BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie i wydzierżawienia

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45 na okres
21 dni wywieszone zostały następujące wykazy:

gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy ulicach:

- Południowej – działka nr 1821/4 i część działki nr 1821/20 (obręb 0003) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik,

- Długiej – część działek nr 489 i 490/2 (obręb 0006) z przeznaczeniem na dojazd do garażu,

gruntu gminy, przeznaczonego do oddania w użyczenie, położonego w Starachowicach przy ulicy Batalionów Chłopskich – część działki nr 9/66 (obręb 0002) z przeznaczeniem na parking,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 102 telefon 41/273-82-27, dot. pkt 2 pok. 104 telefon 41/273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Ponowna dzierżawa dz. 1821/4 i część dz. 1821/20 ul. Południowa

Ponowna dzierżawa dz. 489 i 490/2 ul. Długa

Użyczenie dz. 9/66 ul. Batalionów Chłopskich

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept