BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży i użyczenia

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 20 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

 1. gruntu gminy, przeznaczonego do oddania w użyczenie, położonego w Starachowicach przy ulicy Robotniczej – część działki nr 1131/15 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejący parking,

 2. lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,88 m2 wraz z powierzchnią dodatkową – piwnicą o powierzchni 1,43 m2 oraz udziałem w działce gruntu nr 1260 i częściach wspólnych, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 19 (obręb 0004), przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

 3. nieruchomości gruntowych położonych w Starachowicach przy ulicy Bursztynowej oznaczonych jako działki nr 758/4 i 740/2 (obręb 0006) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 4. gruntu gminy, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonego w Starachowicach przy ulicy Diamentowej – działka nr 794 (obręb 0006) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

 5. gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  Fryderyka Lempe – część działki nr 140/3 (obręb 0007) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

  Marszałka Piłsudskiego – działka nr 1002/1 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod część istniejącego garażu murowanego, na dojazd do garażu i na zieleń,

  na terenie miasta Starachowice (obręb 0001, 0002, 0003 i 0004) dokładnie określonych w wywieszonym wykazie, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, tereny zielone – trawniki, pod garaż metalowy, na dojazd do posesji i pod budynek gospodarczy,

  Smugowej – część działki nr 1745/5 (obręb 0004) z przeznaczeniem na zaplecze budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Miodowej i Smugowej.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1, 2 i 3 pok. 104 telefon 41/273-82-58, pkt 4 i 5 pok. 102 telefon 41/273-82-27.PREZYDENT  MIASTA  STARACHOWICE
Marek Materek

Linki do wykazów:

Robotnicza dz. 1131/15

Wysockiego 19 lokal mieszkalny

Bursztynowa dz. 758/4 i 740/2

Diamentowa dz. 794

Lempe dz. 140/3

Marszałka Piłsudskiego dz. 1002/1

Teren miasta Starachowice

Smugowa dz. 1745/5

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept