BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, celem podania do publicznej wiadomości wykazu, gruntu gminy, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonego w Starachowicach przy zbiegu ulic Stanisława Moniuszki i Ustronie - część działki nr 1157/2 (obręb 0003) z przeznaczeniem na lokalizację zaplecza budowy ulicy Miodowej (składowanie materiałów).

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Wykaz dz. 1157/2 ul. Stanisława Moniuszki i Ustronie

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept