BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Topolowej

W dniu 06.09.2023 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miejskim w Starachowich odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Topolowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0002) jako działka nr 469/2 o powierzchni 0,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00005553/9.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept