BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dot. wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 20 lat budynek gastronomiczny o powierzchni zabudowy 392,2 m2 i powierzchni użytkowej 341,5 m2, będący własnością Gminy Starachowice, posadowiony na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 1821/20 przy ul. Południowej. Nieruchomość położona jest przy promenadzie R3, znajdującej się przy linii brzegowej zalewu Lubianka;

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25.01.2022 r. do dnia 15.02.2022 r. według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych pok. 26, telefon nr 41 273-82-83.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

Przekierowanie do wykazu:

-Kliknij tutaj-

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept