BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

o wywieszeniu w dniach od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, celem podania do publicznej wiadomości następujących wykazów:

  1. gruntu gminy, przeznaczonego do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonego w Starachowicach przy al. Armii Krajowej – część działki nr 1221/5 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący budynek tzw. Grzybek, w którym prowadzone są usługi cukierniczo-gastronomiczne,

  2. gruntu gminy, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod dwa stanowiska handlowe, zlokalizowane na części działki nr 137/1222 (obręb 0002), położonej przy cmentarzu przy ulicy Radomskiej z przeznaczeniem na usytuowanie na każdym stanowisku kiosku, w którym prowadzona będzie sprzedaż zniczy, kwiatów i artykułów cmentarnych,

  3. części parterowego budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 500,15 m2 usytuowanego na działce nr 1169/5 (obręb 0002), położonej w Starachowicach przy ulicy inż. Władysława Rogowskiego 5, wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 0,62 części i prawem dostępu do kotłowni, przeznaczonego do ponownego najmu w drodze bezprzetargowej, na cele statutowe dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowania do wykazów:

Aleja Armii Krajowej – część działki nr 1221/5

ul. Radomska - część działki nr 137/1222

ul. inż. Władysława Rogowskiego 5 - działka nr 1169/5

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept