BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 19 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

 

  1. część niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 1221/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

  2. nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Józefa Chłopickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1302, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

  3. gruntów gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
  • Wielkopiecowej – część działki nr 1156/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do apteki,

  • Hutniczej – działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy,

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 i 2 pok. 104 telefon 41/273-82-58; pkt 3 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Łącza do wykazów:

Stanisława Staszica dz. 1221/7

Józefa Chłopickiego dz. 1302

Wielkopiecowa dz. 1156/2

Hutnicza dz. 1251/4

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept