BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do:

 1. sprzedaży, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • ul. Kopalnianej, działki: nr 4/142 i nr 4/145, obręb 0005, przeznaczone do sprzedaży
  w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Nadrzecznej, działka nr 1162/1, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Agrestowej, działka nr 503/2, obręb 0004, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Górzystej, działka nr 174/1204, obręb 0006, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Topolowej, działka nr 476/1, obręb 0002, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Kościelnej, działka nr 614/47, obręb 0005, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Przeskok, działka nr 520/2, obręb 0006, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Przeskok, działka nr 520/3, obręb 0006, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Krańcowej, działka nr 354/4, obręb 0006, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Szerokiej, działka nr 722/1, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, kliknij treść zarządzenia

 • ul. gen. Józefa Bema, działka nr 86/2, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, kliknij treść zarządzenia.

 1. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicach:

 • ul. Mariana Langiewicza część działki nr 1864 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren komunikacyjny, kliknij treść zarządzenia,

 • ul. Żeromskiego – część działki nr 559/16 obręb 0005 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Owocowej – część działki nr 42/17 obręb 0005 z przeznaczeniem na zjazd, kliknij treść zarządzenia

 • ul. Alei Świętego Jana Pawła II – części działek nr 1752/9, 1753/5 i 1750/61 obręb 0004 z przeznaczeniem na parking strzeżony, kliknij treść zarządzenia.

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1 pok. 104, telefon nr 41 322-11-05, pkt 2 pok. 102, telefon 41 322-11-03.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept