BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

1. gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy ulicach:

Józefa Dwernickiego – część działki nr 1259/7 (obręb 0004) z przeznaczeniem na zieleń niską oraz na dojazd i dojście do działki nr 1241,

Radosnej – część działki nr 250 (obręb 0001) z przeznaczeniem na trawnik,

Kościelnej – działka nr 181/11 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe, na dojazd i pod stróżówkę.

2. gruntu gminy przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonego w Starachowicach przy ulicy Stanisława Staszica – część działki nr 1203/27 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod punkt gromadzenia odpadów.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

 

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Wykaz dz. 1259/7 ul. Józefa Dwernickiego

Wykaz dz. 250 ul. Radosna

Wykaz dz. 181/11 ul. Kościelna

Wykaz dz. 1203/27 ul. Stanisława Staszica

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept