BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

II przetarg na sprzedaż działki przy ul. Żytniej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1736/5 o powierzchni 0,0805 ha.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami działek 1731, 1736/2, 1736/3 i 1738.

Forma sprzedaży w przetargu ograniczonym została wybrana z uwagi na fakt, że działka będąca przedmiotem przetargu nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przetarg ten zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 , dnia 11.01.2018 r., o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Ogłoszenie o przetargu wraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept