BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz gruntów gminy przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 8 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości wykazów:

gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Słonecznej – część działki nr 344/5 (obręb 0005) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

al. Armii Krajowej – część działek nr 262/12 i 262/17 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy, na dojście do pawilonu i teren przynależny,

Majówka – część działki nr 1290/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący kiosk KAMI,

części parterowego budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 420 m2 usytuowanego na działce nr 1169/5, położonej w Starachowicach przy ulicy inż. Władysława Rogowskiego 5, wraz z prawem dostępu do kotłowni i korzystania z części tej działki o pow. 820 m2 – obręb 0002, przeznaczonego do ponownego najmu w drodze bezprzetargowej, na cele statutowe dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Linki do wykazów:

Słoneczna – część działki nr 344/5

al. Armii Krajowej – część działek nr 262/12 i 262/17

Majówka – część działki nr 1290/2

Władysława Rogowskiego 5

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept