BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

 

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy:

 1. gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
 • Modrzewiowej – działka nr 626/1 (obręb 0002) z przeznaczeniem na powiększenie ogrodu przydomowego,
 • Topolowej - działka nr 502/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do działki nr 502/1 oraz na powiększenie ogródka przydomowego,
 • Konstytucji 3 Maja – część działki nr 262/17 (obręb 0002) z przeznaczeniem na zieleń urządzoną zagospodarowaną w formie ogrodu,
 • Stanisława Moniuszki - część działki nr 534/113 (obręb 0003) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,
 • al. Armii Krajowej – część działki nr 534/113 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod istniejący salonik prasowy,
 • Romualda Traugutta – część działki nr 1569 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod istniejące miejsce parkingowe,
 • Wspólnej – część działki nr 623 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod miejsce postojowe dla samochodu osobowego,
 • Wielkopiecowej – część działki nr 1156/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący parking,
 • Polnej – część działki nr 605 (obręb 0006) z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową,
 • Smugowej – część działki nr 2217/14 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową.

2.     części nieruchomości, zabudowanej murowanym budynkiem garażowym, położonej w Starachowicach przy ulicy Majówka, stanowiącej część działki nr 1244/10 (obręb 000 ), przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem do garażowania samochodu osobowego,

3. zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego,  znaczonej jako działka ewidencyjna nr 1119 (obręb 0002), przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41 273 82 27 ( dot. pkt 1, 2 ) oraz pok. 104 telefon 41 273 82 58 ( dot. pkt 3 ).

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

Modrzewiowa – działka nr 626/1

Topolowa - działka nr 502/2

Konstytucji 3 Maja – część działki nr 262/17

Stanisława Moniuszki – część działki nr 1477/2

al. Armii Krajowej – część działki nr 534/113

Romualda Traugutta – część działki nr 1569

Wspólna – część działki nr 623

Wielkopiecowa – część działki nr 1156/2

Polna – część działki nr 605

Smugowa – część działki nr 2217/14

Majówka - część działki nr 1244/10

Rotmistrza Witolda Pileckiego - działka nr 1119

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept