BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

  1. nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Myśliwskiej oznaczonej jako działka nr 2476/5 (obręb 0004), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

  2. gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy ulicach:

Topolowej – część działki nr 465 (obręb 0002) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

Długiej – część działek nr 489, 490/2 i 491/2 (obręb 0006) z przeznaczeniem na dojazd do garażu i na zieleń ogrodową,

Kościelnej – część działek nr 181/4 i 181/5 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod pięć istniejących garaży metalowych,

na terenie miasta Starachowice (obręb 0005, 0006 i 0007) dokładnie określonych w wywieszonym wykazie, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, tereny zielone – trawniki i pod budynek gospodarczy,

Górnej, Jeleniej, Joachima Lelewela, Zgodnej, Składowej, Wysokiej, Kombatantów u zbiegu ulic Jana Pawła II i Żytniej oraz u zbiegu ulic Bocznej i Świerkowej dokładnie określonych w wywieszonym wykazie, z przeznaczeniem jako tereny komunikacyjne.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41/273-82-58, pkt 2 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Linki do wykazów:

Myśliwska dz. 2476/5

Topolowa dz. 465

Długa dz. 489, 490/2, 491/2

Kościelna dz.181/4 i 181/5

Teren miasta - obręby 0005, 0006, 0007

Górna, Jelenia ... - tereny komunikacyjne

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept