BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 5 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

  1. nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola miejskiego, położonej w Starachowicach przy ulicy Stefana Żeromskiego 1a, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Starachowice obrębu 0005 jako działka nr 560 o powierzchni 0,2623 ha, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach,

  2. części nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul 1 Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice w obrębie 0001 jako działki ewidencyjne nr 327/141 i 327/143 o łącznej powierzchni 0,2755 ha, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach,

  3. nieruchomości gruntowych i ich części położonych w Starachowicach przy ulicach Kościelnej i Starowiejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0005 jako: działka ewidencyjna nr 36/233 o powierzchni 0,4323 ha i nr 38 o powierzchni 0,0773 ha, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach,

  4. gruntu gminy, przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonego w Starachowicach przy ulicy Mariana Langiewiczaczęść działki nr 1765 (obręb 0004) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

  5. gruntu gminy, przeznaczonego do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonego w Starachowicach przy ulicy Składowejczęść działki nr 782/31 (obręb 0007) z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze, na teren składowy i na tereny zielone.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: dot. pkt 1, pok. 101 telefon 41/273-82-21; dot. pkt 2 i 3, pok. 104 telefon 41/273-82-58; dot. pkt 4 i 5, pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowania do wykazów:

Żeromskiego 1a - dz. 560 aport

ul. 1 Maja - dz. 327/141 i 327/143 aport

ul. Kościelna i Starowiejska dz. 36/233 i 38

Mariana Langiewicza – część działki nr 1765

Składowa – część działki nr 782/31

 

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept