BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Lista rankingowa projketów

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna z dofinansowaniem

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna znalazła się na 2 miejscu listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsc pracy w ramach „Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Dotacja o którą ubiega się Gmina Starachowice wspólnie z Powiatem Starachowickim na utworzenie spółdzielni socjalnej wynosi 160 tysięcy złotych.

- Gmina wspólnie z powiatem wnioskowała o takie wsparcie po to, aby stworzyć nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie, ale także po to, aby realizować zadania własne gminy i powiatu przez podmiot będący ich własnością. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Jesteśmy drudzy na liście rankingowej. Dotacja wynosi 160 tysięcy złotych. Sto tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne związane m.in. z zakupem sprzętu, natomiast 60 tysięcy złotych to wsparcie pomostowe związane m.in. z opłaceniem kosztów bieżącego funkcjonowania spółdzielni przez pierwszy rok.

Jak informuje prezydent osoby, które zyskają zatrudnienie w spółdzielni będą realizować prace porządkowe na terenie miasta.

- Na początku planujemy zatrudnienie 5 osób, które odpowiadały będą m.in. za porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych oraz utrzymanie terenów przy budynkach komunalnych i socjalnych na terenie miasta. - mówi Prezydent Marek Materek - W przyszłości prac, jakie będziemy powierzać pracownikom spółdzielni socjalnej będzie coraz więcej, będzie się to jednak odbywało sukcesywnie i w momencie kiedy będziemy mogli pozyskiwać dodatkowe środki finansowe np. z Powiatowego Urzędu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielni socjalnej. Liczę na to, że ten projekt nam się powiedzie. W innych gminach, gdzie już funkcjonują spółdzielnie socjalne, staje się to dobrą metodą na to, aby zmniejszać liczbę mieszkańców wykluczonych społecznie i angażować ich w życie miasta.
Starachowicka Spółdzielnia Socjalna powinna ruszyć na przełomie sierpnia i września br.

pdflista-rankingowa-biznesplanów.pdf423.52 KB

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept