BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 13 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

  1. nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym, położonej w Starachowicach przy ulicy Stefana Żeromskiego 1a, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 560 o powierzchni 0,2623 ha (obręb 0005), przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-wychowaczej (żłobek, przedszkole).

  2. gruntu gminy, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonego w Starachowicach przy ulicy Bankowej – część działki nr 1102/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na umieszczenie dwustronnej tablicy reklamowej.

  3. gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy ulicach:
  • Kanałowej – część działki nr 1166 (obręb 0002) z przeznaczeniem na rekreacyjny ogródek działkowy,

  • 6 Września – część działki nr 429 (obręb 0003) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,

  • Jodłowej, Polnej – część działek nr 695/2 i 725 (obręb 0006) z przeznaczeniem na teren zielony, pod budynek gospodarczy i na ogródki przydomowe,

  • Marszałka Piłsudskiego, Wielkopiecowej, Adama Mickiewicza, Robotniczej, Widok, Juliusza Słowackiego, Harcerskiej, Spacerowej, Martenowskiej i Bohaterów dokładnie określonych w wywieszonym wykazie, z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane, metalowe i drewniane.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Jerzy Miśkiewicz

 

Linki do wykazów:

Żeromskiego dz. 560

Bankowa dz. 1102/2

Kanałowa dz. 1166

6 Września dz. 429

Jodłowa i Polna dz. 695/2 i 725

Marszałka Piłsudskiego i inne

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept