22,50UstawaReferat Podatków i Opłat
38000174/08/2017/S2017-08-31Skład i druk zaproszeń na obchody rocznicowePrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3799FV 11596/172017-09-05Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPPHU KOSIŃSKI PAWEŁ KOSIŃSKI TOMASZ PIEKOSZÓW UL. KLONOWA 18 | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. LEŚNA

100,03FakturaStraż Miejska
3798FV 179/08/20172017-09-06Zryczałtowane koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu nr 3 w SCK.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

507,74FakturaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3797Rachunek nr 4 do umowy zlecenie nr 1/2012017-09-06Rachunek nr 4 za prowadzenie grupy wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej"Charemska Monika

900,00RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3796F 0077/08/20172017-09-05promocyjne balony z logo Młodzieżowej Rady Miasta na "Dni Starachowic 2017"Studio Magoria | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25A

350,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
3795SM.3220.3.2017.JMA2017-09-05Zapłata ekwiwalentu za sorty mundurowe dla pracowników Straży MiejskiejStraz Miejska | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

8391,56FakturaStraż Miejska
37942017-09-05Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

200,04FakturaStraż Miejska
37932017-09-05Opłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat Doblo nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

190,01FakturaStraż Miejska
3792PO.3162.6.97.2017.KI2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3791FV 019194-2017-8092017-09-05Opłata za zakup paliwa do samochodu służbowego m-ki Fiat Doblo nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MIejskiej"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

190,01FakturaReferat Księgowości Budżetowej
3790PO.3162.6.83.2017.KI2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosciSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3789PO.3162.6.86.2017.KI2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3788PO.3162.6.112.2017.KI2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3787PO.3162.6.108.2017.KI2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalniościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3786PO.3162.6.94.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3785PO.3162.6.119.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3784PO.3162.6.118.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
37834485/ETH/20172017-09-04Opłata za usługę transmisji danych w postaci przekazu video poprzez stronę internetową www.starachowice.eu (opłata za miesiąc sierpień 2017 r.)Zink Serwis Sp. z o.o. | 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140

221,40UmowaReferat Obsługi Informatycznej
3782PO.3162.6.93/.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3781PO.3162.6.89.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3780PO.3162.6.80.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3779PO.3162.6.77.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3778PO.3162.6.74.2017.TA2017-09-05Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3777Fa VAT 0170/2017/U2017-08-01Opłata za roboty remontowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 17 z dnia 13.07.2017r.P.P.U.H. SPEC s.c. Artur Śliwa i Wiesław Zawłocki | 27-230 Brody, ul. Relaksowa 51

39989,84UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
377601/08/2017 r.2017-08-31Realizacja usługi utrzymania czystości w Domu Senior-WIGOR w 08/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

715,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
377501/08/2017 r.2017-08-31Realizacja usług rehabilitacyjnych w Domu Senior-WIGOR w 08/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1230,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
37743664F01103/08/172017-08-30Zakup art. spożywczych dla uczestników Grand Prix Starachowic w Siatkówce Plażowej.Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn Oddział Biedronka Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Hutnicza 3

396,93FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3773Faktura Nr 235/09/2017/FK2017-09-05Rekompensata wg umowy wykonawczej Nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy StarachowiceMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

516666,66FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
377201/08/2017 r.2017-08-31Realizacja warsztatów aktywizujących w Domu Senior-WIGOR w 08/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

510,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
377161006400452017-09-04Zaklup artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoEuropapier Polska Sp. z o.o. | 83-110 Tczew, ul. Jagielońska 55U

1127,30FakturaReferat Organizacyjny
37706/2017-SZOP2017-09-04Opłata za aplikację internetową umożliwiającą zdalny dostęp do zasobów informacyjnych zgłaszanych przez obywateliABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 43-300 Bielsko-Biala, ul. Działowa 8a

184,50FakturaReferat Organizacyjny
37691917/TL/20172017-09-04Opłata za usługę outsorcingu obejmującą drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów w Urzędzie MiejskimPRINTNONSTOP Sp. z o.o. | 20-228 Lublin , ul. Zawieprzycka 8L

5790,56FakturaReferat Organizacyjny
3768Faktura nr3508/EC/08/20172017-09-05Zapłata za dostawę energii cieplnej do budynku Ostrowiecka 21BZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

952,47UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
376700814/142017-09-04Opłata za usługę serwisu i nadzoru informatycznego dla Urzędu MiejskiegoFORTES Sp.J. Przedsiębiorstwo Informatyczne | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 177

2533,80FakturaReferat Organizacyjny
37662/20172017-09-04Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć nauki pływania dla młodzieży w miesiącu sierpniu 2017 r.Gębura Radosław

682,50RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
376536/08/20172017-09-04Opłata za usługę mycia samochodów służbowych Urzędu MiejskiegoENEF Nina Figiel | 27-200 Starachowice, ul. Główna 8

158,01FakturaReferat Organizacyjny
3764564/M094/20172017-08-30Zakup nagród wręczonych podczas Biegu Terenowego dla Mai i Bartusia.Martes Sport Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115 | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

241,74FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
37639237/172017-09-04Zakup atrykułów papierniczych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimRemi-B | 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35

922,50FakturaReferat Organizacyjny
376258/MAG/08/20172017-08-30Zakup pucharów na Bieg Terenowy dla Mai i Bartusia.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

149,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
376116410K1/0804/172017-09-04Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

214,81FakturaReferat Organizacyjny
3760PO.3162.46.5.2015.WA.42017-09-05opłata komorniczaKomornik Gotfryd Nowak | ( Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ) | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 13

16,83UstawaReferat Podatków i Opłat
3759FP1758/00599/09/17/022017-09-01Zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoLIDL Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

136,98FakturaReferat Organizacyjny
3758FV/17/073942017-08-30Zakup napojów i słodyczy dla uczestników Biegu Terenowego dla Mai i Bartusia.F.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

304,64FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3757Fa 0468/17/M042017-08-28Opłata za konserwację i oczyszczanie przewodów kominowych w budynku Urzędu MiejskiegoSPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

667,89FakturaReferat Organizacyjny
3756498400593/08/172017-08-30Zakup art. spożywczych na Bieg Terenowy dla Mai i Bartusia.Jeronimo Martins Polska S.A. Biedronka Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 7

293,70FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
375553/MAG/08/20172017-08-30Zakup pucharów na Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

450,03FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3754EKSP.525.8.2017.KL2017-09-04Dotacja na realizację zadania publicznego - art. 19 a - Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHPZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 4

2450,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3753PO.3162.13.2017.KAn-32017-09-05opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3752EKSP.525.6.2017.KL2017-09-04Dotacja na realizację zadania publicznego - art. 19 a - Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejachIntegracyjna Akademia Piłkarska SKS STAR STARACHOWICE | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

10000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3751FV/17/073922017-09-04Zakup napojów na Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego.F.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

91,20FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
375054/MAG/08/20172017-08-30Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

99,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3749PO.3162.13.10.2017.KAn-32017-09-05opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3748F/02/07/20172017-08-30Zakup nagród na Grand Prix Starachowic w Siatkówce Plażowej.MAR-KOS Marcin Kosno | 27-100 Iłża, os. Stanisława Staszica 4/44

1200,06FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3747F/01/07/20172017-08-30Zakup nagród na Grand Prix Starachowic w Siatkówce Plażowej.MAR-KOS Marcin Kosno | 27-100 Iłża, os. Stanisława Staszica 4/44

220,12FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3746PO.3162.13.5.2017.KAn-42017-09-05opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3745F/04/07/20172017-08-30Zakup nagród na Grand Prix Starachowic w Siatkówce Plażowej.MAR-KOS Marcin Kosno | 27-100 Iłża, os. Stanisława Staszica 4/44

80,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3744F/03/07/20172017-08-30Zakup piłek do przeprowadzenia Grand Prix Starachowic w Piłce Plażowej.MAR-KOS Marcin Kosno | 27-100 Iłża, os. Stanisława Staszica 4/44

450,08FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3743PO.3162.13.6.2017.KAn-32017-09-05opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3742F/S01/17/0171162017-08-30Zakup wody mineralnej na Grand Prix w Siatkówce Plażowej.TOAST Opiła Sławomir | 27-200 Starachowice, ul. Rogowskiego 7

197,34FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3741945/KSI/08/20172017-08-30Zakup upominków dla dwóch dyrektorów szkół odchodzących ze stanowiska dyrektora.PHU ASPOL Beata Żmudzińska | 27-200 Starachowice, ul. Dworcowa 5

238,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3740Faktura Nr 16 W/2017 z dnia 22.08.2017 r2017-09-04Należność za wykonanie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową działek gruntu Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Radosnej, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0001 jako działki ewidencyjne nr 255/1 i 255/2, zgodnie z umową Nr 61/APG/2017 z dnia 01.08.2017 r.P.P.H.U GRANTIN Grażyna Piekarek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

600,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3739Faktura VAT nr MON/0416/08/17 z dnia 31.2017-09-04Należność za monitorowanie w miesiącu sierpień 2017 r., systemu alarmowego na obiekcie Gminy Starachowice tzw. Pałacyk, usytuowanym w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15, zgodnie z umową nr 436/M/2011 z dnia 27.07.2011 r. i aneksem nr 380/M/2015 z dnia 01.01.2015 r.Grupa GT Ochrona Sp z o. o. | 25-619 Kielce, ul. Tytusa Chałubińskiego 42

61,50UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
37386/08/20172017-08-16Opłata za program funkcjonalno uytkowy rozbudowy monitoringu miejskiego o 2 punkty kamerowe i 1 stanowisko operatorskie.NEXATEL SPÓŁKA Z O.O | 25-701 Kielce, kIELCE, ul. Krakowska 62

19680,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
3737Faktura Nr 15 W/20172017-08-22Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności dz. nr 791/39 przy ul. Wylotowej w Starachowicach zgodnie z umową nr 57/APG/2017 z dn. 20.07.2017 r. oraz aneksu z dn. 09.08.2017 r. P.P.H.U. "GRANTIN" Grażyna Piekarek | Starachowice, ul. Radomska 76

450,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3736Faktura Nr 14 W/20172017-09-04Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dz. nr 987 przy ul. Łysogórskiej w Starachowicach zgodnie z umową Nr 58/APG/2017 z dn. 20.07.2017 r.P.P.H.U. "GRANTIN" Grażyna Piekarek | Starachowice, ul. Radomska 76

390,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3735FV/157/20172017-08-31Wykonanie usługi przewozu seniorów na Ogólnopolską Paradę Seniorów, która odbyła się w Warszawie w dn. 02.09.2017 r. PHU EUROTRIP Tomasz Serek | Starachowice , ul. Wojska Polskiego 3/30

1404,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
3734FS 60/20172017-08-29Opłata za przyjęcia do schroniska bezdomnego psa odłowionego z terenu miasta Starachowice w miesiącu sierpniu 2017 roku.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

1900,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3733WO/03-1447/0917/Z2017-08-24Opłata za usługę sprzedaży energii elektrycznej do zasilania obwodu oświetleniowego zasilanego z linii Orłowo 1.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1100,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
373262/20172017-09-01Opłata za usługę bieżącego utrzymania i obsługę trzech fontann w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi na Rynku w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

5272,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3731Po.3162.11.7.2017.WA2017-09-04Zaliczka na czynności egzekucyjneUrząd Skarbowy | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Składowa 33

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
373063/20172017-09-01Opłata za usługę bieżącego utrzymania i konserwacji wodotrysku fontanny przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

6125,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3729FS/06834/20172017-09-01Zakup nagród dla uczestników akcji "Wakacje 2017 z Klubem Wanacja"Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

850,85FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
37285311/MAG/20172017-09-01Zakup słodyczy dla uczestników akcji "Wakacje 2017 z Klubem Wanacja"P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

149,15FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
37273559/17/GKDŚ/KM2017-09-04Opłata za lokale gminne zarządzane przez Piotr Adamus za miesiąc wrzesień 2017 rZarządca Nieruchomości Piotr Adamus | 27-200 Starachowice, ul. Adama Mickiewicza 35

3184,65UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
37263558/17/GKDŚ/KM2017-09-04Opłata za lokale użytkowe zarządzane przez ALIANT Katarzyna Prześrut za miesiąc sierpień 2017 r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

1184,55UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3725FV/GMA/00091/08/172017-08-30Zakup nagród na Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego.PPHU "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski | 27-200 Starachowice, ul. Boczna 41

399,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
372451/MAG/08/20172017-08-30Zakup pucharów na Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

200,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3723FV/17/072802017-08-30Zakup art. spożywczych na Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego.F.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

349,70FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3722551/M094/20172017-08-30Zakup piłeczek do Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego.Martes Sport Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115 | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

95,88FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3721732/20172017-09-01Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "PROFIL" | 27-200 Starachowice, ul. Kanałowa 1B

79,61FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3720921/172017-09-01Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Firma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

12,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3719Rachunek Nr 1/08/20172017-09-01Rachunek 1/08/2017 z dnia 01.09.2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

3040,00RachunekReferat Księgowości Budżetowej
37183549/17/GKDŚ/KM2017-09-01Rozliczenie wody ścieków oraz CO w lokalach zarządzanych przez Zakład Usług Gospodarczych za okres I półrocza 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

1281,01UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
37173548/17/GKDŚ/KM2017-09-01Opłata za lokale gminne zarządzane przez SMLW WANACJA za miesiąc sierpień 2017 r.SMLW Wanacja | Starachowice, ul. Żytnia 31

4212,86UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
37163547/17/GKDŚ/KM2017-09-01Rozliczenie wody ścieków centralnego ogrzewania za okres 01.07.2016-30.06.2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez SMLW WANACJASMLW Wanacja | Starachowice, ul. Żytnia 31

3763,76UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
37153546/17/GKDŚ/KM2017-09-01Opłata za lokale gminne zarządzane przez Annę Kołakowską za miesiąc sierpień 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami Anna Kołakowska | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. 8 Maja 24/16

7271,84UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
37143545/17/GKDŚ/KM2017-09-01Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc sierpień 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

12,60UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3713Potwierdzenie wpłaty: KP 36102017-09-01Należność za odpis dokumentu z Księgi Wieczystej.Sad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

18,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3712Potwierdzenie wpłaty: KP 3963, KP 3964, 2017-09-01Należność za odpisy zwykłe z Ksiąg Wieczystych.Sad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

120,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3711- opłata nr 4603/20172017-09-01Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice (obr. 0003) działki nr 920/5.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3710- opłata nr 4755/20172017-09-01Należność za wypis i wyrys z rejestru gruntów m. Starachowice, działki: 1460, 1488, 1461, 1463, 1489, 1462, 1503.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

150,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3709- opłata nr 4754/20172017-09-01Należność za wypis i wyrys z rejestru gruntów m. Starachowice - dz. nr 261 (obr. 0003).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

150,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3708- opłata nr 4937/20172017-09-01Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice, działek: 532/1, 534/7 (obręb 0005).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3707- opłata nr 4938/20172017-09-01Należność za wypis z rejestru gruntów działek m. Starachowice: 878/4, 787/3, 882, 887, 934, 892, 905/3, 894, 896, 853/2.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3706DGL.7021.5.3.2017.MMa2017-09-01Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.Chałaciński Janusz

195,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
37052017/08/052017-08-31Wynagrodzenie za porady i konsultacje w Punkcie Pomocy Psychologicznej w Starachowicach w miesiącu sierpniu 2017 r.Pracownia Pomocy i Edukacji Psychologicznej Jadwiga Soboń | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7/11

900,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3704FV/17/072792017-08-30Zakup napojów i słodyczy dla uczestników Wakacyjnego Turnieju KoszykówkiF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

299,68FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3703553/M094/20172017-08-30Zakup nagród dla uczestników Wakacyjnego Turnieju KoszykówkiMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

334,74FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
370252/MAG/08/20172017-08-30Zakup pucharów dla uczestników Wakacyjnego Turnieju KoszykówkiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

150,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3701034874/2017/4212017-08-31Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488BP Europa SE Odział w Polsce | 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

390,15FakturaReferat Organizacyjny
370059/20172017-09-01Zakup wiązanek okolicznościowychKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

120,00FakturaReferat Organizacyjny
36990168/17/FVS-Zn2017-08-31Opłata za doładowanie karnetów komunikacji miejskiej dla gońców Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

400,00FakturaReferat Organizacyjny
36981452/ZP/20172017-09-01Zakup artykułów papiernicz-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

304,07FakturaReferat Organizacyjny
369727/08/172017-09-01Zakup wiązanki okolicznościowejPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

75,00FakturaReferat Organizacyjny
369622/20172017-08-31Zapłata za prace budowlane w ramach zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej"Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 26

213153,05UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
36959051/172017-08-31Opłata za usługi poligraficzne - druki "Wniosek o wpis do centralnej ewidencji" do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimRemi-B | 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35

43,05FakturaReferat Organizacyjny
369460/20172017-09-01zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami: XXXVII rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.Magia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

145,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
3693Pismo z dnia 01.09.20172017-09-01I-transza dotacji za m-c wrzesień 2017rMiejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45150,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
3692PO.3161.1.13.2017.SLJ.12017-09-01Zaliczka na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości.Naczelnik Urzędu Skarbowego | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3691Pismo z dnia 1.09.20172017-09-01I -transza dotacji za m-c wrzesień 2017rStarachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

47700,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
369065/MM/09/20172017-09-01Usługa przewozowa asysty wojskowej z Kielc na uroczystość rocznicowąPKS STARACHOWICE M.P. MIELCZAREK s.j. | 27-200 Starachowice, ul. Cegielniana 1

750,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3689BR.3233.9.2017.ZH2017-09-01diety dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach za miesiąc sierpień 2017 roku.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

26861,00Lista wypłatBiuro Rady Miejskiej
3688EKSP.8141.9.35.2017.SZM2017-09-01Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1050,00UchwałaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3687909/172017-09-01Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Firma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

52,90FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3686Faktura VAT IB20174951 z dnia 21.08.20172017-08-31Należność za publikację wyciągu z ogłoszenia Prezydenta Miasta Starachowice o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice, położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 1119 (obręb 0002), zgodnie z zamówieniem Nr 69/APG/2017 r. z dnia 17.08.2017 r.INFOR Biznes Sp. z o.o. | 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

1968,69ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
368520/20172017-08-23Zapłata za przebudowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem - I etap: PZU - ul. Czerwonego Krzyża"GROCHBUD II" Spółka z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31/106

37084,04UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3684F 0074/08/20172017-08-30Wykonanie plakatów na "III Starachowicki Dzień Seniora", który odbędzie się w dniu 09 września 2017 r. Studio Magoria Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

580,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
3683R-k 8/20172017-08-28Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia z dnia 05.01.2017r. za miesiąc 07/2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2080,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3682Fa VAT 442/08/2017/GM2017-08-23Zapłata za remont mieszkania przy ul. Polnej 47 - zgodnie z umową nr 18 z dnia 13.07.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

7725,78UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3681Faktura nr FA 0442/17/M042017-08-29Zapłata za wykonanie prac kominiarskich w gminnych zasobach mieszkaniowych.SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

1901,34UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3680Faktura nr FA 0441/17/MO42017-08-29Zapłata za wykonanie prac kominiarskich w gminnych zasobach mieszkaniowych.SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

1026,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
367914/FA/2017/082017-08-30Opłata za zakup radiolinii UBNT w pukcie kamerowym PK4 Miejskiego Monitoringu Wizyjnego miasta Starachowice.SYMETRA Wojciech Wielogórski | 28-100 Busko Zdrój, ul. Mikułowice 108

730,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
367821/20172017-08-14zakup artykułów niezbędnych do założenia i pielęgnacji ziołowego ogrodu społecznościowego w ramach edukacji ekologicznejZielony Ogród-Usługi Projektowe Wykonywanie Terenów Zielonych Sprzedaż Roślin Ozdobnych Beata Pastuszka | 27-200 Starachowice, ul. Kielecka 73

320,00FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3677EKSP.8141.9.33.2017.SZM2017-08-31Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

450,00UchwałaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3676PO.3162.8.34.2015.KAn-62017-08-31opłata komorniczaKancelaria Komornicza- Komornik Sądowy Anna Gocał -Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

68,80UstawaReferat Podatków i Opłat
367558/20172017-08-30Obsługa energetyczna pikniku z okazji Święta Wojska PolskiegoZakład Instalatorstwa Elektrycznego Wójcik Andrzej | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 9/1

246,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3674PO.3124.1.1.2017.PI2017-08-30Zaliczka egzekucyjnaUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
367345/20172017-08-30Wynagrodzenie za udzielanie porad w Punkcie Pomocy Prawnej w Starachowicach w miesiącu sierpniu 2017 r.Biuro Usług Prawnych Sylwester Ślusarczyk | 26-085 Miedziana Góra, Przyjmo, ul. Przyjmo 3

846,54FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
367219694/FO/01172017-08-30zakup cukierków dla Młodzieżowej Rady Miasta na festyn "Dni Starachowic 2017"Hurtownia Artykułów Spożywczych, A. i G. Zatorscy | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

101,27FakturaBiuro Rady Miejskiej
3671571/08/20172017-08-30Zakup artykułów do remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu MiejskiegoA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

440,70FakturaReferat Organizacyjny
3670258856/GF172017-08-29Opłata za dzierżawę ekspres barków i dystrybucję wody dla pracowników Urzędu MiejskiegoGetFresh sp. z o.o. | 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 31

553,69FakturaReferat Organizacyjny
36691432/ZP/20172017-08-28Zakup artykułów papierniczo-biurowych do beżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

333,36FakturaReferat Organizacyjny
3668PO.3162.13.7.2017.KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3667Proforma 869103/pro/20172017-08-30Opłata za zakup certyfikatu SSL WildCard dla domeny starachowice.eu Nazwa.pl | 31-553 Kraków, ul. Cystersów 20a

132,69FakturaReferat Obsługi Informatycznej
3666PO.3162.6.153.2017.KI2017-08-30Opłata komorniczaKomornik Sądowy | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Staszica 13

151,38UstawaReferat Podatków i Opłat
3665PO.3162.13.13.2017.KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3664PO.3162.13.4.2017.KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
36639/FA/2017/082017-08-28Opłata za usługę konserwacji sieci szerokopasmowej oraz utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta Starachowice (czerwiec-lipiec 2017 r.)SYMETRA Wojciech Wielogórski | 28-100 Busko Zdrój, ul. Mikułowice 108

6916,93UmowaReferat Obsługi Informatycznej
366210/20172017-08-30Zakup prasy oraz baterii do Domu Senior-WIGOR w Starachowicach. SALONIK Dorota Banaszkiewicz | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 28/43

85,05FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
3661PO.3162.13.9.2017.KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3660PO.3162.13.11.2017KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3659PO.3162.13.8.2017.KAn-42017-08-30opłata kancelaryjnaSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
36582017-08-30Refundacja opłaty komorniczej za okres od 01 do 22 sierpnia br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

1731,31UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3657F/2017/08/0009312017-08-23Opłata za szkolenie - warsztaty "Procesy finansowe, księgowe, majątkowe i kadrowe..." dla pracownika Urzędu MiejskiegoVULCAN Sp. z o.o | 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6

320,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
36560115/08/2017/S2017-08-24Skład i druk zaproszeń na obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowejCOMPUS Drukarnia Cyfrowa | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3655564/08/20172017-08-29Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

93,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3654PO.3162.13.14.2017.KAn-22017-08-29Opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3653EKSP.3032.4.2017.GMo-232017-08-29Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.Gimnazjum Społeczne STO | ( Gimnazjum Społeczne STO ) | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7a

2342,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
36522/20172017-08-29Wynagrodzenie za obsługę techniczną i sędziowską Grand Prix Starachowic w siatkówce plażowej w sierpniu 2017 r.Kosterski Arkadiusz

940,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
36511/20172017-08-29Wynagrodzenie za obsługę techniczną i sędziowską Grand Prix Starachowic w siatkówce plażowej w miesiącu lipcu 2017 r.Kosterski Arkadiusz

1410,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
365015302557472017-08-11Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyTonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

321565,02UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
364919/08/172017-08-23Zakup wiązanki okolicznościowej dla Chóru CONCENTUSPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

69,99FakturaReferat Organizacyjny
364818/08/172017-08-23Zakup wiązanki okolicznościowej dla nauczycieliPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

50,00FakturaReferat Organizacyjny
364717/08/172017-08-23Zakup wiązanki okolicznościowej na jubileusz 25-lecia Szkoły Tańca MiMPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

140,00FakturaReferat Organizacyjny
364615/08/172017-08-23Zakup wiązanki okolicznościowej na obchody Dnia BibliotekarzaPPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

178,11FakturaReferat Organizacyjny
364516/08/172017-08-23Zakup wiązanki okolicznościowej na uroczystości patriotycznePPHU Czerwone Korale | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

50,00FakturaReferat Organizacyjny
3644UAS/71/930909/20172017-08-28Opłata za prenumeratę "Gazety Starachowickiej" dla Urzędu Miejskiego"Ruch" S.A. | 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52

30,00FakturaReferat Organizacyjny
3643FS/06967/20172017-08-28Zakup farb do malowania twarzy na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta, które będą wykorzystane podczas "Dni Starachowic 2017"Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Format" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. LEŚNA 33

75,61FakturaBiuro Rady Miejskiej
3642Faktura nr RSU/66/08/20172017-08-22Zapłata za usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku Piłsudskiego 35.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

214,02ZlecenieReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
364123/08/172017-08-28Zakup kwiatów do obsługi uroczystości 100- lecia urodzin mieszkanki Starachowic.P.P.H.U "Czerwone Korale" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

80,00FakturaReferat Organizacyjny
364022/08/172017-08-28Zakup kwiatów do obsługi uroczystości 100-lecia urodzin mieszkanki Starachowic.P.P.H.U "Czerwone Korale" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

80,00FakturaReferat Organizacyjny
363921/08/172017-08-28Zakup kwiatów do obsługi uroczystości patriotycznej-Święto Wojska Polskiego, organizowanej przez Gmine Starachowice.P.P.H.U "Czerwone Korale" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

90,00FakturaReferat Organizacyjny
363820/08/172017-08-28Zakup kwiatów do obsługi uroczystości patriotycznej organizowanej przez Gminę Starachowice.P.P.H.U "Czerwone Korale" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 19

90,00FakturaReferat Organizacyjny
363711537/17/FVS2017-08-28Zakup płytek podłogowych do remontowanych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 19.04.2017."CERRAD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 49B

28059,61FakturaReferat Organizacyjny
36360870/17/FVS2017-08-28Opłata za prenumeratę dla UM Starachowice- "Tygodnik Starachowicki" za m-c sierpień 2017.STARPRESS sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 11

30,00FakturaReferat Organizacyjny
363590024716262017-08-28Opłata za wynajęcie słupów elektroenergetycznych-monitoring miejski, zgodnie z umową z dnia 28.11.2017.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

49,04FakturaReferat Organizacyjny
3634572017-08-28Zakup wiązanki okolicznościowej do obsługi uroczystości patriotycznej organizowanej przez UM Starachowice. Kwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

60,00FakturaReferat Organizacyjny
3633FA/19/08/2017/DT2017-08-17Zapłata za budowę ulicy Miodowej - od ul. Smugowej do ul. MyśliwskiejBUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

286663,69UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
36323/08/20172017-08-14Zapłata za opracowanie wstępnej koncepcji pokonkursowej - dot. dokumentacji dla inwestycji "Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach"eM4 Pracownia Architektury BRATANIEC Marcin Brataniec | 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 26/9

13850,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
36315/08/172017-08-16Zapłata za wykonanie robót budowlanych - dotyczy boiska przy Gimnazjum nr 4P.P.U.H. AGRO - BUD | Starachowice, ul. 6 Września 91a

153899,15UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
363032/20172017-08-11Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego - dotyczy zadania "Budowa ul. Miodowej od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej" Usługi Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała | 27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 40A

8118,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
362931/20172017-08-11Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - remont ulicy SkałkaUsługi Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała | 27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 40A

9225,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
362825/20172017-08-10Zapłata za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - dotyczy Gimnazjum nr 4Stolbud - Justyna Rybak | 25-215 Wąchock, Wielka Wieś 8a

1200,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
362722017-08-28Wynagrodzenie za obsługę techniczna i sędziowską Wakacyjnego Grand Prix w Plażówce w miesiącu sierpniu 2017 r.Makoska Agnieszka

100,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
36261/20172017-08-28Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć nauki pływania dla młodzieży podczas wakacji w miesiącu lipcu 2017 r.Gębura Radosław

273,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3625222/20172017-08-28Zwrot kosztów podróży służbowej dla pracownika UM StarachowiceJedynak Włodzimierz

35,00RachunekReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
36242612-SEE.711.1.1429.20172017-08-24Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

14,30UstawaReferat Podatków i Opłat
36232612-SEE.711.1.1400.20172017-08-21Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

8,90UstawaReferat Podatków i Opłat
36222612-SEE.711.1.1363.20172017-08-16Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

23,20UstawaReferat Podatków i Opłat
36212605-SEE-1.711.2588.20172017-08-11Koszty postępowania egzekucyjnego.Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach | Kielce, ul. Częstochowska 20

29,40UstawaReferat Podatków i Opłat
362037/20172017-08-25Opłata za wydanie 6 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

900,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
36199/20172017-08-25Opłata za wydanie 6 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Michałek Tadeusz - Biegły Psycholog

900,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3618Pismo z dnia 25.08.20172017-08-25Spłata odsetek od obligacji Serii IIBank PKO Centrum Rachunkowo Księowe | 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

16686,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
361731/EC/08/20172017-08-25Opłata stała za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"- korekta faktury.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

104,68FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
36161/20172017-08-25Wynagrodzenie za obsługę techniczną i sędziowską Wakacyjnego Turnieju Koszykówki.Kot Marcin

200,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3615073/08/20172017-08-24Opłata za moduł baterii UPS.Serwiskom | 27-200 Starachowice, ul. Marsz.Piłsudskiego 56a

2189,40FakturaReferat Obsługi Informatycznej
3614EKSP.8141.9.32.2017.SZM2017-08-25Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1050,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3613FP/01/08/20172017-08-23Zaliczka na poczet wynagrodzenia dot. promocji miasta Starachowice poprzez sport - piłkę nożnąMiejski Klub Sportowy "STAR" Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

30000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
361219/07/2017/DT2017-08-09Zapłata za wykonanie robót - Przebudowa ulic: Moniuszki w km 0+776,53 do 2+ 183,54 i Smugowej w km 1+958,79 do 2+268,40 w Starachowicach - realizacja 2017 rok.BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

1076635,59UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
361116/20172017-08-07Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach.SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E. | 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42

44895,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3610FS 59/20172017-08-23Opłata za przyjęcie do schroniska 2 szt. bezdomnych psów odłowionych na terenie miasta Starachowice.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

3800,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3609190/08/20172017-08-21Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starachowice Wschodnie w obrębie jednostki B9-Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice zgodnie z umową nr 48/APG/215 Etap IIIBudplan Sp. z o.o. | 04-327 Warszawa, ul. Augusta Kordeckiego 20

5719,19UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
360815402017-08-24Opłata za parkowanie pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach Renault Trafic TST 05488.Miejski Zarząd Dróg | 25-384 Kielce, Kościuszki 14

4,00RachunekReferat Organizacyjny
36070830/17/FVS2017-08-24Opłata za usługi medyczne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w m-cu sierpień 2017, zgodnie z umową z dnia 02.01.2017."MED-STAR" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 35

902,00FakturaReferat Organizacyjny
3606844/08/20172017-08-17Opłata za zakup 30 szt. koszy ulicznych betonowych.KĘSBET Wyroby Betonowe | 48-231 Lubrza, ul. Wolności 28a

13796,91UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3605521/20172017-08-24Zakup artykułów do konserwacji sprzętu elektronicznego, użytkowanego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.Zakład Elektroniki | 27-200 Starachowice, ul. Żeromskiego 5

62,51FakturaReferat Organizacyjny
3604F/30293940/08/172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach zgodnie z umową z dnia 15.12.2014;23.12.2014;28.01.2015 oraz aneksem z dnia 22.12.2016.110,53FakturaReferat Organizacyjny
3603F/30001222/08172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 27.08.2014 i aneksem z dnia 25.01.2016.P4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

246,48FakturaReferat Organizacyjny
360230002420/08/172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 27.08.2014 i aneksem z dnia 25.01.2016.P4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
3601F/30003003/08/172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 14.05.2016.P4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

448,28FakturaReferat Organizacyjny
3600F30050993/172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 14.05.2016.P4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

418,13FakturaReferat Organizacyjny
3599F/30003115/08/172017-08-24Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 28.08.2014 i aneksem z dnia 25.01.2016.P4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
3598856/172017-08-24Opłata za usługę czynnego monitorowania i zwalczania szkodników w pomieszczeniach Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Zwalczania Szkodników Żywnosci Krzysztof Szafirski | 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, ul. Iłżecka 65/33

369,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3597F/1/17/0007362017-08-14Opłata za zakup części komputerowych.REMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

3430,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
3596187/A/20172017-08-23Opłata za wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego na Targowisku Miejskim przy ulicy Targowej w Starachowicach."LATPOŻ" Handel i Usługi w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpożarowego mgr inż. Artur Latała | 27-200 Starachowice, ul. Stawowa 1

123,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3595185/A/20172017-08-23Opłata za wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiarów ciśnienia i wydajności węży, hydrantów zlokalizowanych w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach."LATPOŻ" Handel i Usługi w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpożarowego mgr inż. Artur Latała | 27-200 Starachowice, ul. Stawowa 1

553,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3594GKDŚ.6222.15.2016.SEli2017-08-22dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewaniaOsoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1944,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3593Fa VAT 10/H/20172017-08-23Roboty remontowe budynku mieszkalnego przy ul. Ostrowieckiej 21a"DREWBUD" Agnieszka Perchel - Papaj | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

21376,30UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3592FVT/0835061/08/2017-S156/P2017-08-21Opłata za usługę dostępu do Internetu dla Głównego Punktu Dystrybucji w ramach trwałości projektu "e-Inclusion" (opłata za miesiąc lipiec 2017 r.)VECTRA S.A | 81-525 Gdynia , Al. Zwycięstwa 253

1217,70UmowaReferat Obsługi Informatycznej
3591F/U/17/0000602017-08-21Modernizacja parkingu przy ul. Leśnej w Starachowicach."DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

68920,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
35902017-08-23Zwrot niesłusznie pobranych świadczeńŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

3051,50UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3589Rachunek nr 11/20172017-08-21Należność za wykonanie mapy podziału działki przy ul. Benedyktyńskiej w Starachowicach zgodnie z umową nr 38/APG/2017 z dn. 23.05.2017 r."AZYMUT" - Usługi Geodezyjne, Marcin Kielan | 27-200 Starachowice, ul. Nadrzeczna 27

1120,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
358800044/172017-08-23Opłata za wykonanie wymiany głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 02.03.2017.PPHU KANBUD | 44-290 Jejkowice, ul. Główna 103 B

13279,99FakturaReferat Organizacyjny
35871392/ZP/20172017-08-23Zakup artykułów papierniczo- biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 3.10.2016.465,40FakturaReferat Organizacyjny
3586FP1758/00591/08/17/022017-08-23Zakup artykułów spożywczych do obsługi narad, odpraw, sotkań w sekretariatach Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o sp. k. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

7,02FakturaReferat Organizacyjny
3585Rachunek nr 2/20172017-08-16Usługa promocyjna - Promocja Miasta Starachowice poprzez sport - wypłata pozostałej części wynagrodzenia zgodnie z umowąKlub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki "WIKING" | 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 1

3000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3584FV/2017/8/12017-08-23Wynagrodzenie za wsparcie eksperckie przy opracowaniu GPR dla Gminy Starachowice.Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy | 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18

15990,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3583FA 4289/0/20172017-08-17Realizacja zlecenia wykonania koszulek T-shirt z nadrukiem dla seniorów na Ogólnopolską Paradę Seniorów. Przedsiębiorstwo Handlowe ROBOPOL Sp.j. | 46-022 Kępa, ul. Słowackiego 8a

870,10ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
3582FV/185/20172017-08-22Opłata za realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Pustowójtówny".SIMBA S.C. | 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie, 74

13760,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3581F/823/172017-08-22Zapłata za dwie kostki żarówek samochodowych do samochodu służbowego marki Fiat nr rej TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejAuto-Mix | 27-200 Starachowice, ul. Piłsudskiego 86

22,00FakturaStraż Miejska
3580rachunek nr 12017-08-14Zapłata za pracę wynikającą z Umowy-zlecenia nr 1 w ramach programu Erasmus+.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1680,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3579FV/17/069402017-08-21Zakup art. spożywczych na Wakacyjne Grand Prix w Siatkówce Plażowej.F.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

198,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3578FV/GMA/00058/08/172017-08-21Zakup nagród na Wakacyjne Grand Prix w Siatkówce Plażowej.PPHU "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski | 27-200 Starachowice, ul. Boczna 41

694,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
357714/MAG/08/20172017-08-21Zakup pucharów na Wakacyjne Grand Prix w Siatkówce Plażowej.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

149,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3576204/08/20172017-08-22Opłata za oprawę w ramę o wym.1250x2025 wraz z blejtramem fotogramu- Panorama Starachowic, do wystroju sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Zakład Szklarski, Roman Topolski | 27-200 Starachowice , ul. Targowa 6

950,00FakturaReferat Organizacyjny
3575130/20172017-08-22Refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych do użytku służbowego do pracy na stanowisku komputerowym dla pracownika Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Optos Salon Optyczny | 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 1

200,01FakturaReferat Organizacyjny
357415171464462017-08-22Zakup publikacji "Podatki i opłaty lokalne" do użytku służbowego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.Wolters Kluwer S.A | 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

62,10FakturaReferat Organizacyjny
35730172/17/FVS-Us2017-08-16Usługa przewozowa uczestników uroczystości rocznicowej w dniu 13 VIII 2017 r.Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

324,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3572FV nr 13/MAG/08/20172017-08-21Zakup pucharów dla uczestników II Wakacyjnego Turnieju SzachowegoPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

240,03FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3571FV/17/069412017-08-21Zakup napojów i słodyczy dla uczestników II Wakacyjnego Turnieju SzachowegoF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

199,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3570FS/06632/20172017-08-21Zakup nagród dla uczestników II Wakacyjnego Turnieju SzachowegoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

359,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3569171700936/08/172017-08-21Zakup artykułów spożywczych dla uczestników pikniku rodzinnego "Noc Spadających Gwiazd"Biedronka Starachowice Majówka | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 23

230,88FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3568FV/17/069382017-08-21Zakup artykułów spożywczych dla uczestników pikniku rodzinnego "Noc Spadających Gwiazd"F.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

369,21FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3567FS/06778/20172017-08-21Zakup artykułów biurowych do Domu Senior-WIGOR. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Format" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. LEŚNA 33

128,56FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
3566FP12340/08/172017-08-21Zakup taśmy ostrzegawczej użytej w trakcie pikniku z okazji Święta Wojska PolskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

19,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
356516/20172017-08-16Usługi przewozowe sprzętu nagłaśniającego, namiotów, krzesełek, eksponatów muzealnych itp. w trakcie uroczystości rocznicowych w dniu 13 i 15 VIII 2017 r.Usługi Transportowe Stanisław Sadło | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 17A

160,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3564PO.3162.6.138.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3563PO.3162.6.138.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3562PO.3162.6.135.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3561PO.3162.6.135.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3560PO.3162.6.138.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3559PO.3162.6.138.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie egzekucjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3558PO.3162.6.146.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnegoKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

247,93UstawaReferat Podatków i Opłat
3557PO.3162.6.147.2017.KI2017-08-21Opłata komornicza od wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnegoKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
3556Faktura nr 15302582582017-08-11Zapłata za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

2541,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3555Faktura Nr 229/08/2017/FK2017-08-21Dopłata do faktury Nr 176/07/2017FK z dnia 5 lipca 2017 r. z tytułu rekompensaty wg umowy wykonawczej nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy StarachowiceMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

2500,30FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
3554FV 0055/08/2017/S2017-08-17faktura za wykonanie zaproszeń z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiegoPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

65,44ZlecenieUrząd Stanu Cywilnego
3553FS/148/07/DM/20172017-08-02prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie - I półrocze 2017 r.Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. | 25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A

1476,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3552FV 381/7/20172017-08-18Koszt zakupu tablic elektronicznych przeznaczonych do gry w darta w ramach Wakacyjnego Turnieju w Darta.Speed-Media Paweł Pietryszyn | 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pawła Stalmacha 14

1476,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3551EKSP.423.13.2017.KL2017-08-21Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowegoGotszling Dawid

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3550EKSP.423.12.2017.KL2017-08-21Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowegoPluta Tatiana

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
35491697/8/20172017-08-21Opłata za nadzór autorski nad eksploatacją systemu ewidencji ludności ADAS za m-c lipiec 2017, zgodnie z umową z dnia 9.12.2016.Tensoft sp. z o.o. | 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

420,66FakturaReferat Organizacyjny
3548221/20172017-08-21Zwrot kosztów podróży służbowej dla pracownika Urzędu Miejskiego w Starachowicach.Brzeziński Adam | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

20,00RachunekReferat Organizacyjny
3547Fa VAT 7/H/20172017-08-11Roboty remontowo-budowlane budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 18 zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 29.05.2017r."DREWBUD" Agnieszka Perchel - Papaj | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

9777,31UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3546Fa VAT 6/H/20172017-08-11Roboty remontowo-budowlane budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 18 zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 29.05.2017r."DREWBUD" Agnieszka Perchel - Papaj | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

4833,76UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3545EKSP.3032.4.2017.GMo-212017-08-21Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.Gimnazjum Społeczne STO | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7a

1200,84Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3544A00127/20172017-08-18Zapłata za odświeżacze powietrza i pastę do butów potrzebne do bieżącej działalności Straży MiejskiejPARTNER | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. STASZICA 5

144,48FakturaStraż Miejska
35434A/20172017-08-18Opłata za koszenie terenów zieleni miejskiej w StarachowicachJędrych Zbysław

17655,89UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
354220/20172017-08-16Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach w StarachowicachZakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 26

58671,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3541F/U/17/0000572017-08-18Modernizacja parkingu przy ul. Glinianej 1 w Starachowicach"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

48600,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
354010811/172017-08-18Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Peugeot nr rej. TST10AM, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPerła | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Leśna

100,02FakturaStraż Miejska
3539116177/7/20172017-08-16Opłata za usługę dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu e-Inclusion (opłata za miesiąc lipiec 2017 r.)Telestrada | 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25

1107,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
35380083/08/2017/S2017-08-18Skład i druk plakatów na piknik z okazji Święta Wojska PolskiegoPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

934,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
35373376/17/PO/UA2017-08-18Przelew podatku VAT wg deklaracji VAT-7 dla Gminy za miesiąc lipiec 2017Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

11859,00UstawaReferat Podatków i Opłat
353603/08/20172017-08-15Poczęstunek dla uczestników pikniku z okazji Święta Wojska PolskiegoActive Life Kamil Widziński | 27-230 Brody, ul. Starachowicka 27

2000,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3535WEW16725/20172017-08-18Opłata trzeciej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice Skoda TST 38833, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

475,00ZlecenieReferat Organizacyjny
353402/08/20172017-08-15Poczęstunek dla uczestników obchodów 74. rocznicy rozbicia niemieckiego aresztu w StarachowicachActive Life Kamil Widziński | 27-230 Brody, ul. Starachowicka 27

1000,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
35331380/ZP/20172017-08-18Zakup artykułów papierniczo- biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 03.10.2016.Konkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

1137,10FakturaReferat Organizacyjny
3532R/4/07/20172017-08-18Opłata za konserwację centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w m-cu lipiec 2017, zgodnie z umową z dnia 18.01.2017.Usługi Telekomunikacyjne Agnieszka Wójtowicz | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 1/22

855,00RachunekReferat Organizacyjny
3531128/08/20172017-08-18Opłata za usługę wsparcia technicznego elektronicznej ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 12.05.2017.KOMPAN Paweł Sokołowski | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

246,00FakturaReferat Organizacyjny
3530122/172017-08-18Zakup worków do odkurzaczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach.P.H. KOPEX - BIS | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

150,00FakturaReferat Organizacyjny
35295/20172017-08-17Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Psychoedukacyjnego i Konsultacyjnego dla rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych w miesiącu czerwcu 2017 r.Jabłońska Grażyna Specjalista Terapii Uzależnień

900,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
352852/8/20172017-08-11Zakup nagród książkowych dla uczestników konkursu wiedzy na pikniku z okazji Święta Wojska PolskiegoFirma Księgarska GRAF sc Łukasz Jurczuk, Wiesław Jurczuk | 27-200 Starachowice, pl. Rynek 41

199,50FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
35272/08/20172017-08-16Zabezpieczenie medyczne pikniku z okazji Święta Wojska PolskiegoRAVMED Rafał Piotrowski | 27-200 Starachowice, ul. Marszałka Piłsudskiego 138

100,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3526Rachunek Nr 13/20172017-08-14Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego przy ul. Majówka 17/9 w Starachowicach, zgodnie z umową Nr 43/APG/2017 z dn. 31.05.2017 r. Wycena Nieruchomości- Emilia Wasilewska | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/109

290,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3525017818-2017-8092017-08-16Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,00FakturaStraż Miejska
3524126/08/172017-08-14Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach.PZOZ | 27-200 Starachowice, Starachowice, Radomska 70

326,63UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
35231270/2017/V2017-08-17Zakup końcówek MOP do utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach.P.H.U. ANIMAX Hurtownia Opakowań | 27-200 Starachowice, ul. Sportowa 8

45,02FakturaReferat Organizacyjny
35221641/TL/20172017-08-17Opłata za usługę outsourcingu obejmującego drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia21.11.2015.PRINTNONSTOP Sp. z o.o. | 20-228 Lublin , ul. Zawieprzycka 8L

4904,21FakturaReferat Organizacyjny
35217/20172017-08-17Zakup zniczy do obsługi uroczystości patriotycznych organizowanych przez Urząd Miejski w Starachowicach.Flower Art | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

71,99FakturaReferat Organizacyjny
3520Faktura nr FVS/004702/STA/20172017-08-09Zapłata za serwis kabiny TOI TOI przy budynku Bugaj 26.TOI TOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

35,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3519Faktura nr FVS/004716/STA/20172017-08-09Zapłata za serwis kabin sanitarnych w miesiącu lipcu 2017 r.TOI TOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

1350,65UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3518Faktura nr 3279/EC/08/20172017-08-16Zapłata za dostawę ccw do budynku Ostrowiecka 21A.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1018,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
35172017-08-16Refundacja opłaty komorniczej za okres od 27 do 31 lipca br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

63,19UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3516317/172017-08-03Opłata za usługę modyfikacji systemu do głosowania internetowego na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiegosm32 STUDIO Marek Mucharski | 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10

2214,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
351526/07/20172017-08-16Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynkach Targowiska Miejskiego w StarachowicachMICRON Sp. z o.o. | 25-612 Kielce , ul. Hoża 18/U1

8520,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3514528/08/20172017-08-16Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

985,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
35130035/08/20172017-08-16Opłata za wykonanie pieczątek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 19.01.2017.Studio Magoria Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

47,97FakturaReferat Organizacyjny
35123996/ETH/20172017-08-03Opłata za usługę świadczenia transmisji danych w postaci przekazu video poprzez stronę starachowice.eu (opłata za miesiąc lipiec 2017 r.)Zink Serwis Sp. z o.o. | 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140

221,40UmowaReferat Obsługi Informatycznej
35115197/MAG/20172017-08-16Zakup artykułów spożywczych do obsługi narad, spotkań, odpraw w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna /4 B

36,50FakturaReferat Organizacyjny
351017061015162017-08-16Opłata składki za III kwartał 2017- Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | 20-680 Warszawa, ul. Żurawia 43

295,20FakturaReferat Organizacyjny
3509243/08/172017-08-16Opłata za odbiór i zniszczenie dokumentów z archiwum Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z poświadczeniem odbioru nr 11/08/17.Dokumenta | 26-600 Radom, ul. Kasztelańska 36a

1549,80FakturaReferat Organizacyjny
3508170/08/172017-08-16Zakup dodatku do paliwa do pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach Renault Trafic TST 05488.Net-Car S.c | 27-200 Starachowice, ul. Kielecka 33

86,00FakturaReferat Organizacyjny
350743/07/20172017-08-16Opłata za mycie pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w miesiącu lipcu 2017, zgodnie z umową z dnia 19.01.2017.ENEF Nina Figiel | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

117,00FakturaReferat Organizacyjny
350615302580052017-08-16Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z pojemnika Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 26.10.2016.Tonsmeier Wschód Sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

1336,50FakturaReferat Organizacyjny
3505WD/009354/0717/W2017-08-16Opłata za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 31.12.2010.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

3298,29FakturaReferat Organizacyjny
350412/MAG/08/20172017-08-11Koszty związane z zakupem pucharów na Wakacyjne Grand Prix w Piłce Nożnej.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

150,01FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3503WOD/279/08/20172017-08-16Opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 1.01.2017.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1300,49FakturaReferat Organizacyjny
3502776/17/72017-08-11Koszty związane z zakupem nagród na Wakacyjne Grand Prix w Piłce Nożnej.m-concept Małgorzata Śląska | 60-185 Skórzewo, ul. Szkolna 13

546,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
350199/20172017-08-16Opłata za wykonanie i montaż rolet okiennych do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.FHU ROLVIS | 27- 200 Starachowice, ul. Piłsudskiego 19 A

1589,91FakturaReferat Organizacyjny
350016/1707/000025412017-08-16Opłata za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.2,78FakturaReferat Organizacyjny
3499FV/17/059422017-08-11Koszty związane z zakupem art. spożywczych na Wakacyjne Grand Prix w Piłce Nożnej.F.H. "Bil" Bujnowski Jerzy | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

599,45FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3498Faktura nr 16/1707/000025402017-08-10Zapłata za dostawę energii elektrycznej do gminnych budynków socjalnych.PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

35,59UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
349752/20172017-08-16Zakup wiązanki kwiatów do obsługi uroczystości patriotycznej organizowanej przez Urząd Miejski w Starachowicach-Święto Wojska Polskiego.Magia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

100,00FakturaReferat Organizacyjny
3496Faktura nr WOD/268/08/20172017-08-11Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dotyczy budynków gminnych na osiedlu Bugaj.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

3830,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
349551/20172017-08-16Zakup wiązanki kwiatów do obsługi uroczystości patriotycznej organizowanej przez Urząd Miejski w Starachowicach- rocznica rozbicia więzienia hitlerowskiego.Magia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

100,00FakturaReferat Organizacyjny
3494Faktura nr WOD/284/08/20172017-08-11PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

209,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3493Pismo z dnia 16.08.20172017-08-16II transza dotacji za m-c sierpień 2017Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45150,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
3492O/S1/0078115/172017-08-09Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta Starachowice, do zasilania budynku Galeria Skałka oraz zasilania budynku Urzędu Miejskiego.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

15168,43UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3491Faktura nr R/5040029442/20172017-08-10Zapłata za dostawę wody do budynku gminnego Targowa 11.PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1

53,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3490Pismo z dnia 16.08.20172017-08-16II transza dotacji za m-c sierpień 2017Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

58950,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
3489Faktura Vat Nr 163/07/202017-07-31Upusty na bilety do kina sprzedane w lipcu 2018 r. w ramach programu "Duża Starachowicka Rodzina"Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

416,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3488Faktura nr FA/341/20172017-08-11Zapłata za rozliczenie kosztów c.w.u. za I półrocze 2017 r w budynku Ostrowiecka 21B.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

234,19UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3487Faktura nr FA/340/20172017-08-11Zapłata za rozliczenie kosztów c.w.u. za I półrocze 2017 r w budynku Ostrowiecka 21A.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

254,86UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3486Faktura nr NM 1080/8/20172017-08-09Zapłata za nadzór autorski nad systemem rozliczeniowym SARCZ.Wojewódzki Ośrodek Informatyki Spółka z o.o. | 80-355 Gdańsk, Gdańsk, ul. Beniowskiego 84B

61,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3485PO.3162.2.21.2015.TA2017-08-16Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

16,27UstawaReferat Podatków i Opłat
3484PO.3162.38.2017.TA2017-08-16Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

153,46UstawaReferat Podatków i Opłat
348303 2469 000 0107 032017-08-11Opłata za sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia parkingu przy ul. Kościelnej 36 w Starachowicach.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

184,38UchwałaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3482Pismo z dnia 16.08.20172017-08-16Spłata odsetek od obligacji Serii F(39.274,00) i Serii N (29.455,50) w XIV półrocznym okresie odsetkowymBGK | 00-955 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 7

68729,50ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
3481Pismo z dnia 16.08.20172017-08-16Spłata odsetek od obligacji SERII O w XIV półrocznym okresie odsetkowymBGK | 00-955 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 7

39274,00ZlecenieReferat Księgowości Budżetowej
3480FVS/004530/STA/20172017-08-10Opłata za wynajem kabiny przy cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3479FVS/004531/STA/20172017-08-10opłata za wynajem kabiny toi toi przy cmentarzu komunalnym ul Zgodna w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
347853/20172017-08-16wiązanka okolicznościowa na obchody Święta Wojska PolskiegoMagia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

100,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
34770041/08/2017/S2017-08-09Faktura za dodruk zaproszeń na obchody Święta Wojska PolskiegoPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
34760025/08/2017/S2017-08-07Faktura za skład i druk zaproszeń na obchody Święta Wojska PolskiegoPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3475Po.3162.36.2017.TA2017-08-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3474FN.PO.3162.1.134.2012.BE2017-08-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
3473PO.3162.31.2017.TA2017-08-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
34725/160/6/54500023/6W/20172017-08-10opłata za energię elektryczna do szaletu przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP ENERGETYKA | 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

94,53UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3471WOD/212/08/20172017-08-10opłata za wode i ścieki z szaletu przy al. Armii Krajowej w StarachowicachPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

19,15UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3470O/S1/0078114/172017-08-10Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta oraz do zasilania fontann i szaletów miejskich.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

14204,69UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
346914069/17/DKW2017-08-14Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń MOPS za 2017 rok.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

1901,56ZlecenieZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3468Pismo z dnia 14.08.2017 roku.2017-08-14Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń MOPS za 2017 rok.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody | 25-516 Kielce , ul. I X Wieków Kielc 3

1147,89ZlecenieZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
34672017-08-01Zwrot kosztów podróży służbowej w ramach projektu "Starachowice OD nowa"Stanos Kamil | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

115,80RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3466178100462017-08-07Czynsz dzierżawny za sierpień 2017 r. za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, leżącego przy ul. Radomskiej, przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Pileckiego 14 d

10826,30UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
346523/01/20172017-08-04Opłata za świadczenie usług weterynaryjnych, odłowu bezdomnych zwierząt oraz przewożenia zwierząt do schroniska w Janiku w miesiącu lipcu 2017 roku.Przychodnia Weterynaryjna "AS" | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 35

12051,95UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
346404/08/20172017-08-14Opłata za opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III".Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner | 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

3985,20UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3463Rachunek Nr 12/2017 z dnia 03.08.2017 r.2017-08-11Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki gruntu Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Jerzego Bajana, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 474, zgodnie z umową Nr 50/APG/2017 z dnia 03.07.2017 r.Wycena Nieruchomości- Emilia Wasilewska | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/109

350,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3462FTP/17/08/000252017-08-10Zapłata za wykonanie badania osoby zatrzymanej przez Straż Miejską i dowiezionej do ambulatorium Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Samochodowego w StarachowicachŚCRMITS | 25-311 KIELCE, ul. ŚW.LEONARDA 10

30,00FakturaStraż Miejska
3461017389-2017-8092017-08-11Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282,będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,00FakturaStraż Miejska
3460Fa VAT 381/20172017-08-02Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Robotnicza 2P.H.U. EMPOL Grzegorz Mucha | 27-200 Starachowice, ul. M. Piłsudskiego 20

800,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
345918/172017-08-11Opłata za wykonanie i dostawę 12 szt. ławek parkowych.Michał Połeć | Wąchock, ul. Wielka Wieś 130A 130A

5400,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
345815302582532017-08-11Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

4726,80FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3457FLZ06873707/003/20172017-08-11Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". ORANGE Polska S.A. | 02-326 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 160

34,32FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3456WD/00-9262/0717/W2017-08-11Opłata za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"PGE Dystrybucja S.A. | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

12616,60FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3455WOD/211/08/20172017-08-111. Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

996,61FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
34543/07/20172017-07-28Zapłata za wykonanie opracowań przedprojektowych w ramach zadania Starachowice Od nowa. Opracowanie: inwentaryzacji budowlanych, ekspertyz technicznych i audytów dla 4 budynków mieszkalnych: nr 2 i nr 10 przy ulicy Robotniczej, nr 12 i nr 14 przy ul. Widok (z uwzględnieniem przebudowy pomieszczeń będących komórkami lokatorskimi).ARTHOME Biro Projektowe Magdalena Mazur | 26-120 Zagórze, Bliżyn, ul. Źródlana 18

67650,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3453PO.3162.32.2017.TA2017-08-11Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

141,48UstawaReferat Podatków i Opłat
3452884/172017-08-11Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachFirma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

111,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3451O/s1/0078113/172017-08-11Opłata za zakup energii elektrycznej na potrzeby pięciu punktów poboru energii elektrycznej na Targowisku Miejskim.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

380,01FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3450WO/03-198/0717/K2017-08-04Faktura korygująca. Błędnie naliczona energia bierna nocna w obwodzie Orłowo 1. Do zwrotu 1228, 95 zł brutto.PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

1228,95UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
344910390K2/0010/172017-08-11Zakup paliwa do pojazdu służbowego Gminy Starachowice TST 05488.ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

330,48FakturaReferat Organizacyjny
3448Fa VAT 432/08/2017/GM2017-08-03Opłata za roboty ogólnobudowlane w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 18/2017 z dnia 13.07.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

15887,77UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
344724/01/20172017-08-07Opłata za wykonanie 20 szt. zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów mających właścicieli w ramach Porozumienia z dnia 27.03.2017 roku.Przychodnia Weterynaryjna "AS" | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 35

3140,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3446072/08/172017-08-08Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu lipcu 2017 r.Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

3700,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3445EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego klubu dziecięcego.Klub Malucha Re-Re-KUM-KUM | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 25

6600,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3444EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego.Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MAŁYMI KROKAMI" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 8

831,42Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3443EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego przedszkola.Niepubliczne Przedszkole GUCIO | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

12471,12Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3442EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego przedszkola.Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 19

16290,30Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3441EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego żłobka.GUCIO Prywatny Żłobek Anna Kasperska | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

20000,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3440EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego.Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO" | 27-200 Starachowice, ul. Górna 10

9699,90Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
343916/1707/000025392017-08-10Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania fontann i przepompowni wód opadowych znajdujących się na terenie miasta Starachowice.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1522,21UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3438EKSP.8141.12.30.2017.JWo2017-08-10Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3437EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalne.Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

48932,86Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3436EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego gimnazjum.Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Starachowice , ul. Wojska Polskiego 15

14327,10Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3435EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego gimnazjum.Gimnazjum Niepubliczne | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

21968,22Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3434EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i kształcenie specjalne.Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

27781,63Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3433EKSP.4431.1.2017.GMo-252017-08-11Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, kształcenie specjalne oraz oddział przedszkolny.Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

57263,72Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3432WO/03-2387/0717/W2017-08-04Opłata za zakup energii elektrycznej zasilanej z linii Orłowo 1 w Starachowicach.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

656,61UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3431WOD/213/08/20172017-08-10Opłata za zakup wody do fontanny zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.PWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

255,48UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
343011/07/20172017-08-09Opłata za zbieranie transport i utylizację zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu miasta Starachowice.P.H.U. "REKO" | 25-636 Kielce, ul. K. Kaznowskiego 3/23

2754,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3429050/07/172017-07-18Zapłata za wykonanie opracowań przedprojektowych w ramach zadania "Starachowice od nowa".PU MAX Tomasz Zalewski | 25-640 Kielce, Kielce, ul. Tektoniczna 8/10

37023,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
342835/ZPC/07/20172017-08-10Opłata miesięczna za usługę ochrony i mienia w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".STW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

8251,33FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
34273073/EC/07/20172017-08-10Opłata za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

641,44FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
342679/20172017-08-09Zapłata za wykonanie mapy do celów projektowych - dla terenu skrzyżowania ulic Jeleniej i PastwiskaDróżdż Ryszard

600,00ZlecenieReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3425115/172017-08-10Zakup czajnika elektrycznego do Urzędu MiejskiegoP.H. Kopex - Bis Henryk Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

119,00FakturaReferat Organizacyjny
34241360/ZP/20172017-08-10Zakup artykułów papierniczo-biurowych do Urzędu MiejskiegoKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

37,02FakturaReferat Organizacyjny
3423F001020081700266590U2017-08-10Zakup książki nadawczejPoczta Polska | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 4

30,00FakturaReferat Organizacyjny
342212017-08-10Wynagrodzenie za obsługę techniczną i sędziowską Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej.Wójtowicz Tomasz

200,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3421Rachunek nr 3 do umowy nr 1/20172017-08-02Prowadzenie grup wsparcia w ramach projektu "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej"Charemska Monika

450,00RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
342035/20172017-08-10Opłata za wydanie 5 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

750,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
34198/20172017-08-10Opłata za wydanie 5 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Michałek Tadeusz - Biegły Psycholog

750,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
341834/20172017-08-10Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu lipcu 2017 r.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

1550,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3417PO.3162.40.2017.TA2017-08-10Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
341633/20172017-08-10Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu czerwcu 2017 r.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

1650,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
341532/20172017-08-10Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu maju 2017 r.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

1550,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
34142/08/20172017-08-08Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bieżni 3-torowej prostej z oddzielnym rozbiegiem do skoku w dal (Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach).ARTHOME Biro Projektowe Magdalena Mazur | 26-120 Zagórze, Bliżyn, ul. Źródlana 18

4305,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3413022/08/20172017-08-04Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia odcinka ulicy Żytniej w Starachowicach.Zakład Produkcyjno Usługowy Jarosław Dolatowski | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29/324

6949,50UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3412RSU/5/08/20172017-08-09Opłata za udrożnienie studzienek kanalizacyjnych przy Urzędzie MiejskimPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

164,82FakturaReferat Organizacyjny
3411FLZ06185848/008/172017-08-09Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

300,12FakturaReferat Organizacyjny
3410FLZ06381479/008/172017-08-09Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

1089,04FakturaReferat Organizacyjny
340911-122224-081792017-08-09Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
340811-110131-081742017-08-09Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
3407FLZ06382247/008/172017-08-09Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

645,50FakturaReferat Organizacyjny
34062612-SEE.711.1.1314.20172017-08-08Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
34052612-SEE.711.1.1315.20172017-08-08Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

56,20UstawaReferat Podatków i Opłat
3404F 0433/20172017-08-10Faktura za udział w kongresie Prawo Zamówień PublicznychMRM Witold Jarzyński | 03-984 Warszawa, ul. Jugosławiańska 15B/40

599,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
34033261/17/GKDŚ/KM2017-08-10Opłata dotycząca lokali gminnych zarządzanych przez Zarządcę Nieruchomości "ATRIUM" za miesiąc sierpień 2017r.13484,37UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3402016891-2017-8092017-08-04Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282,będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

180,01FakturaStraż Miejska
34013066/EC/07/20172017-08-09opłata za zakup ciepła do szaletu miejskiego przy al. Armii Krajowej w StarachowicachZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

35,51UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3400R/5040027082/20172017-08-09opłata za czynsz, wodę i ścieki w szalecie przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP S.A. | 02-305 Warszawa , ul. Al. Jerozoliskie 142 A

174,06UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3399Faktura Nr 13 W/2017 z dnia 08.08.2017 r2017-08-08Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności lokalu mieszkalnego Gminy Starachowice, położonego w budynku wielorodzinnym w Starachowicach przy ul. Zachodniej 1/77 wraz z udziałem w gruncie, zgodnie z umową Nr 52/APG/2017 z dnia 17.07.2017 r.P.P.H.U GRANTIN Grażyna Piekarek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

329,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3398Del 214/20172017-08-09Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoMiśkiewicz Jerzy

377,10RachunekReferat Organizacyjny
33972612-SEE.711.1.1304.20172017-08-07Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

8,90UstawaReferat Podatków i Opłat
33963253/17/GKDŚ/KM2017-08-09Rozliczenie wody ścieków w I półroczu 2017 r w lokalach gminnych zarządzanych przez Wspólnotę mieszkaniową W.Pileckiego 9Wspólnota Mieszkaniowa Krywki 9 | 27-200 Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 9

1421,51UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33953252/17/GKDŚ/KM2017-08-09Opłata za lokale gminne zarządzane przez Wspólnotę Mieszkaniową W.Pileckiego 9 za miesiąc sierpień 2017Wspólnota Mieszkaniowa Krywki 9 | 27-200 Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 9

1494,12UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3394F06909_P0817SC2017-08-02Konwojowanie gotówki z kas UM do banku VII/2017Poczta Polska | 60-943 Poznań, ul. Głogowska 17

804,58FakturaReferat Podatków i Opłat
3393F26446P0717SFAKAME2017-08-07Opłata za usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w StarachowicachPoczta Polska S.A. | 30-949 Kraków, ul. Prokocimska 6

11985,33FakturaReferat Organizacyjny
3392895/20172017-08-08Opłata za usługę dostępu do łącza zapasowego sieci internet w budynku Urzędu MiejskiegoKlinika Komputerowa Artur Wolski | 27-200 Starachowice, ul. Władysława Borkowskiego 1

150,00FakturaReferat Organizacyjny
339117/067862017-08-08Zakup artykułów spożywczychF.H. "Bil" Bujnowski Jerzy | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

1185,95FakturaReferat Organizacyjny
339000724/172017-08-07Opłata za usługę serwisu i nadzoru informatycznego dla referatu Podatków i Opłat w Urzędzie MiejskimFORTES Sp.J. Przedsiębiorstwo Informatyczne | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 177

2533,80FakturaReferat Organizacyjny
33893051/EC/07/20172017-08-07Opłata za zużycie energii cieplej w budynku Urzędu MiejskiegoZEC Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1658,80FakturaReferat Organizacyjny
33880303880000020032017-08-08Opłata za zakup energii elektrycznej na potrzeby pięciu punktów poboru energii elektrycznej na Targowisku MiejskimPGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51

1947,96FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
338715302581582017-08-08Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Targowiska Miejskiego w StarachowicachTonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

3321,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3386WOD/103/08/20172017-08-08Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów Targowiska Miejskiego w StarachowicachPrzedsiębiorstwo Wadociągów i Kanalizecji | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

520,45FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
338518564/BIG/08/20172017-08-01Opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. za lipiec 2017 r.Krajowy Rejestr Długów | 51-214 Wrocław , ul. Danuty Siedzikówny 12

98,40FakturaReferat Podatków i Opłat
338403 0132 000 0025 032017-08-08Opłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta Starachowice.PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

34679,01UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3383043/07/20172017-07-18Potencjometr do laptopa.Serwiskom | 27-200 Starachowice, ul. Marsz.Piłsudskiego 56a

86,10FakturaReferat Obsługi Informatycznej
3382FS 55/20172017-08-08Opłata za przyjęcie 2 szt bezdomnych psów, odłowionych z terenu miasta Starachowice, do schroniska dla zwierząt w Janiku.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

3800,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3381285/MAG/06/20172017-08-07Zakup pucharów dla uczestników Wakacyjnego Turnieju Tenisa Ziemnego.P.P.U. TROFEA SPORT POLAND Sp. z o.o. | 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 58

299,97FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
33800039/2017/07/FVS2017-08-07Zakup nagród dla uczestników Wakacyjnego Turnieju Tenisa Ziemnego.Jolka spółka jawna A. i M. Pasieczni, J. Pytlak | 23-200 Kraśnik, ul. Polna 4

598,60FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
337903 4195 000 0007 032017-08-03Opłata za dostarczanie i zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego ul. Skalistej w Starachowicach.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

134,19UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3378FV/17/063362017-08-07Zakup napojów i słodyczy dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w Darta.F.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

199,86FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
33776/172017-08-01Wynagrodzenie za prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w miesiącu lipcu 2017 r.Bidziński Jacek Prowadzi Grupy Wsparcia

900,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3376PO.3162.39.2017.TA2017-08-08Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
3375Faktura nr RSU/151/07/20172017-08-07Zapłata za dostawę mediów do budynku Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

734,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3374WEW-16242/20172017-08-08Opłata trzeciej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice- Sz.P Nr 9- TST AA21, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

89,00ZlecenieReferat Organizacyjny
3373WEW-16239/20172017-08-08Opłata czwartej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice- MOSiR TST 07808, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

227,00ZlecenieReferat Organizacyjny
337251/ZPC/07/20172017-08-04Opłata za ochronę obiektu Urzędu Miejskiego w StarachowicachSTW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

2231,71FakturaReferat Organizacyjny
33713229/17/GKDŚ/KM2017-08-08Opłata za lokale gminne zarządzane przez Marzenę Jakubowską za miesiąc sierpień 2017 r."Zarządzanie Nieruchomościami" Marzena Jakubowska | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 4/21

10500,23UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
337007139/17/F2017-08-03Opłata za usługę hostingu i zarządzanie systemem el-Agent w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

332,10FakturaReferat Organizacyjny
33693227/17/GKDŚ/KM2017-08-08Opłata za lokale gminne zarządzane przez SSM za miesiąc sierpień 2017r.SSM Wojska Polskiego | 27-200 Starachowice, ul. W.Polskiego 9

233,56UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
336807138/17/F2017-08-03Opłata za usługę hostingu i zarządzanie systemem BIP w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

246,00FakturaReferat Organizacyjny
336707140/17/F2017-08-03Opłata za usługę opieki autorskiej nad systemem el-Dok w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

1955,08FakturaReferat Organizacyjny
3366Faktura VAT Nr 62/20172017-08-02Należność za sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości przy ul. Cegielnianej oraz wycenę nakładów poniesionych na budowę garażu, zgodnie z umową nr 48/APG/2017 z dnia 27.06.2017 r. F.H.U.T. DARMAT | 26-130 Suchedniów, ul. Bugaj 12

699,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3365142/SP/07/20172017-08-03Prowizja za pobraną opłaty skarbowej za lipiec 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zgodnie z umową z dnia 31.01.2017 r.Starostwo Powiatowe | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

354,86FakturaReferat Podatków i Opłat
336401/07/20172017-07-26Faktura za wykonanie programu prac konserwatorskich dla kapliczki św. Barbary przy ul. W. PileckiegoTEKTONIKA Andrzej Karolczak | 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24/2

6150,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3363057/20172017-08-01Remont ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych Staszica 9, Majówka 26B oraz Majówka 26C w StarachowicachP.H.U. "LIDREN" Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Bankowa 8

36900,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3362F/U/17/0000502017-07-25Konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Starachowice"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

9694,23UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3361Faktura VAT nr MON/0467/07/17 z dnia 31.2017-08-07Należność za monitorowanie w miesiącu lipiec 2017 r., systemu alarmowego na obiekcie Gminy Starachowice tzw. Pałacyk, usytuowanym w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15, zgodnie z umową nr 436/M/2011 z dnia 27.07.2011 r. i aneksem nr 380/M/2015 z dnia 01.01.2015 r.Grupa GT Ochrona Sp z o. o. | 25-619 Kielce, ul. Tytusa Chałubińskiego 42

61,50UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3360000008/2017/MPOZ2017-08-07Opłata za miesięczną usługę monitorowania zdarzeń pożarowych w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Argos-1 Sp. z o.o. | 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1 B

553,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3359FP11528/08/20172017-08-07Zakup atrykułów przemysłowych na potrzeby Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

97,86FakturaReferat Organizacyjny
3358066/20172017-08-07Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" i terenu zewnętrznego przyległego do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". AGA Trans Agnieszka Rafalska | 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 9/12

5199,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
33570015/08/20172017-08-07Opłata za wykonanie pieczątek dla pracowników Urzędu MiejskiegoSTUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

119,93FakturaReferat Organizacyjny
3356111/20172017-08-04Opłata za wykonanie buttonów Marek Wójcik Agencja Reklamy Marecki.Name | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/18

340,10FakturaReferat Organizacyjny
3355Faktura Vat nr FA/96132/20172017-08-02Faktura za usługi teleinformatyczne w m-cu lipcu - system informowani9a i ostrzegania SMS.SerwerSM.pl | 43-251 Pniówek, ul. Pszczyńska 46

205,85UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
33541859/20172017-08-04Zakup wentylatorów i baterii do Urzędu Miejskiego Normatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

355,42FakturaReferat Organizacyjny
33533212/17/GKDŚ/KM2017-08-07Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę Nieruchomości Anna Kołakowska za miesiąc sierpień 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami Anna Kołakowska | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. 8 Maja 24/16

7271,84UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33523211/17/GKDŚ/KM2017-08-07Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę nieruchomości "ALIANT" za miesiąc sierpień 2017r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

14044,68UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
335130209/17/GKDŚ/KM2017-08-07Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę Nieruchomości "Wspólny Dom" za miesiąc sierpień 2017 r"Wspolny Dom" Zarządca Nieruchomości | 27-200 Starachowice, ul. Złota 22

50303,88UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33503208/17/GKDŚ2017-08-07Rozliczenie wody ścieków, centralnego ogrzewania za I półrocze 2017 r w lokalach gminnych zarządzanych przez Zarządcę Nieruchomości ATRIUM Kazimiera SaramakAtrium Saramak Kazimiera

9431,90UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3349Faktura FVS/29/7/20172017-08-03Zapłata za dostarczoną energię elektryczną do budynków Ostrowiecka 21A i 21 B."EkoMedia" Sp.zo.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

11306,76UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3348Faktura nr WOD/1305/07/20172017-08-03Zapłata za dostawę wody do nieruchomości gminnej Hutnicza 15A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

1665,83UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3347Faktura nr WOD/1344/07/20172017-08-03Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy budynku Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

81,11UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3346Faktura nr 44/20172017-08-04Zapłata za utrzymanie terenów gminnych w miesiącu lipcu 2017 r.F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

3564,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3345APG.6823.4.2016.KJ2017-08-04Wypłata różnicy cen nieruchomości zamiennych położonych przy ul. Podlesie i ul. Moniuszki.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2921,10Akt notarialnyReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
334437/20172017-08-01Za sporządzenie umowy notarialnej zamiany nieruchomości położonych przy ul. Podlesie i ul. Moniuszki.Kancelaria Notarialna Marta Uliasz-Wypchło | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 11

608,85Akt notarialnyReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3343VII.2017 r.2017-08-02Rachunek za realizację zadań w m-cu lipcu 2017 r. wynikających z umowy zlecenia dla mechanika/konserwatora-kierowcy w Jednostce OSP Starachowice z dnia 10.01.2017 r. 240,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3342NR FV-000252/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 /26 - za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,39UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
33412017-08-02Rachunek z tytułu realizacji umowy zlecenia z dn. 26.01.2017 r. za realizacje zadań związanych z funkcją ABI i Pełnomocnika Inf. Niejawnych za m-c lipiec 2017 r.1500,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3340NR FV-000249/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/3 - za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

653,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3339NR FV-000251/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/19 - za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,23UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3338NR FV-000253/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/30 - za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

838,34UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3337NR FV-000250/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/9 - za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

947,60UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3336NR FV-000247/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/ 3- za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

731,65UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3335NR FV-000248/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/ 7- za m-c 08/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,88UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3334NR FV-000254/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/1 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1069,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3333NR FV-000255/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/4 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

800,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3332NR FV-000257/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/12 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

656,82UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3331NR FV-000258/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 16- za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1085,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3330NR FV-000259/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 18- za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

779,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3329NR FV-000260/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/18 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,91UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3328NR FV-000261/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/19 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

646,90UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3327NR FV-000262/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/20 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

911,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3326NR FV-263/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/21 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

979,41UchwałaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3325NR FV-000264/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 23- za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

434,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3324NR FV-000265/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/24 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1141,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3323NR FV-000266/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/25 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1038,79UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3322NR FV-000267/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/26 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

703,13UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3321NR FV-000268/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/28 - za m-c 08/2017 STBS | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Majówka 21/a

1039,17UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3320F/C/17/0002062017-08-02Opłata za zakup 15 szt koszy na śmieci.Envo Group sp.zo.o. | Starachowice , ul. Radomska 76

8302,50UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33190070/17/FVS2017-08-03Opłata za usługę konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice.Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

17982,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33180000455/FAV/U/20172017-07-31Opłata za aktualizację użytkową systemu "odpadywgminie.com" wraz ze wsparciem serwisowym za miesiąc lipiec 2017 r.PROFEKO Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36

1230,00UmowaReferat Podatków i Opłat
3317NR FV-000269/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/29 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

934,68UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3316NR FV - 000270/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/32 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1161,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
33151849/20172017-08-03Zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie MiejskimNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

277,44FakturaReferat Organizacyjny
33148790/218/20172017-08-03Zakup artykułów chemicznych do Urzędu MiejskiegoSM Carrefour Market | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 1

182,01FakturaReferat Organizacyjny
33131077/F000114/20172017-08-03Zakup artykułów chemicznych do Urzędu MiejskiegoRossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp.z o.o. | 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 109

140,22FakturaReferat Organizacyjny
3312NR FV-000271/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 33- za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

916,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3311NR FV-000272/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/35 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

413,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3310F0335/07/172017-08-02Opłata za publikację "102 pytania o VAT" dla referatu Podatków i Opłat w Urzędzie MiejskimNORDICA | 32-300 Olkusz, ul. aleja 1000 lecia 1C

105,00FakturaReferat Organizacyjny
3309NR FV-000273/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/36 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1100,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3308PO.3162.2.21.2015.TA2017-08-04Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

70,74UstawaReferat Podatków i Opłat
33075008/MAG/20172017-08-03Zakup artykułów spożywczych P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

71,28FakturaReferat Organizacyjny
3306NR FV-000256/20172017-08-02Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/6 - za m-c 08/2017 STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1024,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
33052237/95/GF172017-07-31Opłata za dzierżawę ekspresów i dystrybucje wody dla pracowników Urzędu MiejskiegoGetFresh sp. z o.o. | 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 31

248,53FakturaReferat Organizacyjny
33043/2017-SZOP2017-07-31Opłata za świadczenie usługi internetowej systemu SZOPABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 43-300 Bielsko-Biala, ul. Działowa 8a

184,50FakturaReferat Organizacyjny
3303WEW-15755/20172017-07-31Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488Referat Organizacyjny | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

721,00NotaReferat Organizacyjny
3302485/2017/INT2017-07-31Publikacja modułowych ogłoszeń prasowych oraz Informatora Urzędu Miejskiego na łamach Gazety Starachowickiej w miesiącu - lipcuGrzegorz Żyła Wydawnictwo 24 Godziny "Gazeta Starachowicka" | 27-200 Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 23

718,53UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
33013167/17/GKDŚ/KM2017-08-04Rozliczenie wody ścieków w I półroczu 2017 r , oraz centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez Zarządzanie nieruchomości M-2Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

17027,27UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
33003166/17/GKDŚ/KM2017-08-04Rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez Zakład Usług GospodartczychZakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

11232,04UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32991365/17/GKDŚ/KM2017-08-04Rozliczenie wody ścieków za I półrocze 2017 r. oraz centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach zarządzanych przez ALIANT Katarzyna PrześrutAgencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

13393,10UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32983164/17/GKDŚ/KM2017-08-04Opłaty za lokale gminne zarządzane przez Zarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek za miesiąc sierpień 2017r.Zarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 27

3202,20UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32973163/17/GKDŚ/KM2017-08-04Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządzanie Nieruchomościami M-2 za miesiąc sierpień 2017r.FU-H Zarządzanie Nieruchomościami M-2 | 27-200 Starachowice, ul. Partyzantów 1a/16

16669,18UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
329607/07/20172017-07-31Produkcja i emisja programu "FLESZ" - Informator Prezydenta Miasta Starachowice w miesiącu lipcu Vimedia - Jan Tamiołło | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/99A

2521,50UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
3295FV 161/07/20172017-08-03Koszty utrzymania lokalu nr 3 za okres V-VII 2017r zgodnie z aneksem nr 2 do umowy użyczenia z dnia 10.06.2015 r.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

1523,23FakturaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
32941708100002017-08-01Czynsz dzierżawny za sierpień 2017 r. za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skarżysko, zajętej pod pas drogowy ul. Myśliwskiej.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko | 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Wiejska 1

708,90UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
329342118360042017-08-02Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ul. Krańcowej w Starachowicach.Animex Foods Spółka z o.o. sp.k. | 14-100 Ostróda, Ostróda, ul. Morliny 15

1056,08UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
329259/AS/08/20172017-08-03Zakup elementów promocji wizualnej Miasta Starachowice - zakup roll-upu i flag promocyjnychEvent Service Group | 03-683 Warszawa, Warszawa, ul. Tużycka 8/6

994,53ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3291EKSP.524.4.24.2017.KL2017-08-03Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultura fizyczna i sport - Organizacja Mistrzostw Polski w kickboxingu - Klub Sportowy DragonKlub Sportowy Dragon | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 16 a/3

7000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3290167/08/20172017-08-03Zaliczka na współorganizację Dni Starachowic 2017.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

80000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3289Faktura nr 3050/EC/07/20172017-08-03Zapłata za dostawę ciepła, przesył i dystrybucję do budynku Ostrowiecka 21B.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

955,84UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3288Faktura nr WOD/1057/07/20172017-08-01Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z gminnych nieruchomości mieszkalnych.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

10542,78UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3287Faktura nr WOD/1269/07/20172017-08-03Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości Ostrowiecka 21A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2893,24UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3286Faktura nr WOD/1270/07/20172017-08-03Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości Ostrowiecka 21B.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

1895,88UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3285100/7/20172017-08-01Naprawa i odnowienie istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych w mieście Starachowice w okresie 01.07.2017 - 31.07.2017"M-ZNAK" | 25-640 Kielce, Kielce, ul. Jurajska 10/42

5108,14UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32843154/17/GKDŚ/KM2017-08-03Rozliczenie wody ścieków za I półrocze 2017 roku w lokalach gminnych zarządzanych przez Zakład Usług GospodarczychZakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

18774,36UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32833153/17/GKDŚ/KM2017-08-03Opłata za lokale użytkowe zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za sierpień 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

4012,23UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32823152/17/GKDŚ/KM2017-08-03Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc sierpień 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

36867,79UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3281Faktura nr 81/07/20172017-08-03Zapłata za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników przy gminnych budynkach mieszkalnych.Wywóz Nieczystości Płynnych Tadeusz Marczak | 27-200 Starachowice, al. Niepodległości 73

2332,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3280095/K/20172017-08-03Opłata za konserwację dźwigu hydraulicznego zainstalowanego w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Urządzenia Transportu Bliskiego serwis Maria Brzoza | 26-001 Masłów, ul. Modrzewiowa 12

170,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
32794/20172017-08-03Opłata za miesięczną usługę letniego utrzymania terenów zewnętrznych Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1000,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3278789/20172017-08-03Opłata za usługę czynnego monitorowania i zwalczania szkodników w pomieszczeniach Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Zakład Zwalczania Szkodników Żywnosci Krzysztof Szafirski | 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, ul. Iłżecka 65/33

369,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
32772/20172017-08-03Opłata za usługę obsługi parkingu na Targowisku Miejskim w StarachowicachOsoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

585,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3276DGL.5.3.2017.MMa2017-08-03Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.Chałaciński Janusz

94,25RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3275162/2017/072017-08-02Odpłatność za organizację kolonii letnich w Kołobrzegu w 2017 r.HARCTUR Sp. z o.o. | 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

75000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32749993/172017-08-02Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPerła | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Leśna

100,03FakturaStraż Miejska
3273016602-2017-8092017-08-01Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282,będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,00FakturaStraż Miejska
3272056/20172017-08-02opłata za wycinkę samosiejek drzew i krzewów na terenie gminnej działki przy ul. Radomskiej w StarachowicachP.H.U. Lidren Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 8

5000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3271703/17/MS2017-07-31Zapłata za rękawice lateksowe niezbędne przy podejmowaniu interwencji przez funkcjonariuszy Straży MiejskiejZakład Produkcyjno-Handlowy "ADAX" Andrzej Pietrzykowski | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 49L

19,00FakturaStraż Miejska
327000008/2017/TOG2017-08-02opłata za pielęgnację pogwarancyjną kwiatów na terenie miasta StarachowiceFUH "TWÓJ OGRÓD" Piotr Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

5292,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3269FS/17/8/42017-08-01opłata za administrowanie szaletem miejskim przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

1188,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3268Faktura Nr 204/08/2017/FK2017-08-03Rekompensata wg umowy wykonawczej Nr 1/2017Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

516666,66FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
3267236/20172017-08-01Opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi w StarachowicachAdministrator Cmentarzy Komunalnych w Starachowicach - Jacek Ronduda | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 56

6604,74UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3266EKSP.8141.9.30.2017.SZM2017-08-03Wynagrodzenie dla członków Zespołu GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

450,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
326501/07/20172017-07-31Realizacja usług pielęgniarskich w Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

800,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
326416/B/20172017-07-31Dostawa ciepłych posiłków do Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. CENTO Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Wiśniowa 10

7607,28UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
32632612-SEE.711.1.1228.20172017-07-27Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

15,00UstawaReferat Podatków i Opłat
32622612-SEE.711.1.1229.20172017-07-27Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

2,80UstawaReferat Podatków i Opłat
32612612-SEE.711.1.1230.20172017-07-27Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

8,90UstawaReferat Podatków i Opłat
32602612-SEE.711.1.1231.20172017-07-27Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
32592612-SEE.711.1.1227.20172017-07-27Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

17,90UstawaReferat Podatków i Opłat
3258FN-PO.3162.1.124.2012.KI.22017-08-02Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
3257S324/F005022/08/20172017-08-01Zakup dzbanka filtrującego i wkładów do wody do Domu Senior-WIGOR. Mediaexpert TERG S.A. | 27-200 Starachowice , ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 14

169,95FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
325633/KZ/20172017-08-01Opłata za usługę opróżniania i konserwacji koszy ulicznych na terenie Miasta Starachowice.ZbiKTZ Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-Go Września 109a

7294,86UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32551/08/2017/51232017-08-01Zakup gry planszowej oraz domina dla seniorów z Domu Senior-WIGOR. SMYK S.A. | 27-200 Warszawa, ul. Marszałkowska 104/122

104,96FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
325410201015/P299/20172017-08-01Zakup pokrowców na meble ogrodowe do Domu Senior-WIGOR. JYSK Sp. z o.o. | 80-299 Gdańsk, ul. Meteorytowa 13

90,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
325301/07/20172017-07-31Realizacja zlecenia utrzymania czystości w Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

682,50UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
325252/7/20172017-07-28Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.Przedsiębiorstwo "DUBR" Sp. z o. o. | 25-655 Kielce, ul. Łódzka 247 D

31649,73UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
325101/07/20172017-07-31Realizacja usług rehabilitacyjnych w Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. 1200,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
325040/20172017-08-01Wynagrodzenie za udzielanie porad w Punkcie Pomocy Prawnej w Starachowicach w miesiącu lipcu 2017 r.Biuro Usług Prawnych Sylwester Ślusarczyk | 26-085 Miedziana Góra, Przyjmo, ul. Przyjmo 3

1572,14FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
324901/07/20172017-07-31Realizacja zlecenia prowadzenia warsztatów aktywizujących w Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

480,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
324801/07/20172017-08-02Realizacja zlecenia prowadzenia warsztatów muzycznych w Domu Senior-WIGOR w 07/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

260,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
32471839/20172017-08-01Zakup wentylatorów stojących szt. 2 do pomieszczeń biurowych w Urzędzie MiejskimNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

139,97FakturaReferat Organizacyjny
32460160/17/FVS-Zn2017-08-02Opłata za doładowanie karnetów do przejazdu komunikacją miejską dla gońców Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

400,00FakturaReferat Organizacyjny
32450983/17/FVS-Bil2017-08-02Zakup biletów jednorazowych dla pracowników Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

750,00FakturaReferat Organizacyjny
32448693/218/20172017-08-01Zakup atrykułów gospodarczych na potrzeby Urzędu MiejskiegoSM Carrefour Market | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 1

101,45FakturaReferat Organizacyjny
3243FA00077027/20172017-07-27Opłata za wydawnictwo "ABI Cz. II" dla Referatu Zarządzania KryzysowegoWydawnictwo C.H Beck | 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

129,00FakturaReferat Organizacyjny
32420801/17/FVS2017-08-01Opłata za prenumeratę "Tygodnik Starachowicki" do Urzędu MiejskiegoSTARPRESS sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 11

37,50FakturaReferat Organizacyjny
324159/20172017-08-01Opłata za usługę utrzymania i obsługę trzech fontann w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi na Rynku w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

5272,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3240UAS/65/930909/20172017-08-01Opłata za zakup prenumeraty "Gazeta Starachowicka" do Urzędu Miejskiego"Ruch" S.A. | 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52

37,50FakturaReferat Organizacyjny
323958/20172017-08-01Opłata za usługę bieżącego utrzymania i konserwacji wodotrysku fontanny przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

6125,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
323801/08/20172017-08-01Zapłata za opracowanie aktualizacji przedmiarów oraz dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego Staffa w zakresie etapu 1a obejmującego ciąg pieszo-rowerowy Staffa na odcinku od ul. Słonecznej do połączenia z projektowaną drogą dojazdową od ul. Żeromskiego.J.P.Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta | 39-340 Padew Narodowa, Wojków, 63

3259,50UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
323715/20172017-08-01Zapłata za robotę pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starachowicach - Etap I".Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 26

378380,98UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
32362/07/20172017-07-21Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Słoneczną do ul. Górnej EXAL - Marek Tokarz | 39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16

61500,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
32355/07/172017-07-19Zapłata za wykonanie robót budowlanych dotyczy zadania "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starachowicach" - SP nr 10Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGRO-BUD" | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 91A

370982,38UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
323415302494462017-07-21Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za miesiąc czerwiec 2017 r.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

321565,02UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3233DGL.7021.5.3.2017.MMa2017-08-01Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.Adam Sałata - Targowisko Miejskie | Starachowice

100,75RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
323231/KZ/20172017-07-24Opłata za usługi konserwacji, montażu i demontażu urządzeń małej architektury i urządzeń placów zabaw.ZbiKTZ Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-Go Września 109a

3051,14UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3231692/07/20172017-08-19Opłata za wykonanie i dostawę 4 szt stołów betonowych z ławami.KĘSBET Wyroby Betonowe | 48-231 Lubrza, ul. Wolności 28a

8272,98UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3230R-k 7/20172017-07-25Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia z dnia 05.01.2017r. za miesiąc 07/2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2080,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3229Rachunek do umowy zlecenia nr 4/20172017-07-31Usługa prelekcji dla mieszkańców w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania WarszawskiegoMarchewka Anna

802,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32285/07/20172017-07-31Usługa wykonania koncertu muzycznego w trakcie obchodów rocznicowychFirma Handlowo-Usługowa ArtBen Artur Biniek | 27-215 Wąchock, Rataje 116

300,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32270136/07/2017/S2017-07-26Usługa składu i druku plakatów na uroczystość rocznicowąPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

86,10ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32260150/07/2017/S2017-07-28Usługa składu i druku zaproszeń na uroczystości rocznicowePrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

319,80ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32259/20172017-07-31Zakup prasy dla seniorów w 07/2017 - Dzienny Dom Senior-WIGOR. SALONIK Dorota Banaszkiewicz | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 28/43

88,97FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
32242017-07-26Opracowanie dokumentacji "Założenia rzeczowo finansowe do remontu ulicy Rogowskiego w Starachowicach"Biuro Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała | 27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 40a

2460,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32233103/17/GKDŚ/KM2017-08-01Rozliczenie wody, centralnego ogrzewania w lokalu gminnym zarządzanym przez SSM za I półrocze 2017 r.SSM Wojska Polskiego | 27-200 Starachowice, ul. W.Polskiego 9

351,28UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
32223102/17/GKDŚ/KM2017-08-01Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę nieruchomości Janusz Ulichnowski za miesiąc sierpień 2017 r.Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Janusz Ulichnowski | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 12

210,89UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3221BR.3233.8.2017.ZH2017-08-01diety Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach za miesiąc lipiec 2017 roku.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

26861,00Lista wypłatBiuro Rady Miejskiej
3220Faktura SP-KA/06147/172017-07-31Zestaw kwalifikowany dla Wiceprzewodniczącego Rady MiejskiejKrajowa Izba Rozliczeniowa S.A | 02-781 Warszawa, ul. rtm.W.Pileckiego 65

306,27FakturaBiuro Rady Miejskiej
321911/20172017-07-31Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn "Przebudowa ulic: Moniuszki w km 0+776,53 do 2+183,54 i Smugowej w km 1+958,79 do 2+268,40 w Starachowicach - realizacja 2017 rokPrzedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Rafał Olewiński | 25-548 KIelce, ul. Orkana 38/20

1600,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3218PO.3162.6.152.2017.TA2017-07-31Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
32172017-07-28Zapłata za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Jagodowej i odcinka ulicy Iglastej w Starachowicach".Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT | 26-020 Chmielnik, Piotrkowice, ul. Kielecka 37

8487,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
32167939/172017-07-28Opłata za usługi poligraficzne dla Urzędu MiejskiegoRemi-B | 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35

318,82FakturaReferat Organizacyjny
3215F 0281/20172017-07-27Opłata za wykonanie panoramy miasta Starachowice do sali posiedzeń w Urzędzie MiejskimINTERMARKA Magdalena Maciąg | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Boczna 14

307,50FakturaReferat Organizacyjny
3214Faktura RSU/96/07/20172017-07-26Zapłata za likwidację zdroju ulicznego przy budynku Hutnicza 15A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

476,29ZlecenieReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3213Faktura FA 0393/17/M042017-07-26Zapłata za remont przewodów kominowych w budynkach Robotnicza 1 i Widok 12.SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

118,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3212Faktura FA 0386/17/M042017-07-26Zapłata za wykonaną usługę kominiarską w budynkach przy ul. Robotniczej i Widok.SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA "KOMINIARZ" Sp. z o.o. | 25-217 Kielce, ul. J. Hauke Bosaka 8

687,96UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3211Faktura WOD/675/07/20172017-07-21Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynku Radomska 51.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

209,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3210Faktura nr WOD/662/07/20172017-07-21Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy budynków na os. BugajPWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

4130,86UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
320922/20172017-07-31Opłata za nadzór autorski.STOLBUD - Justyna Rybak | 25-215 Wąchock, Wielka Wieś 8

2460,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3208EKSP.524.2.46.2017.JWo2017-07-31Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Fundacja "Nasze Zdrowie" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

5120,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
32079582/172017-07-26Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPerła | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Leśna

179,99FakturaStraż Miejska
320616/1707/000008962017-07-28Opłata za zakup energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

10765,24FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
32050058/EE/20172017-07-28Rozliczenie energii elektrycznej pobranej przez system monitoringu miejskiego w budynkach 7 i 19 przy al. Armii KrajowejStarachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9

172,55FakturaReferat Organizacyjny
32040059/EE/20172017-07-28Rozliczenie energii elektrycznej pobranej przez system monitoringu miejskiego w budynku przy ul. Granicznej 12Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9

88,04FakturaReferat Organizacyjny
320390024592472017-07-26Opłata za wynajęcie słupów elektroenergetycznych do zawieszenia monitoringu miejskiegoPGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

40,04FakturaReferat Organizacyjny
32027071/S1/20172017-07-28Zakup parapetów i kleju montażowego do remontowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego"POLBUDROL-Bis" Sp. z.o.o. | 27-225 Pawłów, ul. Rzepin Pierwszy 10

606,14FakturaReferat Organizacyjny
3201313201265/07/172017-07-28Zakup tabletek do zmywarki w Urzędzie MiejskimBIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3132 | 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II

53,97FakturaReferat Organizacyjny
3200016112-2017-8092017-07-27Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

330,04FakturaReferat Organizacyjny
3199FP1758/02175/07/17/042017-07-27Zakup artykułów spożywczych i chemicznych do Urzędu MiejskiegoLIDL Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

22,10FakturaReferat Organizacyjny
3198108/172017-07-27Zakup czajnika elektrycznego do Urzędu Miejskiego P.H. Kopex - Bis Henryk Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

119,00FakturaReferat Organizacyjny
3197F/30324559/07/172017-07-28Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

113,53FakturaReferat Organizacyjny
3196F/30092744/07/172017-07-27Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
3195F/30094094/07/172017-07-27Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w StarachowicachP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

245,98FakturaReferat Organizacyjny
3194F/30094935/07/172017-07-27Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
3193F/30094335/07/172017-07-27Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

443,23FakturaReferat Organizacyjny
3192F/30139570/07/172017-07-27Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

432,12FakturaReferat Organizacyjny
31912017-07-28Refundacja opłaty komorniczej za okres od 01 do 26 lipca br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

1831,93UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3190EKSP.8141.12.29.2017.JWo2017-07-27Opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego.Sąd rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

40,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3189F/000892/172017-07-27Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachPACO | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2B

52,64FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3188PO.3162.6.91.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3187PO.3162.6.72.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3186PO.3162.6.106.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3185PO.3162.6.103.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3184PO.3162.6.101.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3183PO.3162.6.56.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3182PO.3162.6.46.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3181PO.3162.6.33.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3180PO.3162.6.43.2017.KI2017-07-27opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3179PO.3162.6.31.2017.KI2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3178PO.3162.6.39.2017.Ki2017-07-27Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3177Faktura VAT Nr 03 0365 000 0021 032017-07-25opłata za dystrybucję energii elektrycznej do szaletu miejskiego przy al. armii Krajowej i szaletu na Placu Rynek w StarachowicachPGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

362,74UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
31763054/17/GKDŚ/KM2017-07-27Opłaty dotyczące lokali gminnych zarządzanych przez SMLW "WANACJA" za miesiąc lipiec 2017 r.SMLW Wanacja | Starachowice, ul. Żytnia 31

4212,86UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3175Umowa Nr 1/FN/062017-07-27Przekazanie dotacji za sierpień 2017r Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45150,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
3174Umowa Nr 2/FN/062017-07-27Przekazanie dotacji za sierpień 2017r Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

48950,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
31733053/17/GKDŚ/KM2017-07-27Rozliczenie wody ścieków za I Półrocze 2017 r oraz rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez Anetę Białek "Nasz Blok" .Zarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 27

858,67UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
31722852/EC/07/20172017-07-27Opłata stała za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1028,46FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3171EKSP.423.13.2017.KL2017-07-26Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowegoGotszling Dawid

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3170EKSP.423.12.2017.KL2017-07-26Przekazanie miesięcznej raty stypendium sportowegoPluta Tatiana

400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3169NR ROZ(f)- 000014/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/18STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1712,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3168NR ROZ (f) - 000002/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29/9STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-275,73UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3167NR ROZ (f) - 000005/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29/30STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1171,32UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3166NR ROZ(f) - 000003/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29/19STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-795,99UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3165NR ROZ(f) - 000004/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29/26STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-387,79UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3164NR ROZ (f) - 000001/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29/3STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-185,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3163NR ROZ (F) -000007/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. KOPALNIANA 10A/7STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-3,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3162NR ROZ(f) - 000006/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopalniana 10a/3STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-63,76UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3161DGL.3222.1.2017.JG-182017-07-26opłata sądowa od wniosku o zmianę wierzyciela na klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Staszica 15

50,00UstawaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3160NR ROZ(F)- 000008/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/1STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

151,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3159NR ROZ(F)-000013/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/17STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-505,44UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3158NR ROZ(F)- 000012/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/16STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-25,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3157NR ROZ(F)- 000011/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/12STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-926,18UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3156EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego klubu dziecięcegoKlub Malucha Re-Re-KUM-KUM | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 25

5400,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3155NR ROZ(F)-000010/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/6STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-765,69UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3154EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja na kształcenie specjalne w niepublicznym punkcie przedszkolnymTerapeutyczny Punkt Przedszkolny "MAŁYMI KROKAMI" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 8

14322,46Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3153NR ROZ(F)- 000009/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/4STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-830,30UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3152EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego przedszkola.Niepubliczne Przedszkole GUCIO | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

12471,12Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3151NR ROZ(F) - 000022/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/28STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1350,95UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3150EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalne.Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 19

14754,98Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3149NR ROZ(F)- 000020/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/25STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1033,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3148EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego żłobka. GUCIO Prywatny Żłobek Anna Kasperska | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

20000,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3147NR ROZ(F)-000019/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/24STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-648,71UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3146EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego.Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO" | 27-200 Starachowice, ul. Górna 10

9145,62Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3145NR ROZ(F)-000018/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/23STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

136,11UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3144EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalne.Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

47971,62Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3143NR ROZ(F)-000017/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/21STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-282,73UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3142EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Starachowice , ul. Wojska Polskiego 15

14327,10Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3141EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Gimnazjum Niepubliczne | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

21968,22Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3140EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i kształcenie specjalne.Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

27781,63Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3139NR ROZ(F)-000016/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/20STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-748,60UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3138EKSP.4431.1.2017.GMo-232017-07-26Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, kształcenie specjalne oraz oddział przedszkolny.Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

57263,72Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3137NR ROZ(F)-000027/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/36STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-411,14UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3136NR ROZ(F)-000025/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/33STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-650,68UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3135NR ROZ(F)-000024/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/32STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1597,96UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3134NR ROZ(F)-000023/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/29STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-804,04UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3133F/1/17/0006732017-07-26Zaklup kart i czytników do sprzętu elektronicznego w Urzędzie MiejskimREMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

230,00FakturaReferat Organizacyjny
3132FA00070039/20172017-07-26Zakup książki "Reforma Oświaty" dla referatu Urzędu MiejskiegoWydawnictwo C.H. Beck Sp. zo.o. | 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

132,05FakturaReferat Organizacyjny
3131NRROZ(F)-000021/20172017-07-14Rozliczenie mediów w lokalu mieszkalnym przy Al. Niepodległości 70/26.STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

-1580,33UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
313032/20172017-07-04Wynagrodzenie za udzielanie porad w Punkcie Pomocy Prawnej w Starachowicach w miesiącu czerwcu 2017 r.Biuro Usług Prawnych Sylwester Ślusarczyk | 26-085 Miedziana Góra, Przyjmo, ul. Przyjmo 3

1451,20FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
31295/172017-06-30Wynagrodzenie za prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w miesiącu czerwcu 2017 r.Bidziński Jacek Prowadzi Grupy Wsparcia

1400,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3128050/07/172017-07-06Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w miesiącu czerwcu 2017 r.Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

4100,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
312712017-07-25Wynagrodzenie za obsługę techniczną i sędziowską Wakacyjnego Grand Prix w piłce plażowej w miesiącu lipcu 2017 r.Makoska Agnieszka

200,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3126PO.3162.6.95.2017.TA2017-07-26Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
31252017/07/042017-07-17Wynagrodzenie za porady i konsultacje w Punkcie Pomocy Psychologicznej w Starachowicach w miesiącu lipcu 2017 r.Pracownia Pomocy i Edukacji Psychologicznej Jadwiga Soboń | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7/11

900,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3124PO.3162.6.78.2017.TA2017-07-26Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
31232017/07/012017-07-03Wynagrodzenie za porady i konsultacje w Punkcie Pomocy Psychologicznej w Starachowicach w miesiącu czerwcu 2017 r.Pracownia Pomocy i Edukacji Psychologicznej Jadwiga Soboń | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7/11

1800,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3122PO.3162.6.140.2017.KI2017-07-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
31216/05/20172017-07-26Instruktaż fitness podczas cyklu imprez z okazji "Otwartych Dni Funduszy Europejskich"FITNESS FUN AGATA MUSIAŁOWSKA | STARACHOWICE, ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5/25

250,00ZlecenieReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
31202017-07-26Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu MiejskiegoUrząd Miejski w Starachowicach Stanowisko ds. BHP | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

4634,50Lista wypłatReferat Organizacyjny
311926/20172017-07-21Zapłata za przebudowę ul. Jagodowej i odcinka ul. IglastejMOBIS Sławomir Zieliński | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Chmielowska 42B

575057,72UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
311829/06/2017/DT2017-07-19Zapłata za przebudowę ulic Moniuszki i SmugowejBUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

782796,03UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
311716/20172017-07-18Zapłata za przebudowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU - Kilińskiego (I etap PZU - ul. Czerwonego Krzyża)"GROCHBUD II" Spółka z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31/106

71789,28UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3116WO/03-1312/0817/Z2017-07-21Opłata za sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia drogowego zasilanego z linii Orłowo 1 w Starachowicach.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1700,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3115FS 49/20172017-07-21Opłata za przyjęcie bezdomnego psa, odłowionego na terenie miasta Starachowice, do schroniska dla zwierząt w Janiku.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

1900,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
31142673/20172017-07-20Zakup książki wraz z płytą CD. Lukar.NET Łukasz Karpiński | 00-837 Warszawa, ul. Pańska 98/207

32,77FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
31131688/20172017-07-24Zakup aparatów telefonicznych do Urzędu MiejskiegoNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

579,01FakturaReferat Organizacyjny
3112FA VAT 375/07/2017/GM2017-07-21Opłata za roboty ogólnobudowlane w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 18/2017 z dnia 13.07.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

9840,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3111810/20172017-07-21Opłata za usługę dostępu do łącza zapasowego sieci internet w budynku Urzędu MiejskiegoKlinika Komputerowa Artur Wolski | 27-200 Starachowice, ul. Władysława Borkowskiego 1

150,00FakturaReferat Organizacyjny
3110F/000250/172017-07-25Zakup artykułów elektrycznych i hydraulicznych do usunięcia awarii w toalecie Urzędu MiejskiegoPHU Armet | 27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 5

359,90FakturaReferat Organizacyjny
31091280/ZP/20172017-07-25Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

278,04FakturaReferat Organizacyjny
3108250/20172017-07-24Zakup płynu do spryskiwaczy do samochodu służbowego Renault TRAFIC TST 05488Sklep Motoryzacyjny Zofia Janek | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Niepodległości 10

75,02FakturaReferat Organizacyjny
310781/20172017-07-24Opłata za naprawę opony w samochodzie służbowym Renault TRAFIC TST 05488Paweł Bargiełowski Wulkanizatorstwo - Sprzedaż Opon | 27-200 Starachowice, ul. Pochyła 2

30,00FakturaReferat Organizacyjny
31060723/17/FVS2017-07-24Opłata za świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu MiejskiegoNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-STAR" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 35

902,00FakturaReferat Organizacyjny
3105WOD/674/07/20172017-07-21Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w budynku Urzędu MiejskiegoPWiK Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1332,80FakturaReferat Organizacyjny
31041822/17/P402017-07-24Zakup paliwa do samochodu służbowego SKODA SUPER TST 38833MGR GRUPA Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 23

164,80FakturaReferat Organizacyjny
3103SP-KR/02061/07/172017-07-21Opłata za zakup zestawu odnowieniowego podpisu kwalifikowanego dla kierowników referatów w Urzędzie Miejskim Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A | 02-781 Warszawa, ul. rtm.W.Pileckiego 65

440,34FakturaReferat Organizacyjny
310216/1707/000008972017-07-24Opłata za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu MiejskiegoPGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

2886,00FakturaReferat Organizacyjny
3101NAP.GN-7220/42/KJ/082017-07-25Wypłata ceny wykupu nieruchomości położonej przy ul. Polnej, przeznaczonej pod pas drogowy tej ulicy i drogę dojazdową.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

100000,00Akt notarialnyReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3100Faktura nr 28/20172017-07-25Wynagrodzenie dla notariusza za sporządzenie umowy wykupu nieruchomości położonej przy ul. Polnej, przeznaczonej pod pas drogowy tej ulicy i drogę dojazdową oraz opłata sądowa za założenie dla nieruchomości księgi wieczystej.Kancelaria Notarialna mgr Grażyna Magdziarz | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 50

1991,84ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3099PO.3162.6.127.2017.TA2017-07-25Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
3098PO.3162.6.143.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3097PO.3162.6.136.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
3096PO.3162.6.141.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3095PO.3162.6.135.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

233,41UstawaReferat Podatków i Opłat
3094PO.3162.6.137.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3093PO.3162.6.140.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3092FV/17/059432017-07-24Zakup napojów i słodyczy dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w DartaF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

249,78FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3091PO.3162.6.143.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
3090PO.3162.6.123.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
3089FV/GMA/00092/07/172017-07-24Zakup nagród dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w DartaPPHU "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski | 27-200 Starachowice, ul. Boczna 41

348,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3088PO.3162.6.142.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
3087PO.3162.6.138.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

309,90UstawaReferat Podatków i Opłat
3086PO.3162.6.134.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

233,41UstawaReferat Podatków i Opłat
3085PO.3162.6.143.2017.KI2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
3084FV nr 284/MAG/06/20172017-07-24Zakup pucharów dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w DartaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

150,01FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
30832017-07-24Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPSŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

5401,10UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
3082EKSP.525.2.2017.KL2017-07-24Dotacja na realizację zadania publicznego - art. 19 a - Warszawa da się lubićStarachowicki Klub "Amazonek" | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 72

2050,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3081Proforma 733880/pro/20172017-07-21Opłata za przedłużenie prowadzenia hostingu stron www Gminy Starachowice oraz utrzymania kont pocztowych pracowników UM (Proforma)nazwa.pl SA | Kraków , ul. Cystersów 20 a

1254,60ZlecenieReferat Obsługi Informatycznej
30803/A/20172017-07-24opłata za koszenie traw, trawników i skarp na terenach zieleni miejskiej w StarachowicachJędrych Zbysław

19216,74UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
307928/KZ/20172017-07-13opłata za koszenie traw, chwastów, samosiejek drzew i krzewów na terenach gminnychZ.B.iK.T.Z. Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-Go Września 109a

3626,64UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3078FN.PO-71431-4/17/BE/2010-52017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
3077FN-PO.3162.1.134.2012.BE2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
3076PO.3162.36.2017.TA2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

66,59UstawaReferat Podatków i Opłat
3075PO.3162.32.2017.TA2017-07-24Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
30742612-SEE.711.1.1182.20172017-07-19Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

66,00UstawaReferat Podatków i Opłat
30732612-SEE.711.1.1150.20172017-07-11Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,10UstawaReferat Podatków i Opłat
3072FV/17/056492017-07-21Zakup artykułów spożywczych dla uczestników Wakacyjnego Grand Prix w siatkówce plażowejF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

399,92FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
30712612-SEE.711.1.1174.20172017-07-17Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

61,20UstawaReferat Podatków i Opłat
307077-A/20172017-07-2475 plakatów promujących imprezę "Otwarte Dni Funduszy Europejskich 2017"MARECKI.NAME Marek Wójcik Agencja Reklamy | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/18

650,00ZlecenieReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3069015474-2017-8092017-07-17Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282,będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

180,01FakturaStraż Miejska
3068- opłata nr 4400/20172017-07-21Należność za zakup mapy m. Starachowice - działek z obr. 0002 i 0005.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

7,40ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3067- opłata nr 4384/20172017-07-21Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice - dz. nr 1087/11 obr.0005.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3066- opłata nr 4383/20172017-07-21Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice - dz. nr 1087/80 obr. 0005.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3065- opłata nr 4382/20172017-07-21Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice - dz. nr 1168/7 obr. 0002.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3064Kwit - potwierdzenie wpłaty KP Nr 35492017-07-21Należność za wniosek złożony w Sądzie Rejonowym w Starachowicach o wpis w Księdze Wieczystej.Sąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

120,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3063Fakt. Vat nr 0371/17/FVS2017-07-18Faktura za przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego.PROCOM | 05-504 Złotokłos, Łoś, ul. 6-go Września 39

565,80ZlecenieZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3062F/590/172017-07-21Zakup środka czyszczącego do parkietuAUTO-MIX S.C. | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 86

42,00FakturaReferat Organizacyjny
3061Op 1496/7/20172017-07-19Opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem dla Referatu Ewidencji LudnościTensoft sp. z o.o. | 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

420,66FakturaReferat Organizacyjny
3060PO.3162.31.2017.TA2017-07-21Opłata komornicza Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3059PO.3162.34.2017.TA2017-07-21Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

318,89UstawaReferat Podatków i Opłat
3058PO.3162.35.2017.TA2017-07-21Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3057PO.3162.33.2017.TA2017-07-21Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
3056EKSP.8141.9.28.2017.SZM2017-07-21Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

900,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
305521/01/20172017-07-13Opłata za świadczenie usług weterynaryjnych, odłowu bezdomnych zwierząt czasowego ich przetrzymywania i przewożenia do schroniska w Janiku.Przychodnia Weterynaryjna "AS" | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 35

7725,55UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3054FS/0052/20172017-07-18Opłata za dostarczanie energii elektrycznej do oświetlenia drogowego ul. Składowej w Starachowicach."SKWARLIŃSKI" | 27-200 Starachowice, Starachowice, Składowa 25a

1233,74UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3053F/4/07/MAG01/20172017-07-17Opłata za zakup grilli miejskich stalowych (4 szt).KOWMIR Zakład Kowalsko-Ślusarski Bogusław Brzozowski | 99-400 Łowicz, ul. Blich 18

4428,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3052293/172017-07-20Opłata za zaprojektowanie, zbudowanie i serwis interaktywnej mapy z zaznaczeniem lokali handlowych Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" sm32 STUDIO Marek Mucharski | Żywiec, ul. Grapa 10

3075,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
3051Faktura VAT nr 03 2712 000 0031 032017-07-14Należność za energię elektryczną dostarczaną do obiektu Gminy Starachowice, położonego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

110,26FakturaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
3050014382017/U2017-07-20Opłata za wykonanie robót remontowych oraz napraw i konserwacji z zakresu robót instalacji grzewczych w lokalach gminnychPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SPEC" s.c. Artur Śliwa, Wiesław Zawłocki | 27-230 Brody, ul. Relaksowa 51

39977,12FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
30497/CUW/20172017-07-19Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Gminie Starachowice do oddziału przedszkolnego w Dziurowie.Gmina Brody | 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3

2645,44NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
304803 2318 000 0095 032017-07-20Opłata za świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby kamer monitoringu miejskiegoPGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

310,29FakturaReferat Organizacyjny
30470927/F000177/20172017-07-20Zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoRossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp.z o.o. | 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 109

496,50FakturaReferat Organizacyjny
3046Faktura nr FS/05670/20172017-07-06Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

481,27DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3045Faktura nr S324/F004562/07/20172017-07-10Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMediaexpert TERG S.A. | 27-200 Starachowice , ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 14

3838,73DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3044Faktura nr 224/172017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

49,99DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3043Faktura nr 432/M094/20172017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

244,95DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3042Faktura nr 223/172017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

69,99DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3041Faktura nr 1690/129/2017/S2017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSalon EMPiK Sp. z o.o. Centrum Galardia | 27-200 Starachowice, ul. Kard. Wyszyńskiego 14

424,89DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3040Faktura nr FS/05645/20172017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

279,85DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3039Faktura nr WA/2017/07/013592017-07-14Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejX-KOM.PL | 42-200 Częstochowa , al. Wolności 31

2160,00DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3038Faktura nr 11556/20172017-07-13Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejRAMtech.pl | 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Piastowska 25/2

91,94DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3037Faktura nr FAV/4052017-07-18Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejEuro-Net Sp. z o.o. "Sklep Starachowice Kamienna" | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 7

988,06DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3036Faktura FS/05786/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

3,05DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3035Faktura #1690/133/2017/S2017-07-11Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSalon EMPiK Sp. z o.o. Centrum Galardia | 27-200 Starachowice, ul. Kard. Wyszyńskiego 14

59,95DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3034Faktura nr S324/F004473/07/20172017-07-05Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMediaexpert TERG S.A. | 27-200 Starachowice , ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 14

2097,00DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3033Faktura nr 229/172017-07-11Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

139,98DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3032Faktura nr 230/172017-07-19Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

69,99DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3031Faktura nr 438/M094/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

259,97DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3030Faktura nr S324/F004491/07/20172017-07-06Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMediaexpert TERG S.A. | 27-200 Starachowice , ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 14

1449,99DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3029Faktura FS/05785/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

204,00DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3028Faktura FS/05673/20172017-07-06Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

10,43DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3027Faktura nr 433/M094/20172017-07-06Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

89,99DecyzjaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
302626/06/2017/DT2017-07-10Zapłata za wykonanie budowy ul. Miodowej od ul. Smugowej do ul. MyśliwskiejBUDROMOST Starachowice | 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31

84838,61UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
3025116177/6/20172017-07-18Opłata za usługę dostępu do internetu dla Beneficjentów projektu e-Inclusion (opłata za miesiąc czerwiec 2017 r.)Telestrada | 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25

1107,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
3024Umowa 2/FN/062017-07-19Przekazanie dotacji zg. z um. 2/FN/06 za miesiąc lipiec 2017rStarachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

48950,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
3023Umowa 1/FN/062017-07-19Przekazanie dotacji zg. z um. 1/FN/06 za miesiąc lipiec 2017r Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45150,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
3022Faktura nr 433/M094/20172017-07-06Realizacja II transzy stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

89,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3021FS/05902/20172017-07-19Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPHU "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

138,28FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3020238/172017-07-17Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowej519,97FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3019FS/000070/STG/20172017-07-17Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSzachownica Starachowice Galardia JOART S.A. | Bolesławiec, Starachowice, ul. Staszica 11A

421,75FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
30182017-07-12Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejWalter Paweł

348,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3017437/M094/20172017-07-10Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowej279,97FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3016227/172017-07-19Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

299,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3015#1960/132/2017/S2017-07-10Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejEMPiK S.A. Salon Starachowice Galardia | 00-017 Warszawa, ul. Marszałkowska 116/122

51,16FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3014S324/F004559/07/20172017-07-10Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

799,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3013S324/F00458/07/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

4317,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3012FS/000064/STG/20172017-07-10Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSzachownica Starachowice Galardia JOART S.A. | Bolesławiec, Starachowice, ul. Staszica 11A

792,67FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3011321/172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

319,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3010440/M094/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

199,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3009S324/F004583/07/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

499,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3008S324/F004582/07/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

799,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3007232/172017-07-11Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

179,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3006FAV/942017-07-12Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejEuro-Net Sp. z o.o. "Sklep Starachowice Kamienna" | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 7

1278,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3005S324/F004580/07/20172017-07-11Realizacja II transzy stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

559,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
30042896/17/GKDŚ/KM2017-07-19Rozliczenie wody ścieków za I kwartał 2017 roku oraz centralnego ogrzewania w sezonie 2016/2017 w lokalach gminnych zarządzanych przez STARDOMAgencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

4078,49UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3003FS/05705/20172017-07-07Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPHU "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

381,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
30022894/17/GKDŚ/KM2017-07-19Opłata za lokale gminne zarządzane przez Agencję ALIANT Katarzyna Prześrut za miesiąc lipiec 2017 r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

13872,82UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
3001226/172017-07-07Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

139,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
3000FV/2017/1630/279/16302017-07-13Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPEPCO Poland Sp. z o.o. | 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73a

44,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2999FV/000198/1717/21835202017-07-13Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSalon Firmowy CCC | 27-200 Starachowice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14

48,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2998S324/F004616/07/20172017-07-19Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016.2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

59,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2997S324/F004615/07/20172017-07-13Realizacja II transzy stypendiów szkolny za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMedia Expert Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. kardynała Wyszyńskiego 15

1247,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
299611670049282017-07-19Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejTESCO Polska Sp. z o. o. | 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56

140,44FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2995234/172017-07-13Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejPRS SPORT Sp. z o.o. | 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12

179,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2994FV/000197/1707/21835202017-07-19Realizacja II transzy stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejSalon Firmowy CCC | 27-200 Starachowice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14

92,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
29932017/V/0001932017-07-17Realizacja II transzy stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017 w formie pomocy rzeczowejMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

55,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
299244/M094/20172017-07-13Realizacja II transzy stypendium szkolnego za rok szkolny 2016.2017 w formie pomocy rzeczowejMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

342,96FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
29912017-07-19Wypłata II transzy stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

899,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2990PO.3162.6.150.2017.TA2017-07-19Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2989PO.3161.4.1.2016.WA.22017-07-19opłata sądowaSąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy | 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44

10000,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2988PO.3162.6.115.2017.KI2017-07-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2987PO.3162.18.2017.KI2017-07-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2986FV nr 7/07/20172017-07-18Zakup nagród dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w BouleDAKO Dariusz Konstanty | 63-800 Gostyń, Nowe Wrota, 7

300,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2985606/20172017-07-18Zakup artykułów stolarskich do remontowanego pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimZakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "PROFIL" | 27-200 Starachowice, ul. Kanałowa 1B

137,50FakturaReferat Organizacyjny
2984453/07/20172017-07-18Zakup artykułów malarskich do remontu pomieszczenia biurowego w Urzędzie MiejskimA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

526,20FakturaReferat Organizacyjny
2983132/07/172017-07-11Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogi publicznej ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach.PZOZ | 27-200 Starachowice, Starachowice, Radomska 70

332,41UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2982Zlecenie z dnia 11.07.2017 r.2017-07-18Zapłata za wykonanie usługi komunalnej na działce nr 521/1.F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

2700,00ZlecenieReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2981PO.3162.6.149.2017.TA2017-07-18Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2980PO.3162.6.148.2017.KI2017-07-18Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

250,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2979147/7/172017-07-18Zakup prenumeraty dla Referatu Podatków i Opłat w Urzędzie MiejskimJantar S.C | 32-300 Olkusz, ul. Krakowska 5

139,00FakturaReferat Organizacyjny
2978015252-2017-8092017-07-18Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833"PRIMEX" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289

200,78FakturaReferat Organizacyjny
2977PO.3162.13.13.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2976PO.3162.13.12.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2975PO.3162.13.11.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2974PO.3162.13.10.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2973PO.3162.13.9.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2972PO.3162.13.5.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2971PO.3162.13.8.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2970PO.3162.13.7.2017.Kan-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2969PO.3162.13.6.2017.KAn-22017-07-18opłata sądowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2968PO.3162.13.4.2017.KAn-22017-07-18opłata sadowa od pozwuSad Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2967FV nr 214/07/20172017-07-07Wykonanie koszulek z nadrukiem przeznaczonych dla uczestników wyścigu Starachowicka Strzała oraz Rodzinnej Parady RowerowejAgencja Reklamowa JAMORSKI | 25-431 Kielce, Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/68

1602,38ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2966F/N/007041/172017-07-18Zakup środków czyszczących do ekspresu do kawy w Urzędzie MiejskimNORTH.PL Wojciech Pobrotyń | 75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 7 B

128,79FakturaReferat Organizacyjny
29652/20172017-07-17Opłata za rozliczenie energii elektrycznej pobranej przez system monitoringu miejskiego zainstalowanego w budynku przy ul. Zakładowej 4Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Zakładowa 4 | 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 4

314,50RachunekReferat Organizacyjny
2964PO.3162.6.111.2017.KI2017-07-18Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
2963PO.3162.6.104.2017.KI2017-07-18Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
2962PO.3162.3.124.2016.KI2017-07-18Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2961FN-PO.3162.1.120.2012.KI.32017-07-18Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
2960F/1/17/0006482017-07-17Opłata za zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby UMREMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

522,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
2959F/1/17/0006492017-07-17Opłata za zakup akcesoriów komputerowych REMA Emanuela Woźniak | 27-200 Starachowice, ul. Niska 3

426,00FakturaReferat Obsługi Informatycznej
2958FVT/0845856/07/2017-S156/P2017-07-17Opłata za dostęp do internetu dla GPD w ramach trwałości projektu "e-Inclusion" (opłata za miesiąc czerwiec 2017 r.)VECTRA S.A | 81-525 Gdynia , Al. Zwycięstwa 253

1217,70UmowaReferat Obsługi Informatycznej
2957Kwity KP Nr: 3432, 3433.2017-07-17Należność za wnioski złożone do Sądu Rejonowego w Starachowicach o odpisy zwykłe z KW.Sąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

60,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2956Kwity KP nr: 3431, 3434, 3435.2017-07-17Należność za wnioski złożone do Sądu Rejonowego w Starachowicach o wpisy w KW i odpisy z KW.Sąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

192,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
295590024548022017-07-14Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. RubinowaPGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

146,05UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2954- opłata nr 4339/20172017-07-17Należność za zakup map gruntów m. Starachowice, dz. nr 1264 przy ul. Radomskiej.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

57,50ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
295390024548012017-07-14Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. LempePGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

53,79UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
29529000582822017-07-17Oplata za dostawę i wykonanie potrójnej klasy 1-9 GT (1 szt,) o wymiarach 3,13 m x 3,61 m.Grupa MAC S.A. | 25-561 Kielce, ul. Witosa 76

3300,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2951- opłata nr 4399/20172017-07-17Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice dz. 1/2 .Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2950- opłata nr 4381/20172017-07-17Należność za zakup map gruntów m. Starachowice dz. nr 1/2 (obręb 0004).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

49,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2949- opłata nr 4227/20172017-07-17Należność za wypis z rejestru gruntów dz. z obr. 0006 o nr nr: 468/1, 468/2, 469.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2948Polisa typ 1111 nr 42552012017-07-11Polisa NNW dla 16 członków Jednostki OSO Starachowice.Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group | 02-342 Warszawa, al. Al. Jerozolimskie 162

500,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2947Faktura nr 741/172017-07-17Zapłata za II etap deratyzacji gminnych nieruchomości mieszkalnych.Zakład Zwalczania Szkodników Żywnosci Krzysztof Szafirski | 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, ul. Iłżecka 65/33

5535,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2946134/07/20172017-07-17Opłata za wsparcie techniczne stystemu TEMPORA w Urzędzie Miejskim w StarachowicachKOMPAN Paweł Sokołowski | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

246,00FakturaReferat Organizacyjny
2945FS-1171/07/2017/2017/RO2017-07-17Zakup biblioteczki FLEXI na kółkach szt. 2 dla Miejskiej Biblioteki PublicznejMoje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. | 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

1399,80FakturaReferat Organizacyjny
2944430/M094/20172017-07-17Zakup nagród dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w BouleMartes Sport Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

99,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2943FV/17/056502017-07-17Zakup napojów i słodyczy dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w BouleF.H. BIL Jerzy Bujnowski | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

199,08FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2942283/MAG/06/20172017-07-17Zakup pucharów dla uczestników Wakacyjnego Turnieju w Boule Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

300,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2941UP/1966/172017-07-17Opłata za awaryjną wymianę szyby przedniej w samochodzie służbowym Urzędu Miejskiego - Skoda SUPER TST 38833AMD Auto Centrum Sp. z o.o. | 26-601 Radom, ul. Wernera 59

3159,96FakturaReferat Organizacyjny
2940WEW-14917/20172017-07-17Opłata IV raty ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ford Transit KJS 1319 Referat Organizacyjny | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

236,00RachunekReferat Organizacyjny
2939PO.3162.11.4.2017.WA2017-07-17opłata komorniczaKomornik Sądowy przy S.R. w Oleśnicy Grzegorz Obrzud | 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 12

12,96UstawaReferat Podatków i Opłat
2938Faktura nr 2838/EC/07/20172017-07-17Zapłata za dostawę energii cieplnej do budynku Ostrowiecka 21A.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1023,67UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2937FAS/47/07/2017/TK2017-07-17Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".E-Commerce Partners Sp. z o. o. | 25-371 Kielce, ul. Prosta 48A

365,94FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2936FLZ06873707/002/172017-07-17Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

34,32FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2935434/20172017-07-17Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Elektroniki P i U Dariusz Waszka | 27-200 Starachowice, ul. Stefana Żeromskiego 5

76,90FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
29341080/20172017-07-17Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".F.H."Metal-Mark" Marek Kozłowski | 27-200 Starachowice, ul. Górna 10

129,73FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
29331402/0/172017-07-17Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"PHU "DOM-MET" Jan Kiełbasa | 27-200 Starachowice, Starachowice, al. Armii Krajowej 7

17,72FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
29322914/001/20172017-07-17Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".EUROKABEL-PROREM Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A

38,03FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
293115302505272017-07-17Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

3564,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2930WD/00-7836/0617/W2017-07-17Opłata za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

11966,73FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2929GKDŚ.6222.2.2017.SEli2017-07-14dotacja celowa z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie zmiany kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewaniaOsoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2928I-Vi.2017 r.2017-07-03Ekwiwalent dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach ratowniczych w I półroczu 2017 r. - potwierdzenia udziału.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 29

3953,70UchwałaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2927Umowa z dnia 13.07.2009r2017-07-14Spłata odsetek od obligacji serii K Bank Gospodarstwa Krajowego | 00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7

55572,71UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2926Rachunek nr 11/20172017-07-14Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "Sukces" w ramach projektu "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej" (instruktor pływania, bilety na basen)Stanecki Bartosz

1340,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2925- opłata nr 4229/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów działki 1258/9.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2924- opłata nr 4228/20172017-07-14Należność za zakup map dz. nr 469 (obr. 0006) m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

110,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2923- opłata nr 4170/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów działki nr 623.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2922- opłata nr 4169/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów działek: 538, 537, 402/39, 402/41, 402/42.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2921- opłata nr 4168/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów dz: 1232/6, 584/3.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2920- opłata nr 4167/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów działek: 660/1, 623, 124/2, 667, 668, 669/1, 669/2, 635, 140/3.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2919- opłata nr 4166/20172017-07-14Należność za wypis z rejestru gruntów dz. 989.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2918186/1/20172017-07-14Opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem ADAS dla Referatu Ewidencji LudnościTensoft sp. z o.o. | 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

420,66FakturaReferat Organizacyjny
2917PO.3162.6.76.2017.TA2017-07-14Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2916PO.3162.6.70.2017.TA2017-07-14Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2915PO.3162.6.68.2017.TA2017-07-14Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2914PO.3162.6.75.2017.TA2017-07-14Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
29137419/172017-07-13Opłata za usługi poligraficzne dla Urzędu MiejskiegoRemi-B | 43-382 Bielsko -Biała, ul. Strażacka 35

73,80FakturaReferat Organizacyjny
29121223/ZP/20172017-07-13Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

236,61FakturaReferat Organizacyjny
2911141/Z/20172017-07-13Zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika Urzędu MiejskiegoOptomet Salon Optyczny Gabinet Optometrii | 27-200 Starachowice, ul. Kilińskiego 4

250,00FakturaReferat Organizacyjny
291052/20172017-07-13Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

60,00FakturaReferat Organizacyjny
290939/20172017-07-13Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

60,00FakturaReferat Organizacyjny
2908FTP/17/06/000562017-07-10Zapłata za badanie osób zatrzymanych przez Straż Miejską i dowiezionych na w/w badania do ambulatorium ŚCRMiTS W StarachowicachŚCRMITS | 25-311 KIELCE, ul. ŚW.LEONARDA 10

60,00FakturaStraż Miejska
290713282K1/0804/172017-07-11Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejP.K.N. ORLEN S.A. RHD Wschód | 27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 5

200,03FakturaStraż Miejska
290639/20172017-07-07Zapłata za naprawę opony w samochodzie służbowym marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPITCAR | 27-200 STARACHOWICE, ul. 17 STYCZNIA 30

30,00FakturaStraż Miejska
29051192/17/P202017-07-05Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejMGR GRUPA SP. Z.O.O STRZYĄOWA 29 | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. KANAŁOWA 1

100,02FakturaStraż Miejska
2904F/U/17/0000442017-07-11Remonty cząstkowe zdegradowanych nawierzchni bitumicznych ulic osiedla Las: Akacjowa, Topolowa, Iglasta, KalinowaDrogmar s.c. M. Godzina, P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 6

52000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2903FN-PO.3162.1.94.2012.KI.32017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
290239/20172017-06-29Usługa przewozowa osób na uroczystości na Wykusie w dn. 17 VI 2017 r.SEAD-Trans Sławomir Cholewiński | 27-200 Starachowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27

350,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2901PO.3162.3.95.2016.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

261,03UstawaReferat Podatków i Opłat
2900PO.3162.6.132.2017.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

153,46UstawaReferat Podatków i Opłat
2899PO.3162.6.133.2017.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2898PO.3162.6.131.2017.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2897PO.3162.6.130.2017.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2896PO.3162.6.107.2017.KI2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

261,03UstawaReferat Podatków i Opłat
2895EKSP.8141.12.28.2017.SZM2017-07-13Opłata sądowa dot. leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 27

40,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2894EKSP.8141.12.27.2017.SZM2017-07-13Opłata sądowa dot. leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 27

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2893EKSP.4481,12,26,2017.SZM2017-07-13Opłata sądowa dot. leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy w Starachowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 27

440,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
28923520/ETH/20172017-07-13Opłata za świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu video poprzez stronę internetową www.starachowice.eu (opłata za miesiąc czerwiec 2017 r.)Zink Serwis Sp. z o.o. | 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140

221,40UmowaReferat Obsługi Informatycznej
2891EKSP.8141.12.25.2017.SZM2017-07-13Opłata sądowa dot. leczenia odwykowego.Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 27

40,00UstawaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
28902782/17/GKDŚ/KM2017-07-13Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządzanie Nieruchomości "Wspólny Dom" za miesiąc lipiec 2017 r."Wspolny Dom" Zarządca Nieruchomości | 27-200 Starachowice, ul. Złota 22

49062,27UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
28892781/17/GKDŚ/KM2017-07-13Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Aneta Białek za miesiąc lipiec 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 27

3172,20UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
288815302505302017-07-13Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

2430,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
28872638/EC/06/20172017-07-13Opłata stała za dostawę energii cieplnej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

641,44FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2886PO.3162.3.24.2016.TA2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
288513150K1/0804/172017-07-13Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

125,70FakturaReferat Organizacyjny
2884Dowód wpłaty2017-07-13Opłata za nalepkę na szybę do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833Starostwo Powiatowe | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

19,00RachunekReferat Organizacyjny
2883PO.3162.2.21.2015.TA2017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2882FN-PO-71431-4/13/TA/20092017-07-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2881F0032/07/20172017-07-11Wydruk dyplomów "Przyjaciel Seniora". STUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

78,72ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
2880374/07/2017/GM2017-07-13Opłata za roboty ogólnobudowlane w lokalach gminnych."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

21080,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2879130/20172017-07-12Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do niepublicznego przedszkola w Gminie Skarżysko-Kamienna. Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

363,89NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
287807/20172017-07-13Realizacja filmów dokumentujących proces rewitalizacji w Gminie Starachowice.Gliwicki Klub Filmowy Wrota | 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 12/8

2500,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2877131/20172017-07-12Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola publicznego w Gminie Skarżysko-Kamienna. Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

522,35NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
28766/20172017-07-12Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkołyGrzegorz Wąsik TAXI OSOBOWE | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 10A/5

180,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
28752615/EC/06/20172017-07-11Opłata stała za zużycie energii cieplnej w budynku Urzędu MiejskiegoZEC Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1658,80FakturaReferat Organizacyjny
2874FP 1758000170712-12-0014142017-07-13Zakup artykułów spożywczychLidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o sp. k. | 62-080 Tarnowo Podgórne, Jankowice, ul. Poznańska 48

25,93FakturaReferat Organizacyjny
2873234/20172017-07-13Zwrot kosztów za zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika Urzędu MiejskiegoZakład Optyczny Mirosława Matys | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Plskiego 16

250,00FakturaReferat Organizacyjny
28727370/172017-07-13Opłata za usługi poligraficzne dla Urzędu MiejskiegoRemi-B | 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35

36,90FakturaReferat Organizacyjny
2871WD/00-7929/0617/W2017-07-12Opłata za dystrybucję energii elektrycznej do budynku Urzędu MiejskiegoPGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

3386,39FakturaReferat Organizacyjny
28702612-SEE.711.1.1133.20172017-07-07Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

45,30UstawaReferat Podatków i Opłat
286925/KZ/20172017-07-07opłata za koszenie trawników i skarp na terenach osiedli zabudowy mieszkaniowej Z.B.iK.T.Z. Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-Go Września 109a

15424,65UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
28682612-SEE.711.1.1132.20172017-07-07Koszty postępowania egzekucyjnego.Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

9,00UstawaReferat Podatków i Opłat
286716/1706/000029612017-07-11Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz do zasilania szaletów miejskich znajdujących się na terenie miasta Starachowice.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

34640,85UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2866Faktura nr R/5040023554/20172017-07-12Zapłata za dostawę wody do nieruchomości gminnej Targowa 11.PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1

53,94UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2865FV/2017/994/122/9942017-07-12Zakup ramek na dyplomy "Przyjaciel Seniora". PEPCO Poland Sp. z o.o. | 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73a

29,97FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
2864FV/2017/994/121/9942017-07-12Zakup antyram na dyplomy "Przyjaciel Seniora" PEPCO Poland Sp. z o.o. | 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73a

19,95FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
28631/06/172017-07-04Faktura za wykonanie MPZP Lubianka - etap II zgodnie z umową nr 139/PP/2014 5535,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
286216/1706/000029602017-07-12Opłata za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu MiejskiegoPGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

2810,08FakturaReferat Organizacyjny
2861437/07/20172017-07-12Zakup artykułów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu MiejskiegoA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

585,80FakturaReferat Organizacyjny
2860438/07/20172017-07-12Zakup artykułów do remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu MiejskiegoA.K.U. "PASSA" NATALIA ANDRZEJEWSKA | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 47

188,00FakturaReferat Organizacyjny
285916/1706/000029622017-07-12Opłata za zakup energii elektrycznej na potrzeby pięciu punktów poboru energii elektrycznej na Targowisku Miejskim.PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

1462,95FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2858847/172017-07-12Zakup artykułów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu MiejskiegoFirma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

62,90FakturaReferat Organizacyjny
28572017/8962017-07-12Zakup flag na maszt przy Urzędzie MiejskimBIEL-FLAG Sp. z o.o. | 43-00 Bielsko-Biała, ul. gen. Maczka 9

822,87FakturaReferat Organizacyjny
28565/20172017-07-12Opłata za usługę renowacji parkietu wraz z lakierowaniem w pomieszczeniach biurowych Urzędu MiejskiegoWaldemar Grzelka Parkiet | 27-230 Brody, Lipie, ul. Starachowicka 106

1500,00RachunekReferat Organizacyjny
2855FLZ06382247/007/172017-07-11Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

640,82FakturaReferat Organizacyjny
285411-103073-071732017-07-11Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
285311-102293-071722017-07-11Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
285261006249622017-07-12Zakup środków czystościowych do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoEuropapier Polska Sp. z o.o. | 83-110 Tczew, ul. Jagielońska 55U

607,15FakturaReferat Organizacyjny
28512017/06/12682017-07-03Opłata za uczestnictwo i pobyt na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój Prezydenta Miasta i kierowcy Urzędu MiejskiegoFundacja Instytut Studiów Wschodnich | 00-382 Warszawa, ul. Solec 85

3198,00FakturaReferat Organizacyjny
28502746/17/GKDŚ/KM2017-07-12Opłata za lokale gminne Witolda Pileckiego 9 za miesiąc lipiec 2017r.Wspólnota Mieszkaniowa Krywki 9 | 27-200 Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 9

1494,12UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2849284/172017-07-12Obsługa techniczna strony internetowej: www.rewitalizacja.starachowice.eu za okres I-VI.2017 r.sm32 STUDIO Marek Mucharski | 34-300 Żywiec, ul. Grapa 10

996,30UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
28482745/17/GKDŚ/KM2017-07-12Rozliczenie kosztów za centralne ogrzewanie za sezon 2016/2017 w lokalu gminnym A.Krajowej 12 zarządzanym przez Janusz UlichnowskiZarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Janusz Ulichnowski | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 12

256,79UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
28472744/17/GKDŚ/KM2017-07-12Rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2016/2017 w lok. A.Krajowej zarządzanym przez Zarządzanie Nieruchomościami STARDOMZarządzanie Nieruchomościami STARDOM Krystyna Rokita | 27- 200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/83

1,74UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
28462017-07-12Zwrot niesłusznie pobranych świadczeńŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

12795,17UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
284513/20172017-06-21Należność za podziału nieruchomości położonej przy ul. Rogowskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Kanałowej i przylegającej do niej nieruchomości Gminy Starachowice, w celu powiększenia tej nieruchomości prywatnej."Geo-zoom" - Katarzyna Pomietło | 97-400 Bełchatów, ul. Łęczycka 23

1990,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2844Faktura nr 16/1706/000013062017-07-12Zapłata za dostawę energii elektrycznej do gminnych budynków mieszkalnych.PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

203,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2843Faktura nr 2614/EC/06/20172017-07-12Zapłata za dostawę ciepła do budynku Ostrowiecka 21B.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

955,84UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2842Faktura nr FA/222/20172017-07-11Zapłata za rozliczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Ostrowiecka 21B.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

241,08UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2841Faktura nr FA/221/20172017-07-11Zapłata z rozliczenie energii elektrycznej w budynku Ostrowiecka 21A.BrunPol Serwis | 26-130 Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a

261,74UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2840Faktura nr NM 936/7/20172017-07-11Zapłata za nadzór autorski nad systemem rozliczeniowym SARCZ.Wojewódzki Ośrodek Informatyki | 80-355 Gdańsk, ul. Beniowskiego 84B

61,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
28392631/EC/06/20172017-07-11opłata za ogrzewanie w szalecie miejskim przy al. Armii Krajowej w StarachowicachZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

35,51UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2838Nr 5/160/5/54500023/5W/20172017-07-11opłata za energie elektryczną i usługi dystrybucji do szaletu przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP ENERGETYKA | 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

93,16UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2837R/5040022308/20172017-07-11opłata za wodę i ścieki z szaletu przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP S.A. | Warszawa , ul. Al. Jerozoliskie 142 A

113,62UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2836KP 2002017-07-12Opłata sądowa, stanowiąca zaliczkę na pokrycie kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 8.Sąd Rejonowy w Starachowiach | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Radomska 12

2500,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2835R/5040022307/20172017-07-11opłata za czynsz podstawowy za wynajem pomieszczeń w budynku przystanku autobusowego PKP przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP S.A. | Warszawa , ul. Al. Jerozoliskie 142 A

60,44UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
28341707100002017-07-12Czynsz dzierżawny za lipiec 2017 r. za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, leżącego przy ul. Radomskiej, przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Pileckiego 14 d

10826,30UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2833Nr WOD/112/07/20172017-07-10opłata za sprzedaż wody i ścieków z szaletu miejskiego na Placu Rynek w StarachowicachPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

116,06UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2832WOD/113/07/20172017-07-10Opłata za zakup wody do fontanny zlokalizowanej na placu Rynek w Starachowicach.PWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

439,08UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2831WOD/268/07/20172017-07-11Opłata za zakup wody do fontanny zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.PWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

373,33UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2830WO/03-2122/0617/W2017-07-11Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego z linii Orłowo 1.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1690,02UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
282916/1706/000013052017-07-11Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania fontanny przy al. Armii Krajowej oraz przepompowni wód opadowych przy ul. Pastwiska i ul. Radoszewskiego w Starachowicah.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

448,79UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2828F 0031/07/20172017-07-11Wydruk naklejek informacyjnych "Tu jest honorowana Starachowicka Karta Seniora 60 +". STUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

92,50ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
2827FS 265/20172017-07-06Usługa transportowa dla seniorów z Domu Senior-WIGOR-przejazd do Łagowa na spotkanie integracyjne. Darkom Pisarek Dariusz | 27-200 Starachowice, ul. Partyzantów 8

324,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
2826PO.3162.6.145.2017.KI2017-07-11Opłata kancelaryjna za nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
28256458/S1/20172017-07-11Zakup kamizelek odblaskowych dla kierowców Urzędu MiejskiegoPolbudrol-Bis Sp. z o. o. | 27-225 Pawłów, Rzepin Pierwszy, 10

24,00FakturaReferat Organizacyjny
28242243261-01-9-R2017-07-10Zakup prenumeraty na potrzeby Zespołu Zarządzania KryzysowegoForum Media Polska Sp. z o.o. | 60-595 Poznań, ul. Polska 13

240,17FakturaReferat Organizacyjny
28232243446-01-10-R2017-07-10Zakup prenumeraty do Zespołu Zarządzania KryzysowegoForum Media Polska Sp. z o.o. | 60-595 Poznań, ul. Polska 13

271,85FakturaReferat Organizacyjny
28220902/001/20172017-07-11Zakup artykułów elektrycznych do bieżącej konserwacji sieci elektrycznej w budynku Urzędu MiejskiegoP.P.U EUROKABEL-PROREM SP. Z O.O | 27-200 Starachowice, ul. Koscielna 98A

841,76FakturaReferat Organizacyjny
282115302505312017-07-10Opłata za wywóz nieczystości z pojemnika użytkowanego przez Urząd MiejskiTonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

891,00FakturaReferat Organizacyjny
2820F21979P0617SFAKAME2017-07-07Opłata za usługi pocztowe dla Urzędu MiejskiegoPoczta Polska | 30-949 Kraków, ul. Prokocimska 6

8339,59FakturaReferat Organizacyjny
28191206/ZP/20172017-07-11Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

248,66FakturaReferat Organizacyjny
28181176/ZP/20172017-07-06Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

223,28FakturaReferat Organizacyjny
2817FLZ06381479/007/172017-07-07Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

1114,33FakturaReferat Organizacyjny
2816FLZ06185848/007/172017-07-07Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

300,12FakturaReferat Organizacyjny
281555/ZPC/06/20172017-07-06Opłata za ochronę osób i mienia w Urzędzie MiejskimSTW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

2231,71FakturaReferat Organizacyjny
281447/06/20172017-07-11Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynkach Targowiska Miejskiego w Starachowicach.MICRON Sp. z o.o. | 25-612 Kielce , ul. Hoża 18/U1

8520,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2813R/2/06/20172017-07-11Opłata za usługę konserwacji centrali i utrzymanie stałej łączności w Urzędzie MiejskimUsługi Telekomunikacyjne Agnieszka Wójtowicz | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 1/22

855,00RachunekReferat Organizacyjny
2812WOD/158/07/20172017-07-11Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów Targowiska Miejskiego w StarachowicachPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

434,32FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
28117144/172017-07-07Opłata za usługi poligraficzne dla Urzędu MiejskiegoRemi-B | 43-382 Bielsko -Biała, ul. Strażacka 35

307,50FakturaReferat Organizacyjny
2810WOD/100/07/20172017-07-11Opłata za zakup wody i odprowadzanie ścieków z terenów Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Przedesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | Starachowice, ul. Iglasta 5

985,84FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
28097143/172017-07-06Opłata za usługi poligraficzne dla Urzędu MiejskiegoRemi-B | 43-382 Bielsko -Biała, ul. Strażacka 35

73,80FakturaReferat Organizacyjny
2808Rachunek nr 9/20172017-07-03Należność za wykonanie wyceny wartości rynkowej dz. nr 116/7 przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej w Starachowicach zgodnie z umową nr 44/APG/2017 z dnia 31.05.2017 r.Wycena Nieruchomości- Emilia Wasilewska | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/109

290,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
28071351/TL/20172017-07-03Opłata za usługę outsorcingu obejmującego drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów w Urzędzie MiejskimPRINTNONSTOP Sp. z o.o. | 20-228 Lublin , ul. Zawieprzycka 8L

6114,75FakturaReferat Organizacyjny
2806Rachunek nr 7/20172017-07-03Należność za wykonanie wyceny wartości rynkowej dz. nr 631/4 przy ul. Modrzewiowej w Starachowicach zgodnie z umową nr 45/APG/2017 z dnia 31.05.2017 r.Wycena Nieruchomości- Emilia Wasilewska | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/109

290,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2805FV/38/172017-07-11Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie".B-EXPERT Sp. z o.o | 50-517 Wrocław, ul. Bardzka 60

4723,20UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2804PO.3162.6.64.2017.TA2017-07-11Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
280333242/BIG/07/20172017-07-03Opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. ( za czerwiec 2017 r.)Krajowy Rejestr Długów | 51-214 Wrocław , ul. Armii Ludowej 21

98,40FakturaReferat Podatków i Opłat
2802Km 2016/152017-06-30Koszty postępowania egzekucyjnego.Komornik Sądowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 13

26,17UstawaReferat Podatków i Opłat
28012701/17/GKDŚ/KM2017-07-11Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę nieruchomości ATRIUM Kazimiera Saramak za miesiąc lipiec 2017 r.Zarządca Wspólnoty "ATRIUM" Kazimiera Saramak | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Słoneczna 14

13484,37UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2800Faktura nr 15302505362017-07-10Zapłata za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

2541,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2799Faktura nr WOD/1332/06/20172017-07-10Zapłata za zużytą wodę do celów p-poż na terenie gminy Starachowice w II kwartale 2017 r.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

518,66UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2798103/20172017-07-07Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy zadania "Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej"PPUH VITARO | 97-500 Radomsko, Dziepółć, 3

86100,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
27970021/172017-06-26Zapłata za budowę oświetlenia drogi gminnej (dojazdowej do Smugowej) na działkach 1389/2, 1398/10, 1401/10Zakład Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Jarosław Bojanowicz | 26-021 Daleszyce, Suków 94

8620,50UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2796F/0183687/172017-07-07Zakup fiszek do nauki angielskiego dla seniorów w Domu Senior-WIGOR. TAMI PHU WOJCIECH STERNA | 61-353 Poznań, ul. Piotrowska 12

34,25FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
2795FVS/003580/STA/20172017-07-06opłata za wynajem kabiny toi toi przy ul. Radomskiej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2794FVS/003579/STA/20172017-07-06opłata za wynajem kabin toi toi w okolicy cmentarza przy ul. Zgodnej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2793Faktura VAT nr 00007/2017/TOG2017-07-07oplata za pielęgnację gwarancyjną kwiatówFUH "TWÓJ OGRÓD" Piotr Gołda | 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 12

5076,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2792nr WOD/99/07/20172017-07-07opłata za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego przy al. Armii Krajowej w StarachowicachPWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

29,91UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2791213/20172017-07-10DelegacjaTwardowska Małgorzata

20,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2790nr 61/20172017-07-07opłata za wykonanie map do celów projektowychDróżdż Ryszard

1200,00RachunekReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2789FS 45/20172017-07-07Opłata za przyjęcie do schroniska bezdomnego zwierzęcia odłowionego na terenie miasta Starachowice.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. | 27-415 Kunów, ul. Borowska 1

1900,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2788Rachunek nr 1.2017-07-07Zapłata za rozpatrzenie 2 wniosków postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

150,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2787Rachunek nr 1.2017-07-07Zapłata za rozpatrzenie 2 wniosków postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

150,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
27860141/17/FVS-Us2017-07-06Zapłata za przewóz osób na trasie Starachowice - Suchedniów - Starachowice.Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

1000,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
278512/06/20172017-07-07Opłata za zbieranie zwłok zwierzęcych z terenu miasta Starachowice.P.H.U. "REKO" | 25-636 Kielce, ul. K. Kaznowskiego 3/23

2268,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2784Faktura nr FVS/003768/STA/20172017-07-07Zapłata za serwis kabiny sanitarnej typu TOI TOI przy budynku Bugaj 26.TOITOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

36,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2783Faktura nr FVS/003769/STA/20172017-07-07Zapłata za serwis kabin sanitarnych typu TOI TOI zlokalizowanych przy budynkach socjalnych.TOITOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

1405,40UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
27820061/17/FVS2017-07-03Opłata za konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice.Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

17982,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2781PO.3162.6.98.2017.KI2017-07-10Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2780Faktura nr RSU/146/06/20172017-07-10Zapłata za dostawę mediów do budynku Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

749,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2779WEW14272/20172017-07-10Opłata trzeciej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice Fiat Doblo TST 08282- Straż Miejska, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

232,00ZlecenieReferat Organizacyjny
2778WEW14284/20172017-07-10Opłata drugiej raty za ubezpieczenie przyczepy podłodziowej TST30YX- MOSiR Starachowice, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

13,00ZlecenieReferat Organizacyjny
2777F06010_P0717SC2017-07-07Płatność za konwojowanie gotówki z UM do banku VI/2017Poczta Polska | 60-943 Poznań, ul. Głogowska 17

825,21FakturaReferat Podatków i Opłat
2776602/06/20172017-07-03Opłata za zakup 30 szt koszy ulicznych betonowych.KĘSBET Wyroby Betonowe | 48-231 Lubrza, ul. Wolności 28a

13784,36UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
277512/B/20172017-06-30Dostawa ciepłych posiłków do Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. CENTO Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Wiśniowa 10

7323,10UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
27742677/17/GKDŚ/KM2017-07-10Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządzanie Nieruchomościami STARDOM za miesiąc lipiec 2017 r.Zarządzanie Nieruchomościami STARDOM Krystyna Rokita | 27- 200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/83

6712,40UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
27732676/17/GKDŚ/KM2017-07-10Opłata za lokal użytkowy zarządzany przez Agencję Nieruchomości ALIANTAgencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

1216,86UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
27722675/17/GKDŚ/KM2017-07-10Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Marzenę Jakubowską za miesiąc lipiec 2017"Zarządzanie Nieruchomościami" Marzena Jakubowska | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 4/21

10553,42UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
277138/ZPC/06/20172017-07-07Opłata miesięczna za usługę ochrony i mienia w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".STW SYSTEM Sp.z o.o. | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252

8251,33FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2770059/20172017-07-07Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" i terenu zewnętrznego przyległego do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". AGA Trans Agnieszka Rafalska | 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 9/12

5076,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2769Rachunek za VI.2017 r.2017-07-06Rachunek za realizację zadań w m-cu czerwcu 2017 r., związanych z funkcją ABI i Pełnomocnika Informacji Niejawnych w ramach umowy zlecenia. 1500,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
276806/20172017-07-05Nadzór autorski i inwestorski nad zadaniem "Zatoka autobusowa MZK w rejonie Galerii Skałka. Umowa z dnia 11.07.2016 r."TAK" Tadeusz Serafin | 27-215 Wąchock, ul. Marcinków 100

500,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
276705/20172017-07-05Nadzór autorski i inwestorski nad zadaniem "Budowa Placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych etap II. umowa z dnia 12.07.2016 r."TAK" Tadeusz Serafin | 27-215 Wąchock, ul. Marcinków 100

446,49UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
27661/07/20172017-07-03Budowa zatoki autobusowej MZK w rejonie Galerii SkałkaF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

61556,78UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2765Faktura VAT 10/G/20172017-07-07Roboty remontowo-budowlane budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 18 zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 29.05.2017r."DREWBUD" Agnieszka Perchel - Papaj | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

12756,19UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
276403 0249 000 0026 032017-07-06Opłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej do garaży, nieruchomości mieszkalnych, przepompowni wód opadowych oraz fontann stanowiących własność Gminy Starachowice.PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

5931,24UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2763Km 526/172017-06-30Koszty postępowania egzekucyjnegoGocał-Kłapcia Anna

29,42UstawaReferat Podatków i Opłat
2762050/20172017-07-07Opłata za montaż 30 szt. koszy ulicznych betonowych na terenie miasta Starachowice.P.H.U. Lidren Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 8

2583,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2761KM 655/172017-06-30Pokrycie kosztów postępowanie egzekucyjnego. Gocał-Kłapcia Anna

34,56UstawaReferat Podatków i Opłat
2760000052/06/2017/MPOZ2017-07-07Opłata za miesięczną usługę monitorowania zdarzeń pożarowych w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Argos-1 Sp. z o.o. | 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1 B

553,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
27593/20172017-07-07Opłata za miesięczną usługę letniego utrzymania terenów zewnętrznych Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Minda Dariusz

1000,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2758121/SP/06/20172017-07-03Prowizja za pobraną opłatę skarbową za czerwiec 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zgodnie z umową z dnia 31.01.2017 r.Starostwo Powiatowe | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

234,72FakturaReferat Podatków i Opłat
275782/6/20172017-07-04Naprawa i odnowienie istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych w mieście Starachowice w okresie 01.06.2017 - 30.06.2017"M-ZNAK" | 25-640 Kielce, Kielce, ul. Jurajska 10/42

2795,86UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
275603 4195 000 0006 032017-07-05Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego przy ul. Skalistej w Starachowicach.PGE Obrót S. A. | 35-959 Rzeszów , ul. 8-go Marca 6

139,19UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
275542118034272017-07-04Opłata za zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego ul. Krańcowej w Starachowicach.Animex Foods Spółka z o.o. sp.k. | 14-100 Ostróda, Ostróda, ul. Morliny 15

1056,08UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2754EKSP.525.7.2017.KL2017-07-07Dotacja na realizację zadania publicznego - art. 19 a - "I Starachowickie Grand Prix na bieżni"Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice | Starachowice, ul. Pl. Rynek 32

1000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
275301/06/20172017-06-30Realizacja usługi utrzymania czystości w Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

682,50UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
275201/06/20172017-06-30Realizacja usług rehabilitacyjnych w Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

1185,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
275101/06/2017 r.2017-06-30Realizacja usług pielęgniarskich w Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

800,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
275001/06/2017 r.2017-06-30Realizacja warsztatów aktywizujących dla seniorów w Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

380,00UmowaZespół ds Polityki Senioralnej
27491/20172017-07-06Opłata za usługę obsługi parkingu na Targowisku Miejskim w StarachowicachĆwieluch Piotr

520,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
274800271/20172017-07-04Opłata za wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Starachowice.Agencja Reklamy Graficom | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 131

1316,10ZlecenieReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2747208/20172017-07-03opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi w StarachowicachAdministrator Cmentarzy Komunalnych w Starachowicach - Jacek Ronduda | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 56

5901,98UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2746FS/17/7/72017-07-03opłata za administrowanie szaletami miejskimi przy al. Armii Krajowej i Placu Rynek w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

2415,42UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2745FS/17/7/42017-07-03opłata za administrowanie szaletem miejskim przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

1188,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2744PO.3162.30.17.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2743PO.3162.30.16.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2742PO.3162.30.15.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
27411707100002017-07-03Czynsz dzierżawny za lipiec 2017 r. za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skarżysko, zajętej pod pas drogowy ul. Myśliwskiej.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko | 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Wiejska 1

708,90UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2740PO.3162.30.14.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2739PO.3162.30.13.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2738PO.3162.30.12.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2737Faktura VAT nr 00264/2017 z dnia 29.06.22017-07-06Należność za wykonanie banera o wymiarach 2m na 1m z napisem: Na sprzedaż własność Gmina Starachowice tel. 41 273 82 58 oraz jego zamontowanie na ścianie budynku przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego14, zgodnie ze Zleceniem Nr 47/APG/2017 z dnia 12.06.2017 r.Agencja Reklamy Graficom | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 131

184,50ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
27362017-07-06Należność za monitorowanie w miesiącu czerwiec 2017 r., systemu alarmowego na obiekcie Gminy Starachowice tzw. Pałacyk, usytuowanym w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15, zgodnie z umową nr 436/M/2011 z dnia 27.07.2011 r. i aneksem nr 380/M/2015 z dnia 01.01.2015 r.Grupa GT Ochrona Sp z o. o. | 25-619 Kielce, ul. Tytusa Chałubińskiego 42

61,50UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2735Faktura Nr FV/4/17 z dnia 14.06.2017 r.2017-07-06Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki gruntu Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1736/5, zgodnie z umową Nr 29/APG/2017 z dnia 28.04.2017 r.PENDO Wycena Nieruchomości Marlena Rusek | 31-571 Kraków, ul. Czyżyńska 21/115

397,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2734PO.3162.30.11.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2733Rachunek Nr 8/2017 z dnia 03.07.2017 r.2017-07-06Należność za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki gruntu Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Lipowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 425, zgodnie z umową Nr 42/APG/2017 z dnia 31.05.2017 r.Wycena Nieruchomości- Emilia Wasilewska | 27-200 Starachowice, ul. Graniczna 12/109

290,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2732PO.3162.30.10.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2731PO.3162.30.9.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2730PO.3162.30.8.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2729PO.3162.30.7.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

300,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2728PO.3162.30.6.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2727PO.3162.30.5.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2726Faktura Nr 6/2017 z dnia 26.06.2017 r.2017-07-06 Należność za wykonanie podziału działki Gminy Starachowice położonej w Starachowicach przy ul. Radosnej, oznaczonej nr ew. 255 (obręb 0001), pomniejszona o naliczoną karę umowną za nieterminowe wykonanie, zgodnie z umową nr 19/APG/2017 z dnia 23.03.2017 r. P.P.H.U. "GEOZET" Zygmunt Bernaciak | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 20/72

1176,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2725FA00066911/20172017-07-06Zakup Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Zmian w KPA do Urzędu MiejskiegoWydawnictwo C.H. Beck Sp. zo.o. | 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

131,67FakturaReferat Organizacyjny
2724FV-000217/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/7 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,88UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2723FV-000216/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalniana 10A/3 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

731,65UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
27221294K1/0804/172017-07-06Zakup paliwa do samochodu służbowego SKODA SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

225,23FakturaReferat Organizacyjny
2721FV-000219/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/9- za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

947,60UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2720EKSP.8141.9.27.2017.SZM2017-07-06Wynagrodzenie dla członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

450,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2719FV-000222/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/30 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

838,34UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2718Lista2017-07-06Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą, pranie i środki higieny dla pracowników interwencyjnych Urzędu MiejskiegoUrząd Miejski w Starachowicach Inspektor ds. BHP Marek Pocheć | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

504,47Lista wypłatReferat Organizacyjny
2717FV-000220/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/19 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,23UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2716FV-000218/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/3- za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

653,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
271500631/172017-07-05Opłata za usługę serwisu i nadzoru informatycznego dla Urzędu MiejskiegoFORTES Sp.J. Przedsiębiorstwo Informatyczne | 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 177

2533,80FakturaReferat Organizacyjny
2714113/20172017-07-05Zakup artykułów spożywczych Firma Handlowo-Usługowa Sylwia Sikora-Bujak | 25-632 Kielce, ul. Piekoszowska 116C/9

375,15FakturaReferat Organizacyjny
2713EKSP.525.5.2017.KL2017-07-05Rozliczenie dotacji przyznanej w 2017 roku - art. 19 a - UMKS GraczUczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "GRACZ" | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 12

8500,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
271209/07/20172017-07-04Rozliczenie opłat za energię elektryczną pobraną przez system monitoringu miejskiego w budynku przy ul. Hutniczej1WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH GMS J.GOŁDA W. MĄKA | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 25

94,85FakturaReferat Organizacyjny
27112623/17/GKDŚ/KM2017-07-06Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę nieruchomości M-2 za miesiąc lipiec 2017r.F.H.U. Zarządzanie Nieruchomościami M-2 | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Partyzantów 1a/16

16669,18UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2710F 0005/07/20172017-07-05Opłata za usługę wykonania pieczątki na potrzeby Rady Miejskiej w Starachowicach STUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

24,60FakturaReferat Organizacyjny
2709EKSP.525.1.2017.KL2017-07-05Rozliczenie dotacji przekazanej w 2017 roku - art. 19 a - dla Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS StarIntegracyjna Akademia Piłkarska Starachowickiego Klubu Sportowego Star Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

10000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2708FV-000221/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29/ 26- za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

756,39UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2707FV-000242/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/ 36- za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1100,36UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
270636/06/20172017-07-05Opłata za mycie samochodów służbowych Urzędu MiejskiegoENEF Nina Figiel | 27-200 Starachowice, ul. Główna 8

271,01FakturaReferat Organizacyjny
2705FV-000241/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/35 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

413,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2704FV-000240/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/33 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

916,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2703SM.3220.2.2017.JMA2017-07-06Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej pracowników Straży Miejskiej za II kwartał 2017 rokuWydział Finansowy - Urząd Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1979,24Lista wypłatStraż Miejska
270206126/17/F2017-07-04Opłata za usługę opieki autorskiej systemu el-Dok w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

1955,08FakturaReferat Organizacyjny
2701FV-000239/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/32 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1161,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
270006124/17/F2017-07-04Opłata za usługę hostingu i zarządzanie systemem BIP w Urzędzie MiejskimZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

246,00FakturaReferat Organizacyjny
2699PO.3162.30.4.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2698FV-000238/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/29 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

934,68UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2697FV-000237/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/28 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1039,17UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
269606125/17/F2017-07-04Opłata za usługę hostingu i utrzymania systemu el-Agent dla Urzędu MiejskiegoZakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

332,10FakturaReferat Organizacyjny
2695FV-000236/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/26 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

703,13UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2694PO.3162.30.30.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2693FN.PO-71431-9/27/KI/20092017-07-06Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2692FV-000235/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/25 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1038,79UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2691PO.3162.30.2.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2690FV-000234/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/24 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1141,55UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2689FV-000233/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/23 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

434,35UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2688FV-000232/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/21 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

979,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2687FV-000231/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/20 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

911,45UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2686FV-000230/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/19 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

646,90UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2685FV-000229/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/18 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

837,91UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2684PO.3162.30.1.2017.WA2017-07-06Opłata sądowaSąd Rejonowy I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2683FV-000228/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/17 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

779,20UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2682FV-000225/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/6- za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1024,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2681FV-000223/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/1 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1069,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2680Faktura VAT nr 0000381/FAV/U/20172017-06-30Opłata za aktualizację użytkową systemu "odpadywgminie.com" wraz ze wsparciem serwisowym za miesiąc czerwiec 2017r.PROFEKO Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36

1230,00UmowaReferat Podatków i Opłat
2679FV-000224/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/4 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

800,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2678FV-000226/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/12 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

656,82UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2677PO.3162.6.124.2017.KI2017-07-06Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2676FV-000227/20172017-07-04Opłata za najem lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 70/16 - za m-c 07/2017STBS ,,Wspólny Dom' Sp.z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21 A

1085,48UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2675Faktura nr WOD/1269/06/20172017-07-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków- dotyczy nieruchomości gminnej Ostrowiecka 21B.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

1820,80UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2674075/K/20172017-07-06Opłata za konserwację dźwigu hydraulicznego zainstalowanego w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Urządzenia Transportu Bliskiego serwis Maria Brzoza | 26-001 Masłów, ul. Modrzewiowa 12

170,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2673Faktura nr WOD/1270/06/20172017-07-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości gminnej Ostrowiecka 21A.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

2925,41UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2672Faktura WOD/1271/06/20172017-07-05Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy nieruchomości Boczna 42.PWiK | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

113,29UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2671Faktura nr 74/06/20172017-07-04Zapłata za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników przy gminnych budynkach mieszkalnych.Wywóz Nieczystości Płynnych Tadeusz Marczak | 27-200 Starachowice, al. Niepodległości 73

2420,28UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
26706/06/20172017-06-30Roboty remontowe umowa z 20.06.2017F.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

17466,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2669Umowa Nr 332/2015/1424522017-07-05spłata odsetek od kredytu za okres 1.04.2017 do 30.06.2017 Bank Spółdzielczy | 27-200 Staracahowice, Starachowice , ul. Kilińskiego 1/1

4569,47UmowaReferat Księgowości Budżetowej
26680611-SEE.711.529.2017.8.KE2017-06-24Koszty postępowania egzekucyjnegoLubelski Urząd Skarbowy w Lublinie | 20-883 Lublin, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

6,40UstawaReferat Podatków i Opłat
2667EKSP.3032.4.2017.GMo-192017-07-05Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

3799,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2666F0003/07/20172017-07-05Zapłata za druk ulotek informacyjnych "Zanim będzie za późno".STUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

420,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2665EKSP.3032.4.2017.GMo-192017-07-05Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

9810,89Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2664FA/94477/20172017-07-04Faktura Vat nr FA/94477/2017 za usługi teleinformatyczne - system informowania i ostrzegania SMS w m-cu czerwcu 2017 r.SerwerSMS.pl | 43-251 Pniówek , Pniówek, ul. Pszczyńska 46

269,10UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2663Rachunek za VI.2017 r.2017-07-03Rachunek za realizację umowy zlecenia w m-cu czerwcu przez mechanika/konserwatora - kierowcy w Jednostce OSP Starachowice. 270,00UmowaZespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2662FV/46/06/20172017-07-05Faktura za szkolenie: "Procedura udostępniania danych osobowych"Private Corporate Consulting Sp. z o. o. | 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 9/11/61

998,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
26612586/17/GKDŚ/KM2017-07-05Opłata za lokal gminny zarządzany przez Starachowicką Spółdzielnie Mieszkaniową za miesiąc lipiec 2017r. Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9

233,56UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2660PO.3162.6.98.2017.KI2017-07-05Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
26592585/17/GKDŚ/KM2017-07-05Opłata za lokale gminne użytkowe zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc lipiec 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

4012,23UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
26582584/17/GKDŚ/KM2017-07-05Opłata za lokale gminne mieszkalne zarządzane przez Zakład Usług Gospodarczych za miesiąc lipiec 2017 r.Zakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

36615,41UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2657FN-PO.3162.1.96.2012.KI.32017-07-05Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
2656PO.3162.6.61.2017.KI2017-07-05Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
265506/06/20172017-07-05Produkcja i emisja programu Flesz - Informator Prezydenta Miasta Starachowice - czerwiec 2017 przez Telewizję Starachowice Vimedia Jan Tamiołło | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Graniczna 12/99A

2521,50UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
2654415/2017/INT2017-06-29Publikacja modułowych ogłoszeń prasowych oraz Informatora Urzędu Miejskiego na łamach Gazety StarachowickiejGrzegorz Żyła Wydawnictwo 24 Godziny "Gazeta Starachowicka" | 27-200 Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 23

718,53UmowaBiuro Komunikacji Społecznej
2653Umowa Nr 3/B/16/000 z dnia 19.10.20162017-07-05Spłata odsetek od kredytu za IIkwartał 2017r Bank Spółdzielczy w Iłży | 27-100 Iłża, ul. Rynek 1

24682,19UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2652Faktura nr FVS/46/6/20172017-07-03Zapłata za dostawę energii elektrycznej do budynków gminnych Ostrowiecka 21A i 21B."EkoMedia" Sp.zo.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

11972,13UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2651Faktura nr WOD/1236/06/20172017-07-04Zapłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - dotyczy lokali gminnych przy ul. Piłsudskiego 35.PWiK Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

316,67UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2650WEW13876/20172017-07-05Opłata czwartej raty za ubezpieczenie mienia Gminy Starachowice- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" | 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

2011,00ZlecenieReferat Organizacyjny
264901/06/20172017-06-28Wypłata wynagrodzenia za realizację usługi promocyjnej - Promocja Miasta Starachowice poprzez sport Miejski Klub Sportowy "STAR" Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

15000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2648WEW13872/20172017-07-05Opłata czwartej raty za ubezpieczenie mienia Gminy Starachowice- mienie od wszystkich ryzyk, zgodnie z umową z dnia 25.09.2017.Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" | 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

24174,00ZlecenieReferat Organizacyjny
2647WEW13866/20172017-07-05Opłata czwartej raty za ubezpieczenie mienia Gminy Starachowice- odpowiedzialność cywilna, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" | 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

8007,00ZlecenieReferat Organizacyjny
264663/06/2017/VAT2017-06-28Opłata za sprzęt informatyczny dostarczony w ramach zamówienia pn. "Rozbudowa środowiska terminalowego dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach".Diskus Polska Sp. z o.o. | 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A

230471,25UmowaReferat Obsługi Informatycznej
2645Rachunek nr 2/20172017-07-04Wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia w zakresie podnoszenia własnej wartości dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej"Charemska Monika

900,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
264420/0172017-07-03Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie wymiany nawierzchni ul. Spadowej w StarachowicachBiuro Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała | 27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 40a

22140,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
264321/20172017-07-03Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu odcinka ul. Batalionów Chłopskich w StarachowicachBiuro Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała | 27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 40a

11070,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2642Faktura VAT NR 146/06/20172017-07-03Upusty na sprzedane w czerwcu 2017 r. bilety do kina w ramach programu "Duża Starachowicka Rodzina"Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

221,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
26411164/ZP/20172017-07-04Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

191,70FakturaReferat Organizacyjny
2640177/172017-07-04Zakup czujnika dymu do archiwum w Urzędzie Miejskim"LATPOŻ" Handel i Usługi w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpożarowego | 27-200 Starachowice, ul. Stawowa 1

104,55FakturaReferat Organizacyjny
26392017-07-04Refundacja opłaty komorniczej za 06/2017Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

442,86UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
2638PO.3162.6.87.2017.KI2017-07-04Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
263798/172017-07-03Zakup czajnika do podgrzewania wodyP.H. Kopex - Bis Henryk Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

129,00FakturaReferat Organizacyjny
2636186561/GF172017-06-30Zakup naturalnej wody źródlanej i opłata za dzierżawę i koserwację dystrybutorów wody w Urzędzie MiejskimGetFresh sp. z o.o. | 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 31

372,23FakturaReferat Organizacyjny
2635154/20172017-07-03Zakup sylikonu i akrylu do bieżącej konserwacji powierzchni w Urzędzie MiejskimPPHU Chemax | 27-200 Starachowice, ul. Rynek 13

16,50FakturaReferat Organizacyjny
2634APG.6850.1.2016.KJ2017-07-03Czynsz za dzierżawę gruntu Gminy Wąchock, położonego przy zalewie "Pasternik", przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.Gmina Wąchock | 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

576,86UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
26332820/001/20172017-07-03Zakup świetlówek, opraw i baterii do bieżącej konserwacji sieci elektrycznej w budynku Urzędu MiejskiegoEUROKABEL-PROREM Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A

208,87FakturaReferat Organizacyjny
263202/2K/2017/E2017-07-03Rozliczenie opłaty za zużycie energii elektrycznej pobranej przez system monitoringu miejskiegoWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Graniczna 3 | 27-200 Starachowice, ul. Świętej Barbary 3

86,46RachunekReferat Organizacyjny
2631FNPO.3162.2.128.2014.TA2017-07-04Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

122,49UstawaReferat Podatków i Opłat
263052/20172017-07-04Opłata za usługę bieżącego utrzymania i konserwacji fontanny znajdującej się przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

6125,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2629F00269006170026659U2017-07-03Zakup książki nadawczej do kancelarii Urzędu MiejskiegoPoczta Polska Urząd Pocztowy Nr 1 | 27-200 Starachowice, ul. Słoneczna 4

30,00FakturaReferat Organizacyjny
262851/20172017-07-04Opłata za usługę bieżącego utrzymania i obsługę trzech fontann znajdujących się na Placu Rynek w Starachowicach.Cezar P.P.H.U Cezary Kartasiński | 27-225 Pawłów, Rzepin Kolonia 82

5272,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
26270854/17/17/FVS-Bil2017-07-03Zakup biletów jednorazowych MZK dla pracowników Urzędu MiejskiegoMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

750,00FakturaReferat Organizacyjny
26260154/17/FVS-Zn2017-07-03Opłata za doładowanie karnetów do przejazdów komunikacją miejską dla gońców w Urzędzie MiejskimMZK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

400,00FakturaReferat Organizacyjny
262523/KZ/20172017-06-30Opłata za zakup 20 szt. ławek parkowych z bali sosnowych.Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych - Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 109a

7525,14UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2624014279-2017-8092017-07-01Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

170,00FakturaStraż Miejska
2623013986-2017-8092017-06-28Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

180,00FakturaStraż Miejska
262224/KZ/20172017-06-30Opłata za usługę opróżniania i konserwacji koszy ulicznych na terenie miasta Starachowice.Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych - Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 109a

6833,16UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
26212552/17/GKDŚ/KM2017-07-04Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Piotr Adamus za miesiąc lipiec 2017Zarządca Nieruchomości mgr. inż. Piotr Adamus | 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 35

3152,46UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
26202551/17/GKDŚ/KM2017-07-04Opłata dotycząca lokalu gminnego Harcerska 12 korekta dotyczy zmiany liczby osób w danym lokaluZakład Usług Gospodarczych Stanisława Sikora & Maria Sławek | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

83,02UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
26192550/17/GKDŚ/KM2017-07-04Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości Janusz Ulichnowski za miesiąc lipiec 2017Zarządca Nieruchomości Pan Janusz Ulichnowski | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 12

210,89UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2618Faktura nr 39/20172017-07-03Zapłata za letnie utrzymanie terenów gminnych w miesiącu czerwcu 2017 r.F.U.H. "WAMEX" Wiesław Malicki | 27-200 Starachowice, ul. Benedyktyńska 2a

3564,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2617BR.3233.7.2017.ZH2017-07-04wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach za miesiąc czerwiec 2017 r. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

26861,00Lista wypłatBiuro Rady Miejskiej
2616Rachunek Nr 11/20172017-06-27Usługa transportowa ławek na uroczystość rocznicowąUsługi Transportowe Stanisław Sadło | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 17A

45,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2615FS 247/20172017-06-28Usługa transportowa na przewóz seniorów do Marcul na spotkanie pn. "Edukacja Przyrodnicza ze Starachowicką Radą Seniorów". Darkom Pisarek Dariusz | 27-200 Starachowice, ul. Partyzantów 8

400,00ZlecenieZespół ds Polityki Senioralnej
2614FV/17/055182017-07-03Zakup napojów i słodyczy dla uczestników I Wakacyjnego Turnieju SzachowegoF.H. "BIL" JERZY BUJNOWSKI | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 21

299,19FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2613FS/05446/20172017-07-03Zakup nagród dla uczestników I Wakacyjnego Turnieju SzachowegoPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Format" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. LEŚNA 33

259,91FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2612FV nr 282/MAG/06/20172017-07-03Zakup pucharów dla uczestników I Wakacyjnego Turnieju SzachowegoPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

240,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2611FV nr 171700778/07/172017-07-03Zakup artykułów spożywczych i ręczników papierowych - I Wakacyjny Rodzinny Rajd RowerowyBiedronka Starachowice Majówka | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 23

241,03FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2610Rachunek nr 1.2017-06-30Realizacja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska w czerwcu 2017 r.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

560,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2609Faktura refundacyjna Nr 175/07/2017/FK2017-07-03Refundacja ulg do biletów za miesiąc lipiec 2017 r.Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

516666,66FakturaSamodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
2608110/20172017-06-21Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do niepublicznego przedszkola w Gminie Skarżysko-Kamienna. Gmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

363,89NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2607VAT/71/SOSzW/06/20172017-06-26Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Starachowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w czerwcu 2017 r.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 16

3188,64FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2606FN-PO.3162.1.180.2012.KI.42017-07-03Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
2605PO.3162.6.96.2017.KI2017-07-03Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2604PO.3162.6.100.2017.KI2017-07-03Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2603FN-PO.3162.1.180.2012.KI.42017-07-03Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
2602DGL.7021.5.3.2017.MMa2017-07-03Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowychChałaciński Janusz

195,00RachunekReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2601WEW13714/2017.2017-07-03Opłata za używanie częstotliwości radiowej w Sekcji Monitoringu Miejskiego w Starachowicach, za III kwartał 2017 roku, zgodnie z pozwoleniami radiowymi.Urząd Komunikacji Elektronicznej | 01-211 Warszawa, Kasprzaka 18/20

1512,00ZlecenieReferat Organizacyjny
26000060/17/FVS2017-06-23Opłata za instalację nowych lamp typu Led na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke - Bosaka w Starachowicach.Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

23308,50UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2599Rachunek nr 1.2017-06-30Realizacja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska w czerwcu 2017 r.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

560,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2598Rachunek nr 1.2017-06-30Realizacja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska w czerwcu 2017 r.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

560,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2597Rachunek nr 1.2017-06-30Realizacja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska w czerwcu 2017 r.Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

560,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2596Fa VAT 310/06/2017/GM2017-06-23Opłata za roboty ogólnobudowlane w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 16/2017 z dnia 14.06.2017r."PREBUD" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9/117

18920,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
25958/20172017-06-30Zakup prasy do Domu Senior-WIGOR w 06/2017 r. SALONIK Dorota Banaszkiewicz | 27-200 Starachowice, ul. Al. Armii Krajowej 28/Boks 43

60,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
2594Umowa Nr 2/FN/06 z 2006 r2017-07-03Przekazanie dotacji za miesiąc lipiec 2017r Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

49000,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2593Umowa Nr 1/FN/06 z 2006r2017-07-03Przekazanie dotacji za miesiąc lipiec 2017rMiejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45240,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2592FS/17/6/112017-06-26opłata za koszenie traw i chwastów na terenie lasku u zbiegu ulic Kościelna/Lesna oraz terenu Parku Miejskiego w StarachowicachFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

9660,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2591Faktura nr WOD/952/06/20172017-06-30Zapłata za dostawę wody i odbiór ścieków- dotyczy gminnych nieruchomości mieszkalnych.PWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

11704,03UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2590- opłata nr 3919/20172017-06-27Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice - działek: 1398/1, 1398/20.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2589- opłata nr 3918/20172017-06-27Należność za wypis z rejestru gruntów działek: 532/17, 937/2, 507/2, 532/4, 1688/4, 532/3.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2588- opłata nr 3917/20172017-06-27Należność za zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

200,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2587- opłata nr 3916/20172017-06-27Należność za zakup wypisów i wyrysów z rejestru z ewidencji gruntów m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

200,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2586- opłata nr 3915/20172017-06-27Należność za zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

200,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2585- opłata nr 3451/20172017-06-27Należność za wypis z rejestru gruntów dz. nr 622 (obręb 0003) m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2584Kwity: KP nr 3048, nr 3162, nr 3196, nr 2017-06-28Należność za wnioski złożone do Sądu Rejonowego w Starachowicach oraz za opłacenie pozwu sądowego.Sąd Rejonowy | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

350,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
25837/20172017-06-29Opłata za wydanie 4 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Michałek Tadeusz - Biegły Psycholog

600,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
258229/20172017-06-29Opłata za wydanie 4 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW" | 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151

600,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2581Rachunek nr 6/20172017-06-28Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia z dnia 05.01.2017r. za miesiąc 06/2017Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2080,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2580202/20172017-06-30Zwrot kosztów wyjazdu służbowego na konferencję dotyczącą projektu PIM.Stanos Kamil | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

100,80RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2579EKSP.524.2.27.2017.JWo2017-06-30II transza dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.Starachowickie Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Plus Starachowice" | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21A

26000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2578EKSP.524.2.45.2017.JWo2017-06-30Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Integracyjna Akademia Piłkarska SKS STAR STARACHOWICE | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

4760,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2577201/20172017-06-30Zwrot kosztów wyjazdu służbowego na konferencję dotyczącą projektu PIMNasternak-Kmieć Aneta

100,80RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2576EKSP.524.2.36.2017.JWo2017-06-30Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Starachowickie Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Plus Starachowice" | 27-200 Starachowice, ul. Majówka 21A

6300,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2575PO.3162.6.129.2017.TA2017-06-30Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2574EKSP.524.2.43.2017.JWo2017-06-30Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 4

12960,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
25732017-06-30Lista wypłat zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 - wypłata w kasie 05.07.2017 r.Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

2360,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
25722017-06-30Lista wypłat stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 - II transza - konto 05.07.2017 r.Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

699,70Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
25712017-06-30Lista wypłat stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017 - II transza - wypłata w kasie 05.07.2017 r.Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

64,03Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
257090024473262017-06-29Opłata za dzierżawę linii niskiego napięcia na potrzeby monitoringu miejskiegoPGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

49,04FakturaReferat Organizacyjny
2569960/2017/V2017-06-30Zakup kubków jednorazowych P.H.U. ANIMAX Hurtownia Opakowań | 27-200 Starachowice, ul. Sportowa 8

19,51FakturaReferat Organizacyjny
25681129/ZP/20172017-06-29Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

336,65FakturaReferat Organizacyjny
2567WOD/892/06/20172017-06-29Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w budynku Urzędu MiejskiegoPWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

1375,86FakturaReferat Organizacyjny
2566FP09158/06/172017-06-30Zakup szklanek do Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

238,69FakturaReferat Organizacyjny
2565bilet parkingowy2017-06-30Opłata za parkowanie samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488Miejski Zarząd Dróg | 25-384 Kielce, Kościuszki 14

6,00RachunekReferat Organizacyjny
25642/20172017-06-30Opłata za rozliczenie energii elektrycznej pobranej przez system monitoringu miejskiego i dzierżawę powierzchni w budynku przy ul. Wysockiego 1Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Wysockiego 1 | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31

254,19RachunekReferat Organizacyjny
2563FS/17/6/102017-06-20opłata za cięcie pielęgnacyjno-korekcyjne żywopłotów na terenie miasta StarachowiceFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

14857,13UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
256212/20172017-06-29Zapłata za roboty wykonane w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starachowicach- Etap I"Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 26

419187,58UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2561Fa nr 0024/2017/U2017-06-09Opłata za roboty remontowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych w lokalach gminnych zgodnie z umową nr 10 z dnia 26.05.2017r.P.P.U.H. SPEC s.c. Artur Śliwa i Wiesław Zawłocki | 27-230 Brody, ul. Relaksowa 51

39991,00UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2560671/172017-06-29Opłata za usługę czynnego monitorowania i zwalczania szkodników w pomieszczeniach Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".Zakład Zwalczania Szkodników Żywnosci Krzysztof Szafirski | 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, ul. Iłżecka 65/33

369,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2559048/20172017-06-28Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu ul. Lempe w StarachowicachP.H.U. "LIDREN" Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Bankowa 8

19850,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2558FA/13/05/2017/DT2017-06-07Zapłata za przebudowę ulic: Moniuszki i Smugowej w Starachowicach BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

738765,00UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2557FV nr 1250/20172017-06-29Zakup 20 sztuk książki "Beldonek" autorstwa Adolfa DygasińskiegoPANZET Drukarnia, Krzysztof Zatorski | 25-390 Kielce, Kielce, ul. Dymińska 38

399,84FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2556EKSP.524.2.41.2017.JWo2017-06-29Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Fundacja Aktywizacji Społecznej Kanon | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

5400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2555PO.3162.6.122.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2554PO.3162.6.123.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2553PO.3162.1.92.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
2552PO.3162.6.105.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2551FN-PO.3162.2.32.2013.KI.52017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2550FN-PO.3162.2.32.2013.KI.52017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2549PO.3162.6.99.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2548PO.3162.6.107.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
25472017-06-29Refundacja opłaty komorniczej za okres od 01 do 28 czerwca br.Krajowa Administracja Skarbowa | Warszawa

1231,68UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
2546FN-PO.3162.1.94.2012.KI.32017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2545FN-PO.3162.1.94.2012.KI.32017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2544PO.3162.6.58.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2543PO.3162.3.124.2016.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2542EKSP.524.2.42.2017.JWo2017-06-29Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "GRACZ" | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 12

6160,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2541FP09103/06/172017-06-28Zakup środków do konserwacji urządzeń elektrycznychNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

17,96FakturaReferat Organizacyjny
2540PO.3162.6.59.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2539416/20172017-06-28Zakup baterii na Sesję Rady MiejskiejZakład Elektroniki P. i U. Dariusz Waszka | 27-200 Starachowice, ul. Żeromskiego 5

39,03FakturaReferat Organizacyjny
2538FN-PO.3162.1.120.2012.KI.32017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
2537FN-PO.3162.1.210.2012.KI.42017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
2536PO.3162.6.115.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

35,48UstawaReferat Podatków i Opłat
2535Del/206/20172017-06-28Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowegoRymarczyk Emilia | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

21,00RachunekReferat Organizacyjny
2534FN-PO.3162.1.120.2012.KI.32017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

174,02UstawaReferat Podatków i Opłat
2533955/2017/V2017-06-28Zakup kubków plastikowych do napojówP.H.U. ANIMAX Hurtownia Opakowań | 27-200 Starachowice, ul. Sportowa 8

32,50FakturaReferat Organizacyjny
2532PO.3162.6.104.2017.KI2017-06-29Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
2531060/06/20172017-06-26Opłata za odbiór i utylizację elektrozłomu z Urzędu MiejskiegoSerwiskom | 27-200 Starachowice, ul. Marsz.Piłsudskiego 56a

861,00FakturaReferat Organizacyjny
2530F 0239/20172017-06-27Druk plakatów informujących o wydarzeniu - I Starachowicka StrzałaINTERMARKA Magdalena Maciąg | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Boczna 14

350,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2529Umowa z dnia 12.03.2012r2017-06-28Spłata odsetek od obligacji Serii HH Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 02-515 Warszawa, Warszawa, ul. Puławska 15

16414,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2528Umowa z dnia 12.03.2012r2017-06-28Spłata odsetek od obligacji Serii GG Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 02-515 Warszawa, Warszawa, ul. Puławska 15

16414,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
252715302463732017-06-28Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za miesiąc maj 2017 r.Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

321565,02UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
25263132F01030/06/172017-06-19Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników konferencji naukowejJeronimo Martins Polska, Oddział Biedronka Starachowice Jana Pawła II | 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 18

58,93FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2525EKSP.524.2.40.2017.JWo2017-06-28Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Starachowicki Klub Karate KYOKUSHIN | 27-200 Starachowice, ul. Gliniana 5/15

9000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2524PO.3162.6.128.2017.TA2017-06-28Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
25236/06/20172017-06-27Opłata za wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" w Starachowicach" .FUH GRADIENT | 62-800 Kalisz, ul. Polna 35-45/9

2140,20FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2522171700758/06/172017-06-26Zakup artykułów żywnościowych do Domu Senior-WIGOR. Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A. | 62-025 Kostrzyn, pl. Żniwna 5

257,88FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
252114154/F01172017-06-26Zakup artykułów żywieniowych do Domu Senior-WIGOR. Hurtownia Artykułow Spożywczych A. i G. Zatorscy | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

539,46FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
25203307/M1/172017-06-26Zakup artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Senior-WIGOR. " Carmen" Spółka Jawna Monika Samborska &Agnieszka Sitek | 27-200 Starachowice, ul. Wspólna 1

214,00FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
2519111/20172017-06-21Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie Starachowice do przedszkola publicznego w Gminie Skarżysko-KamiennaGmina Skarżysko - Kamienna | 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18

522,35NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2518EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego klubu dziecięcegoKlub Malucha Re-Re-KUM-KUM | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 25

5000,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2517EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja na kształcenie specjalne w niepublicznym punkcie przedszkolnymTerapeutyczny Punkt Przedszkolny "MAŁYMI KROKAMI" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 8

15750,48Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2516EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego przedszkolaNiepubliczne Przedszkole GUCIO | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

14301,08Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2515EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalneNiepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki" Anna Rynkowska-Jasztal | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 19

12700,03Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2514EKSP.4431.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego żłobkaGUCIO Prywatny Żłobek Anna Kasperska | 27-200 Starachowice, ul. Podgórze 109/3

20000,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2513EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnegoPunkt Przedszkolny "SŁONECZKO" | 27-200 Starachowice, ul. Górna 10

9665,47Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2512EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego przedszkola i kształcenie specjalne Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 27-200 Starachowice, ul. Grzybowa 1

56194,31Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2511EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego gimnazjumNiepubliczne Gimnazjum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Starachowice , ul. Wojska Polskiego 15

14327,10Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2510WEW13257/20172017-06-27Opłata czwartej raty za ubezpieczenie przyczepy podłodziowej TST 11878- MOSiR Starachowice, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

12,00ZlecenieReferat Organizacyjny
2509555/KSI/06/20172017-06-19Zakup upominków dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.PHU ASPOL Beata Żmudzińska | 27-200 Starachowice, ul. Dworcowa 5

386,55FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2508EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego gimnazjumNiepubliczne Gimnazjum | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53

21968,22Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
250716/1706/000009892017-06-26Opłata za zużycie energii elektrycznej w garażach Urzędu Miejskiego - rozliczeniePGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

3,28FakturaReferat Organizacyjny
2506EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i kształcenie specjalne Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

27781,63Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2505FV/GMA/00073/06/172017-06-19Upominki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wręczone podczas Uroczystego Podsumowania Roku Szkolnego 2016/2017.PPHU "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski | 27-200 Starachowice, ul. Boczna 41

899,99FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
25041118/ZP/20172017-06-27Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

185,88FakturaReferat Organizacyjny
2503EKSP.4431.1.2017.GMo-212017-06-27Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, kształcenie specjalne oraz oddział przedszkolnySpołeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 7A

57263,72Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
25020632/17/FVS2017-06-27Opłata za prenumeratę "Tygodnik Starachowicki" dla Urzędu MiejskiegoSTARPRESS sp z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Murarska 11

30,00FakturaReferat Organizacyjny
2501A000009/20172017-06-20Upominek dla najlepszego ucznia gimnazjum w mieście wręczony podczas Uroczystego Podsumowania Roku Szkolnego 2016/2017.Sklep "SZAFIR" | 27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 25B

158,01FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2500715/20172017-06-23Opłata za świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internet dla Urzędu MiejskiegoKlinika Komputerowa Artur Wolski | 27-200 Starachowice, ul. Władysława Borkowskiego 1

150,00FakturaReferat Organizacyjny
2499F0051/06/20172017-06-20Upominki dla Dyrektorów szkół wręczone podczas Uroczystego Podsumowania Roku Szkolnego 2016/2017.STUDIO MAGORIA Piotr Barański | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

400,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
24981479/20172017-06-26Zakup aparatu telefonicznego do Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania NieruchomościamiNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

139,00FakturaReferat Organizacyjny
24971501/20172017-06-26Zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie MiejskimNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

150,01FakturaReferat Organizacyjny
249617/30962017-06-21Zakup owoców dla gości zaproszonych na Uroczyste Podsumowanie Roku Szkolnego 2016/2017.PPH "KWAS-MAR" Hurtownia Warzyw Owoców i Cytrusów | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

249,24FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
24959/20172017-06-20Faktura dotyczy wykonania prac geodezyjnych ul. Stanisława MoniuszkiGeodeta Uprawniony - Bożena Krakowiak | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 10/32

7900,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
249400133/172017-06-26Zakup podkładek pod meble do Urzędu Miejskiego ROLMEX ARTYKUŁY METALOWE - PRZEMYSŁOWE | STARACHOWICE, SPÓŁDZIELCZA 8

83,00FakturaReferat Organizacyjny
24934246/MAG/20172017-06-26Zakup artykułów spożywczychP.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

246,62FakturaReferat Organizacyjny
2492492017-06-21Bukiety okolicznościowe wręczone Dyrektorom szkół podczas Uroczystego Podsumowania Roku Szkolnego 2016/2017.Kwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

90,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2491FS/05122/20172017-06-19Zakup artykułów jednorazowych do organizacji poczęstunku dla gości zaproszonych na Uroczyste Podsumowanie Roku Szkolnego 2016/2017.PHU "FORMAT" Cieciora Alicja | 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

44,74FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2490EKSP.524.2.47.2017.JWo2017-06-27Dotacja na realizację zadania z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 4

16000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
248913536/F01172017-06-19Zakup artykułów spożywczych dla gości zaproszonych na Uroczyste Podsumowanie Roku Szkolnego 2016/2017.Hurtownia Artykułów Spożywczych, A. i G. Zatorscy | 27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

1042,04FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2488EKSP.524.2.48.2017.JWo2017-06-27Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14 A

7000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2487EKSP.524.2.37.2017.JWo2017-06-27Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "JUVENTA" | 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14

15300,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2486EKSP.524.2.39.2017.JWo2017-06-27Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "GAMBIT" | 27-200 Starachowice, ul. Moniuszki 117

6000,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2485Faktura nr 16/1706/000009882017-06-26Zapłata za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości gminnych.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

119,32UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2484EKSP.524.2.44.2017.JWo2017-06-27Dotacja na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST | 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 3a

13600,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2483142/06/20172017-06-26I transza dotycząca Akcji Wakacyjnej 2017.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

20000,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2482PO.3162.23.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2481PO.3162.22.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2480PO.3162.21.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2479PO.3162.20.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2478PO.3162.24.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

327,88UstawaReferat Podatków i Opłat
2477PO.3162.25.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

283,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2476PO.3162.26.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2475PO.3162.27.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2474PO.3162.28.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2473PO.3162.29.2017.TA2017-06-27Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

422,35UstawaReferat Podatków i Opłat
247213/20172017-06-21Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - etap II, w zakresie zagospodarowania terenu przyległego przy ul. Zakładowej w StarachowicachPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARKADA DELA" Emil Dygas | 26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a

209371,77UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2471203/20172017-06-27DelegacjaSkwarlińska Dorota | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

87,00UstawaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2470FP08750/06/172017-06-27Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachNUMENA Sp zoo | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Radomska 10

117,48FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2469FV nr 70/MAG/06/20172017-06-09Zakup medali dla uczestników Indywidualnych Zawodów Lekkoatletycznych Szkół PodstawowychPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

215,87FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2468FV nr 71/MAG/06/20172017-06-09Zakup medali dla uczestników Indywidualnych Zawodów Lekkoatletycznych Szkół GimnazjalnychPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

388,56FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
246710598K2/0207/172017-06-26Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Trafic TST 05488ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

227,38FakturaReferat Organizacyjny
24665/FA/2017/062017-06-22Opłata za usługę konserwacji miejskiej sieci szerokopasmowej oraz utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Starachowice (opłata za kwiecień, maj 2017 r.)SYMETRA | 28-100 Busko - Zdrój, Mikułowice 108

6916,93UmowaReferat Obsługi Informatycznej
24655824/06/2017/FV2017-06-26Zakup prenumeraty "Opłaty lokalne", Podatek od środków transportowych" do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimTaxpress s.c. | 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

170,97FakturaReferat Organizacyjny
24640607/17/FVS2017-06-26Opłata za usługi medyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego"MED-STAR" Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 35

902,00FakturaReferat Organizacyjny
2463A00009/20172017-06-26Zakup artykułów spożywczychPPHU "DUET" Sp. J. Woźniak Zbigniew, Ulichnowski Piotr | 27-200 Starachowice, ul. Langiewicza 3

62,83FakturaReferat Organizacyjny
246253/930909/20172017-06-26Zakup prenumeraty "Gazety Starachowickiej" dla Urzędu Miejskiego"Ruch" S.A. | 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52

30,00FakturaReferat Organizacyjny
246113/06/2017/b2017-06-26Zakup ładowarki do telefonów służbowych w Urzędzie MiejskimF.H. MES Agnieszka Nowak-Skalińska | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

25,00FakturaReferat Organizacyjny
2460FN.PO.71431-3/30/TA/2010.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2459FN-PO.3162.7.35.2011.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

261,03UstawaReferat Podatków i Opłat
2458FN-PO.3162.7.35.2011.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2457FN-PO.3162.1.199.2012.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2456FN-PO.3162.1.203.2012.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2455PO.3162.3.70.2016.TA2017-06-26Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

87,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2454PO.3162.6.53.2017.TA2017-06-26Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2453PO.3162.6.54.2017.TA2017-06-26Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2452PO.3162.6.52.2017.TA2017-06-26Opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnościSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

6,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2451Nr 117/06/20172017-06-22Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starachowice Wschodnie" w obrębie jednostki B9-Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice zgodnie z umową nr 48/APG/2015 -Etap IIBudplan Sp. z o.o. | 04-327 Warszawa, ul. Augusta Kordeckiego 20

5719,19UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
24502612-SEE.711.1.1016.20172017-06-19Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

128,30UstawaReferat Podatków i Opłat
24497620/172017-06-26Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"PPHU KOSIŃSKI PAWEŁ KOSIŃSKI TOMASZ PIEKOSZÓW UL. KLONOWA 18 | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. LEŚNA

395,05FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2448GKDŚ.6222.11.2016.SEli2017-06-22dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewaniaOsoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | Ochrona danych osobowych

2000,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2447EKSP.524.2.38.2017.JWo2017-06-23Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Starachowicki Klub Pływacki "Barakuda" | 27-200 Starachowice, ul. Miodowa 75

5400,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2446EKSP.524.2.49.2017.JWo2017-06-23Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Hauke Bosaka 2/76

18080,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2445WO/03-1108/0717/Z2017-06-22Opłata za sprzedaż energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego zasilanego z linii Orłowo 1.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

1100,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2444Umowa Nr 64/3900794/21080497/20082017-06-23Spłata odsetek od kredytu za ii kwartał 2017r Bank Gospodarstwa Krajowego | 25-359 Kielce, ul. Zagórska 20

16538,22UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2443013576-2017-8092017-06-22Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,03FakturaStraż Miejska
2442FV/96/20172017-06-23Opłata za wykonanie okresowego przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej SAP w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"BAREL Jerzy Urban i Wspólnicy SP.J | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 49

1230,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2441Faktura nr NM788/6/20172017-06-22Zapłata za nadzór autorski nad systemem rozliczeniowym SARCZ.Wpojewódzki Ośrodek Informatyki Sp. zo.o. | 80-355 Gdańsk, ul. Beniowskiego 84B

61,50UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2440F/30327938/06/172017-06-23Opłata za uługi telekomunikacyjne dla UM StarachowiceP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

156,97FakturaReferat Organizacyjny
2439F/3000/2339/06/172017-06-23Opłata za usługi telekomunikacyjne dla UM StarachowiceP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

245,98FakturaReferat Organizacyjny
2438PO.3162.6.126.2017.TA2017-06-23Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2437F/30000428/06/172017-06-23Opłata za usługi telekomunikacyjne dla UM StarachowiceP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
2436F/30003693/06/172017-06-23Opłata za usługi telekomunikacyjne dla UM StarachowiceP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

442,73FakturaReferat Organizacyjny
2435F/30048766/06/172017-06-23Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoP4 Sp. z o.o | 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

432,12FakturaReferat Organizacyjny
2434EKSP.3021.2.6.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Kacpra JakubowskiegoJakubowski Kacper

200,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2433EKSP.3021.2.5.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Zuzanny PacekPacek Zuzanna

200,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2432EKSP.3021.2.4.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Dawida GotszlingaGotszling Dawid

500,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2431EKSP.3021.2.3.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Marii PytelPytel Maria

600,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2430EKSP.3021.2.2.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Tatiany PlutyPluta Tatiana

500,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2429EKSP.3021.2.1.2017.KL2017-06-22Przekazanie szóstej raty przyznanego stypendium sportowego dla Agaty NowakNowak Agata

700,00UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2428Umowa Nr 62102026740000209600189944 z 202017-06-22Spłata odsetek za ii kwartał 2017r od kredytu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rynek 8

7033,15UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2427813/172017-06-22Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Targowiska Miejskiego w StarachowicachFirma Handlowa Chojnacki | 27-200 Starachowice, ul. Spóldzielcza 27

29,90FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
242614/01/20172017-06-06Opłata za świadczenie usług weterynaryjnych, odłowu bezdomnych zwierząt, czasowego ich przetrzymywania i przewożenia do schroniska w Janiku w miesiącu maju 2017 roku.Przychodnia Weterynaryjna "AS" | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 35

5720,10UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
24253/20172017-06-13Należność za wycenę nieruchomości: Gminy, położonej przy ul. Bugaj, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości prywatnej, leżącej przy Staropolskiej, przeznaczonej do nabycia do zasobów.Wycena Nieruchomości Anna Gruszczyńska | 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 19/44

1000,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
24244/20172017-06-12Należność za wycenę nieruchomości Gminy, położonej przy ul. Składowej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.Wasilewska Emilia

550,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2423000212/20172017-06-22Opłata za usługę przeglądu technicznego kasy fiskalnej parkingu przy ul. Targowej w StarachowicachPrzedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT" | 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 14

184,50FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
24228/20172017-06-06Należność za aktualizację mapy ewidencji gruntów poprzez wykreślenie rozebranych budynków Gminy oraz zmiana klasyfikacji gruntów Gminy, leżących przy ul. Bugaj.Krakowiak Bożena

500,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2421Rachunek do umowy zlecenia nr 2/20172017-06-19Usługa prowadzenia konferencji naukowej pn. "Miasto, ludzie, fabryka. Starachowice w założeniach Centralnego Okręgu Przemysłowego"Myśliński Krzysztof

592,31UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2420PO.3162.6.125.2017.TA2017-06-22Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
24192017-06-22Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPSŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki | 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

2672,78UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
24188177/21/20172017-06-22Zakup opatrunków i leków do uzupełnienia wyposażenia apteczek w Urzędzie Miejskim w StarachowicachApteka Słoneczna | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

303,70FakturaReferat Organizacyjny
241748/20172017-06-21Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

80,00FakturaReferat Organizacyjny
24164/20172017-06-21Opłata za usługę cyklinowania i lakierowania parkietu w pomieszczeniach biurowych Urzędu MiejskiegoWaldemar Grzelka Parkiet | 27-230 Brody, Lipie, ul. Starachowicka 106

2700,00RachunekReferat Organizacyjny
2415Faktura nr WOD/616/06/20172017-06-21Zapłata za dostawę wody i odbiór ścieków - dotyczy nieruchomości Radomska 51.PWiK Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Iglasta 5

220,52UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2414Faktura nr WOD/576/06/20172017-06-21Zapłata za dostawę wody i odbiór ścieków - dotyczy budynków na oś. Bugaj.PWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

4130,18UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2413772/20172017-06-19Zakup płynu do zmywarki gastronomicznej do Domu Senior-WIGOR. Przedsiębiorstwo ANGROT Romuald Angrot | 26-600 Radom, ul. Górna 18

230,99FakturaZespół ds Polityki Senioralnej
2412Umowa z dnia 18.05.2017 r.2017-06-22Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego w budynku SCK.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

10000,00UmowaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
241116/05/20172017-05-31Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej w mieście StarachowiceF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

54713,84UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
24102017-06-22Lista wypłat stypendium w roku szkolnym 2016/2017 (II transza) przekazana do realizacji w kasie UM w dn. 28.06.2017 r. (uzupełnienie)Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

950,65Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
24092017-06-21Lista wypłat stypendium w roku szkolnym 2016/2017 (II transza) - wypłata na konto w dn. 28.06.2017 r.Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

168542,80Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2408045/20172017-06-12Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz barierką przy ul. Piłsudskiego 82 w StarachowicachP.H.U. "LIDREN" Łukasz Sarzyński | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Bankowa 8

14999,85UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
24072/06/20172017-06-20Remont chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 5 i 5A w StarachowicachF.T.U.H "DAREK" Dariusz Fijałkowski | 27-200 Starachowice, ul. Żytnia 102

31088,25UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2406FV/196/06/20172017-06-21Faktura za szkolenie: "tytuły prawne do nieruchomości"Private Corporate Consulting Sp. z o. o. | 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 9/11/61

429,00FakturaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2405199/20172017-06-21DelegacjaFilipczak Barbara

22,00UstawaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
24041270/6/20172017-06-19Opłata za serwis oprogramowania komputerowego dla Ref. Ewidencji Ludności Tensoft sp. z o.o. | 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

420,66FakturaReferat Organizacyjny
24034116/MAG/20172017-06-21Zakup artykułów spożywczychP.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna /4 B

243,83FakturaReferat Organizacyjny
2402FP08636/06/172017-06-21Zakup artykułów gospodarczych na potrzeby Urzędu MiejskiegoNumena Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 10

212,86FakturaReferat Organizacyjny
2401F/000690/172017-06-13Zakup jednorazowych kubków na potrzeby organizacji poczęstunku dla uczestników konferencji naukowejPACO | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2B

31,98FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
24001/06/20172017-06-21Opłata za prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakresie kontroli okresowych stanu technicznego budynkuHuszno Jan | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

489,90RachunekReferat Organizacyjny
2399FV/891/2017/V2017-06-12Zakup jednorazowych kubków na potrzeby organizacji poczęstunku dla uczestników konferencji naukowejP.H.U. ANIMAX Hurtownia Opakowań | 27-200 Starachowice, ul. Sportowa 8

36,50FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2398FP1758/00548/06/17/022017-06-20Zakup artykułów spożywczych i chemicznych do Urządu Miejskiego LIDL Sklep Spożywczy Sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne Jankowice, ul. Poznańska 48

120,95FakturaReferat Organizacyjny
23973232/M1/172017-06-21Zakup odświeżaczy powietrza do pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego" Carmen" Spółka Jawna Monika Samborska &Agnieszka Sitek | 27-200 Starachowice, ul. Wspólna 1

166,01FakturaReferat Organizacyjny
23961466/20172017-06-20Zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie MiejskimNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

150,01FakturaReferat Organizacyjny
2395F 0055/06/20172017-06-21Opłata za wykonanie pieczątek STUDIO MAGORIA Agencja Reklamowa | 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej 25a

198,80FakturaReferat Organizacyjny
23942416/EC/06/172017-06-21Opłata za zakup energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1028,46FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
23931214/0/172017-06-21Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"PHU "DOM-MET" Jan Kiełbasa | 27-200 Starachowice, Starachowice, al. Armii Krajowej 7

66,62FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2392FP08018/06/172017-06-21Opłata za zakup materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"NUMENA Sp zoo | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Radomska 10

45,94FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
239137/20172017-06-21wiązanka pogrzebowaMagia Kwiatów Judyta Zawal | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 8

150,00FakturaBiuro Rady Miejskiej
23902347/17/GKDŚ/KM2017-06-21Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości SMLW "WANACJA" za miesiąc czerwiec 2017r.SMLW Wanacja | Starachowice, ul. Żytnia 31

4212,86UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2389PO.3162.13.3.2017.KAn-22017-06-21opłata komorniczaKomornik Sądowy | 27-200 Starachowice , ul. Staszica 13

115,69UstawaReferat Podatków i Opłat
2388PO.3162.13.2.2017.KAN-22017-06-21Opłata komorniczaKomornik Sądowy | 27-200 Starachowice , ul. Staszica 13

115,69UstawaReferat Podatków i Opłat
2387F/0097/20172017-06-19Usługa gastronomiczna dla prelegentów konferencji naukowejRestauracja Smakovita | 27-200 Starachowice, ul. dr. Władysława Borkowskiego 1

375,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
238620/20172017-06-13Zaprojektowanie, skład i druk plakatów promujących "Uroczystości Wykusowe"IMPRESJE.NET | 02-495 Warszawa, ul. Tomcia Palucha 15/18

500,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
238521/20172017-06-21Zaprojektowanie, skład i druk broszury okolicznościowej "Uroczystości Wykusowych"IMPRESJE.NET | 02-495 Warszawa, ul. Tomcia Palucha 15/18

500,00ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
23847372/172017-06-16Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPPHU KOSIŃSKI PAWEŁ KOSIŃSKI TOMASZ PIEKOSZÓW UL. KLONOWA 18 | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. LEŚNA

198,86FakturaStraż Miejska
23839/172017-06-05Zapłata za dętkę rowerową wymienioną w rowerze będącym na wyposażeniu Straży MiejskiejF.H.U.P. ROWEROWY ŚWIAT | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. IŁŻECKA 32

12,00FakturaStraż Miejska
2382Po.3162.6.121.2017.KI2017-06-21Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
23812612-SEE.711.1.988.20172017-06-13Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,50UstawaReferat Podatków i Opłat
2380Rachunek do umowy z dnia 16 VI 2017 r.2017-06-19Usługa przewozowa prelegenta konferencji naukowejZiędalski Sławomir

592,31UmowaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
23790088/06/2017/S2017-06-19Skład i druk plakatu na konferencję naukowąPrzedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27

55,35ZlecenieReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2378EKSP.8141.9.25.2017.SZM2017-06-21Wynagrodzenie członków GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

1050,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
237744/8/20172017-06-13Zakup nagród w konkursie historycznymFirma Księgarska GRAF sc Łukasz Jurczuk, Wiesław Jurczuk | 27-200 Starachowice, pl. Rynek 41

598,50FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
237643/8/20172017-06-08Zakup nagród dla uczestników konkursu historycznegoFirma Księgarska GRAF sc Łukasz Jurczuk, Wiesław Jurczuk | 27-200 Starachowice, pl. Rynek 41

255,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2375182/ST/20172017-06-01Zakup materiałów do opakowania nagród w konkursie "Co daje nam las?"PHT Prymus - AGD Sp. Jawna W. i J. Ślażyńscy | 27-200 Starachowice, ul. Piłsudskiego 11

27,50FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
237412139/F01172017-06-01Zakup poczęstunku dla uczestników konkursu "Co daje nam las?"HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH A. i G. ZATORSCY | Starachowice, ul. Radoszewskiego 29

407,87FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
237338/8/20172017-06-01Zakup nagród dla drużyn reprezentujących placówki oświatowe w konkursie "Co daje nam las?"Firma Księgarska GRAF s.c. Łukasz Jurczuk, Wiesław Jurczuk | 27-200 Starachowice, ul. Rynek 41

390,59FakturaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2372FA/14/05/2017/DT2017-06-07Zapłata za budowę ulicy Miodowej od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej w Starachowicach BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o. | 27-215 Wąchock , ul. Św. Rocha 31

222415,07UmowaReferat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego
2371FVT/0857821/06/2017-S156/P2017-06-19Opłata za dostęp do Internetu do Głównego Punktu Dystrybucji w ramach trwałości projektu e-Inclusion (opłata za miesiąc maj 2017 r.)VECTRA S.A | 81-525 Gdynia , Al. Zwycięstwa 253

1217,70UmowaReferat Obsługi Informatycznej
2370Nr 54/20172017-06-16opłata za wykonanie map do celów projektowychDróżdż Ryszard

600,00RachunekReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
23692017-06-20Lista wypłat II transzy świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego za rok szkolny 2017/2018 Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

141041,60Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2368PO.3162.6.120.2017.TA2017-06-20Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach | Starachowice, ul. Staszica 12

100,00UstawaReferat Podatków i Opłat
23674036/MAG/20172017-06-19Zakup artykułów spożywczychP.W. "MAT" Marzena Tkaczuk | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

2081,33FakturaReferat Organizacyjny
236603 2469 000 0106 032017-06-19Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia parkowego znajdującego się przy ul. Kościelnej 36 w Starachowicach.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

202,52UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
236563/05/20172017-06-20Opłata za wdrożenie usługi "platforma zakupowa" w Urzędzie MiejskimOpenNexus | 61-441 Poznań, ul. 28 Czerca 1956 Roku 406

14391,00FakturaReferat Organizacyjny
23641454/20172017-06-20Zakup materiałów do bieżącej konserwacji sieci elektrycznej w budynku Urzędu MiejskiegoNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

12,10FakturaReferat Organizacyjny
236344/20172017-06-20Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

60,00FakturaReferat Organizacyjny
236239/20172017-06-20Zakup listew podłogowych do remontowanego pomieszczenia w Urzędzie MiejskimPHU "Clever" | 27-200 Starchowice, ul. Reymonta 35

349,32FakturaReferat Organizacyjny
236102/06/20172017-06-16Zakup tortu jubileuszowegoSzkoła Tańca MiM Starachowice | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 4/10

150,00RachunekReferat Organizacyjny
236082/172017-06-20Zakup radioodbiornika do Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim P.H. Kopex - Bis Henryk Kopeć | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 16

159,00FakturaReferat Organizacyjny
235943/20172017-06-20Zakup wiązanki okolicznościowejKwiaciarnia Finezja | 27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 3

120,00FakturaReferat Organizacyjny
2358129/06/172017-06-20Opłata za dostarczanie energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego przy ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach.PZOZ | 27-200 Starachowice, Starachowice, Radomska 70

365,81UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
235700240/20172017-06-20Opłata za usługę poligraficzną - okleina drzwi kancelarii w budynku Urzędu MiejskiegoAgencja Reklamy Graficom | 27-200 Starachowice, ul. marsz. Piłsudskiego 131

209,10FakturaReferat Organizacyjny
2356UP/1679/172017-06-19Opłata za przegląd okresowy samochodu służbowego SKODA SUPER TST 38833AMD Auto Centrum Sp. z o.o. | 26-601 Radom, ul. Wernera 59

1064,89FakturaReferat Organizacyjny
23552320/17/GKDŚ/KM2017-06-20Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości "ALIANT" Katarzyna Prześrut za miesiąc czerwiec 2017 r.Agencja ALIANT Katarzyna Prześrut | 27-200 Starachowice, Starachowice, ul. Św. Barbary 3

12659,32UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
23541061/ZP/20172017-06-16Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

318,80FakturaReferat Organizacyjny
23531067/ZP/20172017-06-16Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

48,74FakturaReferat Organizacyjny
23521086/ZP/20172017-06-19Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej pracy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

237,11FakturaReferat Organizacyjny
235122/KZ/20172017-06-19Opłata za wykonanie usługi konserwacji urządzeń placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Starachowicach oraz wykonanie i montaż elementów małej architektury na terenie Miasta Starachowice.ZbiKTZ Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6-Go Września 109a

6000,17UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2350WEW12644/20172017-06-20Opłata drugiej raty za ubezpieczenie pojazdu słuzbowego Gminy Starachowice Peugeot TST10AM-Straż Miejska, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

224,00ZlecenieReferat Organizacyjny
2349WEW12640/20172017-06-20Opłata drugiej raty za ubezpieczenie pojazdu służbowego Gminy Starachowice Opel Vivaro TST 84UJ- MOPS, zgodnie z umową z dnia 25.09.2015.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawiciel w Koninie | 62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23

256,00ZlecenieReferat Organizacyjny
23485/20172017-06-09Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkołyGrzegorz Wąsik TAXI OSOBOWE | 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 10A/5

280,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2347FV18/20172017-06-20Opłata za rehabilitację i leczenie małej sarny znalezionej przy ulicy Ciasnej w Starachowicach Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom " Ptasi Azyl" | 26-060 Chęciny, Ostrów, 10

123,00RachunekReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2346PO.3162.6.9.2017.TA2017-06-20Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2345PO.3162.6.5.2017.TA2017-06-20Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2344192/20172017-06-20DelegacjaBorcuch Urszula

20,00UstawaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2343193/20172017-06-20DelegacjaPrzesłańska Kamilla | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

20,00UstawaReferat Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
23422307/17/PO/UA2017-06-20Przelew podatku VAT do US wg deklaracji VAT-7 za mc 05.2017Urząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

56557,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2341FN-PO.3162.1.113.2012.KI2017-06-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

88,16UstawaReferat Podatków i Opłat
23402305/17/GKDŚ/KM2017-06-19Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości "ATRIUM" Kazimiera Saramak za miesiąc czerwiec 2017 r.Atrium Saramak Kazimiera

13484,37UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2339PO.3162.6.118.20172017-06-19Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
23386/CUW/20172017-06-13Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Gminie Starachowice do oddziału przedszkolnego w Dziurowie. Gmina Brody | 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3

2645,44NotaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2337PO.3162.11.2.2017.WA2017-06-19Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach | Starachowice, ul. Lipowa 29

19,55UstawaReferat Podatków i Opłat
23362612-SEE.711.1.975.20172017-06-13Koszty postępowania egzekucyjnegoUrząd Skarbowy w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

7,01UstawaReferat Podatków i Opłat
2335FVS/002603/STA/20172017-06-09opłata za wynajem kabiny toi toi na cmentarz przy ul. Zgodnej w starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
23344/20172017-06-16Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Psychoedukacyjnego i Konsultacyjnego dla rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych w miesiącu maju 2017 r.Jabłońska Grażyna Specjalista Terapii Uzależnień

800,00RachunekReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2333FVS/002602/STA/20172017-06-09opata za wynajem kabiny na cmentarz przy ul. Radomskiej w Starachowicach"TOI TOI" Systemy Sanitarne Sp z o.o. Przedstawicielstwo Starachowice | 27-230 Lubienia, ul. Starachowicka 53

237,60UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2332Faktura nr 2402/EC/06/20172017-06-13Opłata za dostawę energii cieplnej do budynku Ostrowiecka 21A.Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

1023,67UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2331EKSP.8141.9.23.2017.SZM2017-06-16Wynagrodzenie dla członków Zespołu GKRPA w Starachowicach.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

600,00Lista wypłatReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2330134/06/20172017-06-06Współorganizacja Starachowickiego Dnia Dziecka 2017.Starachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

19495,28FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
232911479K1/0804/172017-06-16Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

167,17FakturaReferat Organizacyjny
23285379/2017/RPS2017-06-16Zakup wody "Buskowianka Zdrój Premium"" MARPOL" Hurtownia Wód Mineralnych | 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 12

354,24FakturaReferat Organizacyjny
23273099/M1/172017-06-16Zakup artykułów do utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego" Carmen" Spółka Jawna Monika Samborska &Agnieszka Sitek | 27-200 Starachowice, ul. Wspólna 1

27,80FakturaReferat Organizacyjny
232668/20172017-06-16Zakup artykułów do utrzymania czystości w budynku Urzędu MiejskiegoUsługi Elektro-Mechaniczne Aneta Wrona | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 32a

100,00FakturaReferat Organizacyjny
23251064/TL/20172017-06-14Opłata za usługę outsorcingu obejmującą drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów w Urzędzie MiejskimPRINTNONSTOP Sp. z o.o. | 20-228 Lublin , ul. Zawieprzycka 8L

5769,27FakturaReferat Organizacyjny
23248343/5/2/20172017-06-02Wynagrodzenie za wykonanie podziału nieruchomości prywatnej, położonej przy ul. Smugowej w celu wydzielenia jej części pod pas drogowy wymienionej ulicy. GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Józef Kusek | 39-304 Czermin, 411

1600,00UmowaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2323858/TL/20172017-06-14Opłata za usługę outsorcingu obejmującego drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów w Urzędzie MiejskimPRINTNONSTOP Sp. z o.o. | 20-228 Lublin , ul. Zawieprzycka 8L

8281,45FakturaReferat Organizacyjny
2322139/06/20172017-06-14Opłata za usługę wsparcia technicznego elektronicznej ewidencji czasu pracy w Urzędzie MiejskimKOMPAN Paweł Sokołowski | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

246,00FakturaReferat Organizacyjny
2321bilet parkingowy2017-05-30Opłata za parkowanie samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833Miejski Zarząd Dróg | 25-384 Kielce, Kościuszki 14

3,30RachunekReferat Organizacyjny
2320bilet parkingowy2017-06-02Opłata za parkowanie samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833Miejski Zarząd Dróg | 25-384 Kielce, Kościuszki 14

6,00RachunekReferat Organizacyjny
2319120/05/20172017-05-31Upusty za bilety do kina sprzedane w maju 2017 r. w ramach programu Duża Starachowicka RodzinaStarachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

76,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
23182284/17/GKDŚ/KM2017-06-16Opłata za lokale gminne zarządzane przez Zarządcę "Wspólny Dom" za miesiąc czerwiec 2017 r."Wspolny Dom" Zarządca Nieruchomości | 27-200 Starachowice, ul. Złota 22

46436,97UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
23172283/17/GKDŚ/KM2017-06-16Opłata za lokale gminne zarządzane przez zarządcę nieruchomości Anetę Białek za miesiąc czerwiec 2017 rZarządzanie Nieruchomościami "Nasz Blok" Aneta Białek | 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 27

3172,20UstawaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
231621/KZ/20172017-06-14Opłata za wykonanie i dostawę 150 szt, desek z drewna sosnowego do ławek parkowych.Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych - Henryk Pryciak | 27-200 Starachowice, ul. 6 Września 109a

2985,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2315061/06/172017-06-08Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków w maju 2017 r.Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

4250,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2314182/20172017-05-29Koszy wyjazdu służbowego na konferencję "Rewitalizacja w małych miastach"Nasternak - Kmieć Aneta | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

252,60RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
23130054/17/FVS2017-06-12Opłata za dowieszenie 22 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach parkowych przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach."Elektrokomplex" - Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

17318,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2312181/20172017-05-29Koszy wyjazdu służbowego na konferencję "Rewitalizacja w małych miastach"Stanos Kamil | ( Urząd Miejski w Starachowicach ) | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

252,60RachunekReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
23110053/17/FVS2017-06-12Opłata za dowieszenie opraw oświetleniowych przy ul. Podgórze i ul. Piaskowej w Starachowicach."Elektrokomplex" - Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

1574,40UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
23100052/17FVS2017-06-12Opłata za wymianę słupów oświetleniowych przy ul. Czachowskiego, ul. Kieleckiej i ul. Wojska Polskiego w Starachowicach."Elektrokomplex" - Tomasz Nowacki | 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

11470,17UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2309Umowa nr 2/FN/062017-06-14Przekazanie dotacji za czerwiec 2017rStarachowickie Centrum Kultury | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 21

48900,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2308Umowa 1/FN/062017-06-14Przekazanie dotacji za miesiąc czerwiec 2017rMiejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego | 27-200 Starachowice, ul. Jana Kochanowskiego 5

45190,00UmowaReferat Księgowości Budżetowej
2307PO.3162.6.2017.KI2017-06-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2306PO.3162.6.98.2017.KI2017-06-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2305PO.3162.3.88.2016.KI2017-06-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2304PO.3162.6.60.2017.KI(2017-06-14Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
230331/03/20172017-06-14Przeprowadzenie badań w działaniu dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej oraz zorganizowanie wizyty studyjnej do świetlic środowiskowych w Warszawie.Fundacja Możesz Więcej | 26-026 Morawica, Bilcza, ul. Jeżynowa 30

23750,00UmowaReferat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
2302Faktura nr FVS/002604/20172017-06-09Zapłata za serwis kabin sanitarnych typu TOI TOI.TOI TOI Polska Sp. z o.o. | 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

1387,15UmowaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2301- opłata nr 3514/20172017-06-08Należność za zakup kopii arkusza mapy gruntów m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

30,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2300- opłata nr 3318/20172017-05-31Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2299- opłata nr 3317/20172017-05-31Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice dz. nr 1041/4 (obręb 0002).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2298- opłata nr 3316/20172017-05-31Należność za wypis z rejestru gruntów m. Starachowice - dz. nr 906/8 (obręb 0003).Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

50,00ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2297075/05/20172017-06-12Opłata za oprogramowanie Affinity Photo zakupiono na potrzeby Architekta Miasta.Serwiskom | 27-200 Starachowice, ul. Marsz.Piłsudskiego 56a

480,00ZlecenieReferat Obsługi Informatycznej
2296- opłata nr 3083/20172017-05-22Należność za kopię arkusza mapy gruntów m. Starachowice - działki: 533/12, 534/95 Obr.0005.Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

17,50ZlecenieReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2295041/05/20172017-06-12Opłata za moduł baterii UPS (2 szt.) i płyty głównej UPS.Serwiskom | 27-200 Starachowice, ul. Marsz.Piłsudskiego 56a

344,40FakturaReferat Obsługi Informatycznej
2294Po.3162.6.117.TA2017-06-14Opłata sądowa od pozwuSąd Rejonowy w Starachowicach I Wydział Cywilny | 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Staszica 12

30,00UstawaReferat Podatków i Opłat
2293Del/197/20172017-06-14Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowego dla kierowcy Urzędu MiejskiegoGłowacki Tadeusz

30,00RachunekReferat Organizacyjny
2292WOD/99/06/20172017-06-08Opłata za zakup wody do fontanny zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.PWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

244,08UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
22912326/EC/05/20172017-06-08Opłata za zużycie energii cieplnej w budynku Urzędu MiejskiegoZEC Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

3922,18FakturaReferat Organizacyjny
2290FS-8421/17/ZW2017-06-14Zakup środków konserwujących i czystościowych do samochodu służbowego Renault TRAFIC TST 05488Zemax Sp. z o.o. | 25-561 Kielce, ul. Witosa 64 a

99,53FakturaReferat Organizacyjny
228916/1705/000024622017-06-08Opłata za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice.PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

20876,10UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
228836/05/20172017-06-14Opłata za miesięczną usługę utrzymania czystości w budynkach Targowiska Miejskiego w StarachowicachMICRON Sp. z o.o. | 25-612 Kielce , ul. Hoża 18/U1

8520,00FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
228711426K1/0804/172017-06-14Zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda SUPER TST 38833ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

133,02FakturaReferat Organizacyjny
228611/05/20172017-06-09Opłata za usługę zbierania i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Starachowice w miesiącu maju 2017 roku.P.H.U. "REKO" | 25-636 Kielce, ul. K. Kaznowskiego 3/23

1134,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
228511096K1/0207/172017-06-14Zakup paliwa do samochodu służbowego Renault TRAFIC TST 05488ORLEN | 09-411 Płock, ul. Chemików 7

171,60FakturaReferat Organizacyjny
22841433/20172017-06-14Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu MiejskiegoNormatech | 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

683,97FakturaReferat Organizacyjny
22831036/ZP/20172017-06-13Zakup artykułów papierniczo-biurowych do bieżącej przacy w Urzędzie MiejskimKonkret Plus | 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

393,02FakturaReferat Organizacyjny
2282WD/00-6255/0517/W2017-06-12Opłata za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu MiejskiegoPGE Dystrybucja S.A. | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

3401,84FakturaReferat Organizacyjny
228111-119325-061792017-06-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
228011-112964-061732017-06-12Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Urzędu MiejskiegoOrange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

70,11FakturaReferat Organizacyjny
227915302474712017-06-12Opłata za wywóz nieczystości z pojemnika użytkowanego przez Urząd MiejskiTonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

891,00FakturaReferat Organizacyjny
22788/BI/06/20172017-06-12Opłata za usługę hotelową dla Prezydenta Miasta i kierowcy podczas "Zjazdu Progresywnych Prezydentów" w SejnachOśrodek Turystyczny KUKLE | 16-506 Giby, Kukle, 29

200,00FakturaReferat Organizacyjny
2277FV nr 69/MAG/06/20172017-06-09Zakup medali dla uczestników Mistrzostw Starachowic Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznymPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

259,04FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2276FV nr 68/MAG/06/20172017-06-09Zakup pucharów dla uczestników Mistrzostw Starachowic Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznymPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TROFEA SPORT POLAND Sp.z o.o. | 26-085 Kostomłoty Drugie Miedziana Góra, ul. Bugajska 58

100,00FakturaReferat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
2275Faktura nr RSU/10/06/20172017-06-12Zapłata za demontaż wodomierza w budynku Kościelna 52B.PWiK Sp. z o. o. | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

90,04ZlecenieReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2274012520-2017-8092017-06-08Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejPHP "PRIMEX" ul. Bałtowska 289, 27-200 Ostrowiec Św. | 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 105

200,02FakturaStraż Miejska
2273178/17/P202017-06-10Zapłata za paliwo do samochodu służbowego marki Fiat nr rej. TST 08282, będącego na wyposażeniu Straży MiejskiejMGR GRUPA SP. Z.O.O STRZYĄOWA 29 | 27-200 Starachowice, STARACHOWICE, ul. KANAŁOWA 1

100,02FakturaStraż Miejska
2272FTP/17/05/000512017-06-09Zapłata za badanie osoby zatrzymanej przez Straż Miejską i dowiezionej na w/w badanie do ambulatorium Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Samochodowego w StarachowicachŚCRMITS | 25-311 KIELCE, ul. ŚW.LEONARDA 10

30,00FakturaStraż Miejska
2271F/U/17/0000302017-06-09Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Starachowicach"DROGMAR" S.C. M. Godzina & P. Podeszwa | 27-400 Ostrowiec Św., Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 6

46952,00UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2270116177/5/20172017-06-09Opłata za usługę dostępu do sieci Internet dla Beneficjentów projektu e - Inclusion (opłata za miesiąc maj 2017 r.)Telestrada | 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25

1107,00UmowaReferat Obsługi Informatycznej
226916/1706/000000982017-06-13Opłata za zakup energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".PGE Obrót | 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

10574,02FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
226812300086842017-06-13Opłata za wywóz nieczystości komunalnych z Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

712,80FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2267FLZ06873707/001/172017-06-13Opłata za usługi telekomunikacyjne dla Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". Orange Polska S.A. | 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160

34,32FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2266WD/00-6166/0517/W2017-06-13Opłata za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 a

11825,49FakturaReferat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
2265APG.6730.74.2017.NR2017-06-13opłata skarbowaUrząd Miasta St.Warszawy, Delegatura w Dzielnicy Białołęka | 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197

10,00UstawaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2264PO.3162.6.102.2017.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
22635/160/4/54500023/4W/20172017-06-13opłata za energię elektryczną do szaletu przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP ENERGETYKA | 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

120,79UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
22622017-06-13Odpis od wpłat podatku rolnego na dzień 31 maja br.Świętokrzyska Izba Rolnicza | 25-356 Kielce, ul. Chopina 15/3

78,94UstawaZespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
2261R/5040019016/20172017-06-12opłata za wodę i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

113,62UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2260R/5040019015/20172017-06-12opłata za czynsz podstawowy, najem pomieszczeń na szalet przy ul. Nadrzecznej w StarachowicachPKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

60,44UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
22592143/EC/05/20172017-06-12opłata za ogrzewanie w szalecie miejskim przy al. Armii Krajowej w StarachowicachZEC Sp. z o.o. | 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8

35,51UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2258WOD/98/06/20172017-06-12opłata za wodę i ścieki z szaletu miejskiego przy al. Armii Krajowej w StarachowicachPWiK | 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

18,95UmowaReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2257FS/17/6/92017-06-12opłata za remont pomnika żołnierzy Armii CzerwonejFirma Usługowo-Remontowo-Budowlana "EUROFACH" mgr Kubiak Anna | 27-200 Starachowice, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 11/13

1599,00ZlecenieReferat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
2256PO.3162.1.159.2012.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2255FN-PO.3162.1.96.2012.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

233,41UstawaReferat Podatków i Opłat
2254PO.3162.6.96.2017.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

102,07UstawaReferat Podatków i Opłat
2253PO.3162.6.88.2017.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2252Faktura Nr 40/20172017-05-29Należność za sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności lokalu użytkowego zlokalizowanego w Starachowicach ul. Żeromskiego 1, pomniejszona o naliczoną karę umowną za nieterminowe wykonanie pracy, zgodnie z umową nr 18/APG/2017 z dnia 21.03.2017 r.F.H.U.T. DARMAT | 26-130 Suchedniów, ul. Bugaj 12

296,40FakturaReferat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
2251PO.3162.6.98.2017.KI2017-06-13Opłata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

188,94UstawaReferat Podatków i Opłat
2250PO.3162.3.95.2016.KI2017-06-13Oplata komorniczaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia | 27-200 Starachowice, ul. Lipowa 29

32